Jogszabályfigyelő 2018 – 21. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. május 26.
Rovat:

Alábbi cikkünkben a 2018/70–73. számú Magyar Közlönyök legfrissebb újdonságai és a közérdeklődésre számot tartó bírósági közlemények, illetve hivatalos szakmai vélemények közül válogattunk.   


E heti összeállításunkban a közösségi együttélés szabályairól, a civil szervezetek beszámolóinak a letétbe helyezéséről, az elektronikus bírósági nyomtatványok módosulásáról, továbbá az új Pp. értelmezéséről olvashatnak.

 

Tartalom:

Törvénysértő az arc eltakarásának tilalma közterületen, középületben

Civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezése

Új OBH-nyomtatványok június 24-étől

Más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása a polgári perben

 

Törvénysértő az arc eltakarásának tilalma közterületen, középületben

„Törvény által tiltott, önkényes különbségtételt valósít meg az önkormányzati szabályozás, ha abban az arc felismerhetetlenséget előidéző eltakarásának tiltása, legitimnek nem tekinthető okkal, megkülönböztető módon történik” – olvasható a Kúria Önkormányzati Tanácsának Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelete bizonyos rendelkezéseinek a megsemmisítése iránti, a Csongrád Megyei Kormányhivatal indítványára indult eljárásban született határozatban. A fentiekre tekintettel a Kúria az indítvánnyal érintett rendelkezést visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. A megsemmisített előírás szerint a közösségi együttélés szabályaival ellentétes az arcvonások ruházattal vagy más egyéb tárggyal történő felismerhetetlenné tételét, eltakarását közterületen vagy középületben.

A Kúria egyebek mellett hivatkozott arra is, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat szerint a közösségi rendezvény szervezésére (mint alapjognak nem minősülő jogra) vonatkozó megkülönböztetés elfogadható akkor, ha az legitim cél érdekében, észszerű indok alapján történik. A konkrét ügyben felhozott célok esetében azonban nem minősül „az azok alapján való megkülönböztetés legitimnek”.

Joganyag: Köf.5006/2018/3. számú határozat

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

Megjegyzés: önkormányzati rendelet törvénysértő rendelkezésének a megsemmisítése

 

Civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezése

A civil szervezetek 2018. május 31-éig kötelesek a beszámolóikat az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH) történő megküldés útján letétbe helyezni. Az OBH a letétbe helyezett beszámolókat a Civil Szervezetek Névjegyzékében teszi közzé.

Részletes információk olvashatók a fenti feladat teljesítéséről itt.

Joganyag:

Módosítja:

Megjelent: birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: az Országos Bírósági Hivatal közleménye

 

Új OBH-nyomtatványok június 24-étől

A jövő hónapban változnak a csőd- és felszámolási eljárásban, az adósságrendezési és vagyonendezési eljárásban, illetve a jog és ténytörlési eljárásban (illetve ezek kifogási eljárásaiban) alkalmazandó nyomtatványok. Ezen felül, két nyomtatvány kivételével, módosul az összes polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres eljárásban használatos nyomtatvány is, valamint a VH01 számú elektronikus űrlap. Az Országos Bírósági Hivatal honlapján közzétett közlemény szerint a nyomtatványok új verziói már elérhetők az alábbi linken.

Új nyomtatványok

Joganyag:

Módosítja:

Megjelent: birosag.hu

Hatályos:

Megjegyzés: az Országos Bírósági Hivatal kiemelt közleménye

 

Más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása a polgári perben

A Kúriának a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testülete véleménye szerint a különböző szakvélemények beszerzésének az indítványozása ebben az esetben is kizárt. Ilyen bizonyítási indítványt a bizonyító fél ellenfele nem terjeszthet elő, és azonos oldalon (pertársak esetében) is csak egyetlen szakvéleménye beszerzése indítványozható.

A fenti lehetőségre csak akkor kerülhet sor a Pp. 306. §-a értelmében, ha az adott szakkérdés vonatkozásában a perben kirendelt vagy magánszakértő alkalmazására nem került sor.

A más eljárásban (büntetőeljárásban, nemperes eljárásban) született szakvélemény felhasználását kizárólag a bizonyító fél indítványozhatja annak érdekében, hogy a perben ne kerüljön a bíróság elé két, ellentétes szakvélemény. A konzultációs testület véleménye szerint ugyanakkor “a bizonyító fél ellenfele attól nincs elzárva, hogy a más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét felhasználva a bizonyító fél indítványa útján szolgáltatott szakvélemény esetleges aggályosságát állítsa”.

A kúriai vélemény teljes szövege elérhető itt.

Joganyag:

Módosítja:

Megjelent: lb.hu

Hatályos:

Megjegyzés: Kúria konzultációs testületének véleménye

Kapcsolódó cikkek:


Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét
2018. szeptember 17.

Jogszabályfigyelő 2018 – 37. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2018/136–139. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, az Országgyűlés anyagai közül válogattunk.

Ki felel a rossz harmonizációért?
2018. szeptember 14.

Ki felel a rossz harmonizációért?

A magánélethez való jog sérelmét jelenti, ha az uniós jog nem megfelelő átültetéséből fakadóan a magyar jogszabály alapján elvonják a magyar munkavállaló rendes fizetett szabadságát, ezáltal csökkentik a rekreációra, a családi kapcsolatokra fordítható idejét. A jogsértés miatt azonban a magyar állam közvetlen kártérítési felelőssége erre vonatkozó nemzeti jogszabály hiányában nem állapítható meg – a Kúria eseti döntése.

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző
2018. szeptember 11.

EUB: „Scotch Whisky”, a lajstromozott földrajzi árujelző

A Whisky Association kontra Michael Klotz-ügyben született uniós bírósági döntés egy olyan szokatlan helyzetre vonatkozik, amelyben a kérdéses megnevezés semmilyen hangzásbeli vagy vizuális hasonlóságot nem mutat az oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel, ám alkalmas lehet vitatható fogyasztói képzettársításra.

Versenyfutás a funtineli boszorkányért
2018. szeptember 7.

Versenyfutás a funtineli boszorkányért

A szerző felhasználásra vonatkozó kizárólagos joga olyan személyhez kötött jog, amely a szerző, illetve a szerzői vagyoni jogok jogosultja kifejezett engedélye nélkül nem engedményezhető – a Kúria eseti döntése.