Jogszabályfigyelő 2018 – 28. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/107–110. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró, illetve közigazgatási egyeztetés alatt álló jogszabálytervezetek közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az építési törvény változó szabályairól, a szabálysértési törvény tervezett módosításáról, valamint a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanításról olvashatnak.

Tartalom:

Magasház-építés szabályai

Életvitelszerű közterületi tartózkodás általános tilalma

Büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítás

Magasház-építés szabályai

Az építési törvény módosítása értelmében 90 métert meghaladó magasságú toronyház építésére, meglévő építmény toronyházzá alakítására főszabályként nem kerülhet sor. Kivételt képeznek azon területek, amelyeknek a beépítési szabályait – az építési törvényben foglaltak szerint – a Kormány külön rendeletben állapítja meg. Ezen felül speciális előírások vonatkoznak a 65 métert meghaladó magasságú épületek engedélyezésére is.

Joganyag: 2018. évi XXVI. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja: 

Megjelent: MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos: 2018. 07. 13.

Megjegyzés: kisebb terjedelmű módosítás

[htmlbox Változásfigyeltetés]

Életvitelszerű közterületi tartózkodás általános tilalma

A Parlament előtt lévő törvénymódosítás értelmében módosul az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése elnevezésű szabálysértés. A módosítás lényege: általánosan tilalmazottá válik az életvitelszerű közterületi tartózkodás (e szabálysértés jelenleg csak meghatározott területek vonatkozásában valósulhat meg), az elkövetővel szemben a jövőben pénzbírság, helyszíni bírság nem szabható ki, a szabálysértés kizárólag közérdekű munkával szankcionálható, amelynek elmaradása esetén a büntetés elzárásra változtatható át.

Nem valósul meg a szabálysértés akkor, ha az érintett a helyszínt felszólításra tekintettel önként elhagyja, illetve az eljáró szerv, hatóság felajánlott segítségét elfogadva hajléktalanok számára biztosított ellátást vesz igénybe.

A Törvényalkotási Bizottság által készített összegző módosító javaslat értelmében az eredeti tervezet annyiban módosul, hogy amennyiben a rendőr  90 napon belül három alkalommal felszólítja az elkövetőt a helyszín elhagyására (a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel), úgy az „újabb elkövetés esetén a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személlyel szemben a szabálysértési eljárást le kell folytatni. Annak érdekében, hogy a helyszínen eljáró rendőr elkövetés helyének elhagyására irányuló felszólítása rögzítésre kerüljön és kimutatható legyen, ha valaki ennek a felszólításnak 90 napon belül már három alkalommal eleget tett, de ismételten életvitelszerűen a közterületen tartózkodik, egy új nyilvántartás fejlesztése szükséges.”

A módosított rendelkezések többsége a tervek szerint 2018. október közepén léphet hatályba.

A tervezetről itt olvashat bővebben.

Az összegző módosító javaslat itt érhető el:

Joganyag: T/708. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

Módosítja: 

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos: –

Megjegyzés: elfogadásra váró törvényjavaslat

Büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítás

Közigazgatási egyeztetés alatt áll a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 851. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályaira vonatkozó kormányrendelet tervezetének a szövege. A Be. bevezette ugyanis az ún. „osztott szerkezetű” kártalanítást, amely azt jelenti, hogy kétféle eljárás megindítására nyílik lehetőség, az ún. egyszerűsített kártalanításra és a kártalanítási perre.

Az újdonságnak tekinthető egyszerűsített kártalanítással elkerülhető a sokszor évekig elhúzódó polgári peres eljárás. Ennek során ugyanakkor „a személyi szabadság alaptalan korlátozásának vagy elvonásának naptári napjai szerint meghatározott fix összeg jár a kártalanítást igénylőnek a jogalap fennállása esetén”. A jelenlegi tervek szerint az egyszerűsített kártalanítás összege 7000 forint/nap (bűnügyi felügyelet esetén 3500 forint/nap). Ha az érintett az új, egyszerűsített kártalanítási eljárás választja, akkor olyan megállapodás jöhet létre a kártalanítást igénylő és az igazságügyért felelős miniszter között, amely a további igényérvényesítést kizárja.

Az eljárás megindítását a rendelettervezet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. A kérelem megalapozottsága esetén az igazságügyi miniszter tájékoztatást küld egyebek mellett a kártalanítási összegről. A felajánlott kártalanítás a tájékoztatáshoz mellékelt nyilatkozattervezet kitöltésével fogadható el. Az elfogadó nyilatkozat miniszterhez való megérkezésével pedig létrejön a felek között a fentiek szerinti megállapodás. A kérelem megalapozatlansága esetén ugyanakkor az igénylőnek két hónap áll a rendelkezésére a peres eljárás megindítására.

A tervezet jelenlegi szövege, amely itt érhető el, a közigazgatási egyeztetés eredményeképpen még akár jelentősen is módosulhat.

Joganyag: …/2018 (… . … .) Korm. rendelet a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

Módosítja: 

Megjelent: www.kormany.hu

Hatályos: –

Megjegyzés: közigazgatási egyeztetés alatt álló jogszabálytervezet


Kapcsolódó cikkek

2021. október 15.

Koronavírussal kapcsolatos ügyek az AB előtt

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban, jellemzően indítványminta alapján, azonos szöveggel benyújtott alkotmányjogi panasz indítványokkal.

2021. október 15.

Az ügyvédi irodák munkáját segíti a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer Hungary Kft. Magyarország vezető legaltech vállalata. A Jogtár® szolgáltatásukat több ezer jogász használja nap mint nap. A globális vállalat most új szoftvert tett elérhetővé a hazai ügyvédek számára, ezzel segítve munkájukat.