Jogszabályfigyelő 2018 – 24. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/82–87. számú Magyar Közlönyök legfrissebb újdonságai közül válogattunk.   


E heti összeállításunkban, folytatva a múlt héten megkezdett témát, az új büntetőeljárási törvény további végrehajtási rendeleteiről, illetőleg az ügyvédi kamarai hatósági eljárások díjainak változásairól olvashatnak.

 

Tartalom:

Büntetés-végrehajtási tárgyú IM rendeletek módosítása

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás

A bűnügyi költségek előlegezése

A büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevőkre vonatkozó szabályok

Büntetőeljárás fogva tartottak esetén, határozatok végrehajtása büntetőügyekben

Ügyvédi kamarai eljárások díja

 

Büntetés-végrehajtási tárgyú IM rendeletek módosítása

Az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2018. július elsejével módosulnak a büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek is. A hét jogszabályt érintő módosítások egy része alapvetően technikai jellegű, ún. szövegcserés módosítás, ezen felül azonban számos érdemi változást is találhatunk az alábbiakban hivatkozott rendeletben, így változik a bűnügyi felügyeletben eltöltött idő beszámítására és a Védelmi Program hatálya alatt állókra vonatkozó szabályozás, az elítéltek előállítására vonatkozó, illetve az elítéltek esetében a büntetőügyek iratainak a megismerésére vonatkozó rendelkezések. 

Joganyag: 14/2018. (VI. 15.) IM rendelet egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: több rendelet előírásait módosító jogszabály

 

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás

Ugyancsak az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésére tekintettel állapította meg az igazságügyi miniszter a bűnügyi felügyelet és a távoltartás 2018. július elsejétől hatályos új szabályait.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása kiemeli, hogy a kódexben: „a letartóztatás reális és valóságos alternatívájaként jelenik meg a bűnügyi felügyelet, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja” a jelenleg hatályos kódex szerinti „házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat, valamint a bűnügyi eltiltást és jelentkezési kötelezettséget”.

Az alábbiakban hivatkozott rendelet egyebek mellett a bűnügyi felügyelet és a távoltartás elrendelésével, feloldásával, módosításával, illetve a két jogintézménnyel kapcsolatos magatartási szabályokkal és azok ellenőrzésével foglalkozik.

A rendelet 2018. július elsején lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együttes rendelet.

Joganyag: 15/2018. (VI. 15.) IM rendelet a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: több rendelet előírásait módosító jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

A bűnügyi költségek előlegezése

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtására kiadott igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a bűnügyi költséget főszabályként az egyes eljárásokban eljáró szervek előlegezik meg. Speciális előírások vonatkoznak ugyanakkor a terhelt, a terhelt segítője, a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, illetőleg az egyéb érdekelt segítőjének a költségére. Ezeket a költségeket azok a személyek előlegezik meg, akiknél, illetve akiknek az érdekében az adott költség felmerült. Ugyancsak sajátos szabályok alkalmazandók a szakértők, szaktanácsadók, tolmácsok, fordítók, tanúk, illetve az idézett személyek költségeinek az előlegezésére is.   

A rendelet 2018. július elsején lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet.

Joganyag: 11/2018. (VI. 12.) IM rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevőkre vonatkozó szabályok

A büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló igazságügyi miniszteri rendelet állapítja meg a védő kirendelése, a különleges bánásmód biztosítása, az ügyiratok megismerése, a kézbesítés, a nyilvánosság tájékoztatása, a telekommunikációs eszközök használata, az eljárási cselekményekről történő felvételek készítése, valamint a feljelentés feljelentő részére történő igazolása kapcsán alkalmazandó végrehajtási rendelkezéseket.

A jogszabály 2018. július elsején lép hatályba. Hatályát veszti ugyanakkor a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet, a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről szóló 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet, a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet, a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM együttes rendelet, illetőleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet és a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 20.) IM rendelet.

Joganyag: 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Büntetőeljárás fogva tartottak esetén, határozatok végrehajtása büntetőügyekben

Némileg rövidebb, összesen 146 szakaszból és 39 mellékletből áll, a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló igazságügyi miniszteri rendelet, amely 2018. július elsejével váltja fel az ugyanezen tárgykörben 2014-ben született, jelenleg hatályos rendeletet.

A jogszabály alapvetően a bíróságokra és a büntetőügyekben eljáró egyéb szervekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azok ismerete azonban nem elhanyagolható a védői feladatokat ellátó jogi képviselők számára sem.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet.

Joganyag: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Ügyvédi kamarai eljárások díja

A csekkjogi szabályok szövegének a közzétételéről, valamint az egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló igazságügyi miniszteri rendeletben állapították meg egyes ügyvédi kamarai hatósági eljárások díját. Eszerint az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról történő hatósági bizonyítvány kiadásának, az ügyvédi tevékenységet gyakorló személyi adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételének, valamint az irodagondnok bejegyzésének a díja 1000 Ft-ban került megállapításra elektronikus eljárás esetén. A módosítás 2018. június 12-én lépett hatályba.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték azt az előírást, amelynek értelmében az ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának az engedélyezése iránt 15 000 Ft eljárási díjat kell fizetni.

Joganyag: 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

Megjelent: MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos: 2018. 06. 12.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás


Kapcsolódó cikkek

2023. december 6.

A digitális állampolgárság külföldi mintái és alkotmányos pillérei

Az új digitális személyazonosítást szolgáló alkalmazás az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletének (eIDAS rendelet) megfelelően kerül kialakításra. A norma azt szabályozza, hogy a bizalmi szolgáltatók hogyan nyújthatnak ügyfélazonosítási és az aláírás vitathatatlanságát biztosító szolgáltatásokat, valamint hogyan kell a működésüket szabályozni, illetve elismerni az EU összes tagállamában.

2023. december 5.

Komoly kötelezettségekkel járnak a cégek számára, de egyben lehetőségeket is rejtenek az új kiberbiztonsági szabályok

A NIS2 irányelv magasabb szintre emelte a korábbi uniós kiberbiztonsági szabályozást és számos új kötelezettséget vezetett be. Az irányelv szabályainak túlnyomó részét már átültették a magyar jogba, így a jövő év folyamán 2500-3000 hazai közép- és nagyvállalatnak kell a szigorú szabályoknak megfelelni, továbbá az ellátási láncuk biztonságát megteremteni – emelte ki dr. Szabó Gergely Gábor, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje.