Jogszabályfigyelő 2018 – 18. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. május 8.
Rovat:

Alábbi cikkünkben tekintve, hogy a 2018/60. számú Magyar Közlöny jogszabályai között szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján a közelmúltban közzétett szabályzatok közül válogattunk.   


E heti összeállításunkban az ügyvédi letétkezelésre, a végintézkedések ügyvédi nyilvántartására, az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárásra vonatkozó kamarai szabályzatokról, illetőleg az ügyvédi etikai szabályzatról olvashatnak.

 

Tartalom:

Az ügyvédi letét- és pénzkezelés

Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárás

Ügyvédi etikai szabályzat

 

Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai

Az ügyvédi letétkezelésről és pénzkezelésről szóló kamarai szabályzat az ügyvédi letét három fajtáját – teljesítési letét, költségletét, őrzési letét – határozza meg. Rögzíti a letéti szerződések általános, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben rögzített feltételeken túl alkalmazandó további követelményeit, illetve a valamennyi fent említett letéti fajtára vonatkozó speciális rendelkezéseket, továbbá a pénzletét átvételének a szabályait, illetve a letéti nyilvántartással kapcsolatos előírásokat, de a letéti ellenőrzés szabályait is.

Fontos korlátozó előírás, hogy az ügyvédi irodai tagsággal nem rendelkező ügyvéd és az egyszemélyes ügyvédi iroda letéti szerződés megkötésére kizárólag helyettes ügyvéd kamarai bejegyzése esetén jogosult, feltéve, hogy az érintett az akadályoztatása esetére a helyettes ügyvéddel a letét feletti rendelkezésre külön szerződést is kötött.

A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételt (2018. 04. 20.) követő napon lépett hatályba, egyidejűleg módosította a Fegyelmi Eljárási Szabályzatról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzatot, valamint az egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére című 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzatot is. Az új szabályzat hatálybalépésével hatályát vesztette továbbá az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 1/2014. (XI. 03.) MÜK szabályzat.

A letéti szabályzat szövege itt érhető el:

 

Joganyag: 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu

Hatályos: 2018. 04. 21.

Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat

 

Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Az alábbiakban hivatkozott kamarai szabályzat értelmében a végintézkedésre vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvédet írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a kamarai Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (KVNY) történő, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) történő bejegyzés lehetőségéről. A szabályzat ezen túlmenően részletesen meghatározza az ügyfél bejegyzésre vonatkozó hozzájárulása esetén követendő eljárással kapcsolatos rendelkezéseket.

A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételt (2018. 03. 28.) követő hónap első napján lépett hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit az ezt követően készített végintézkedések tekintetében kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát vesztette az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK szabályzat.

A szabályzat szövege itt érhető el.

 

Joganyag: 2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

Módosítja:

Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu

Hatályos: 2018. 04. 01.

Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat

 

Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárás

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése megalkotta az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján lefolytatott jogviták közvetítői eljárásban történő rendezése szabályait. A közvetítés célja a bejelentő és az ügyvédi tevékenység gyakorlója közötti vita közvetítő bevonása mellett történő rendezése, az erre vonatkozó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítői eljárás során tartandó ún. megbeszélésen a közvetítő alapvető feladata, hogy megkísérelje a jogvitát lezáró írásbeli megállapodás létrehozását a jogszabályokkal és az ügyvédi hivatásrendi normákkal összhangban. Amennyiben a tevékenysége sikerrel jár, a megállapodást írásba foglalja, amelyet a felek, illetve képviselőik aláírnak. A közvetítő ezen felül tájékoztatja a feleket a megállapodás közjegyzői okiratba foglalásának lehetőségéről és joghatásairól – derül ki a szabályzatból.

Közvetítőként – főszabályként – az adott területi ügyvédi kamara által vezetett közvetítői névjegyzékben szereplő ügyvéd jelölhető ki. Az eljárás díja 10 000 Ft (közvetítői költségátalány), amelyet a területi kamara honlapján közzétett számlaszámra átutalással kell teljesíteni. Nem kell ugyanakkor költségátalányt fizetni, ha a közvetítő a területi kamarai elnökségi tagja.

A szabályzat előírásai – néhány pont kivételével –a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételt (2018. 03. 28.) követő napon léptek hatályba.

A szabályzat szövege elérhető itt.

 

Joganyag: 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a közvetítői eljárásról

Módosítja:

Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu

Hatályos: 2018. 03. 29., 2018. 05. 01.

Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat

 

Ügyvédi etikai szabályzat

A közelmúltban megszületett az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló új szabályzat is, amelynek 1. számú mellékletét képezi az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) a határokon átnyúló jogi szolgáltatásokat szabályozó, az Európai Unió Ügyvédeinek Etikai Kódexe is, illetve amely felváltotta az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló, többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzatot.

Részletesen meghatározza egyebek mellett a titoktartási kötelezettséggel, az összeférhetetlenséggel, az ügyvédi megbízással és a megbízási díjjal, a meghatalmazással, illetve a védői tevékenységgel kapcsolatos részletszabályokat, valamint az ügyvédi reklámmal és honlappal kapcsolatos előírásokat és az ügyvéddel szembeni etikai elvárásokat is.   

A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételt (2018. 03. 28.) követő második hónap első napján lép hatályba. Módosítja továbbá okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat egyes rendelkezéseit is.

A szabályzat teljes szövege megtekinthető itt.

 

Joganyag: 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

Módosítja:

Megjelent: www.magyarugyvedikamara.hu

Hatályos: 2018. 05. 01.

Megjegyzés: ügyvédi kamarai szabályzat

 

Kapcsolódó cikkek:


Elfogadták az adócsomagot
2018. november 13.

Elfogadták az adócsomagot

Nő az alanyi áfamentesség értékhatára, jobban járnak a dolgozó nyugdíjasok, bevezetik a csoportos tao-alanyiságot, két új szochó-kedvezmény érkezik, és a kedvezményes lakásáfa meghosszabbodik bizonyos esetekben. Az Országgyűlés elfogadta az adócsomagot.

Polgári jogi igény érvényesítése az új Be.-ben
2018. november 13.

Polgári jogi igény érvényesítése az új Be.-ben

A polgári jogi igény a sértett kártérítési és egyéb igénye a büntetőeljárásban, amely a vád tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett, és a terhelttel szemben áll fenn.