Jogszabályfigyelő 2018 – 5. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. február 5.
Rovat:

Alábbi cikkünkben, mivel a 2018/9–12. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó szakmai újdonság nem jelent meg, az új polgári perrendtartás perköltségviselési szabályaihoz kapcsolódó nyomtatványokról szóló bírósági tájékoztatót ismertetjük némi kitekintéssel.


E heti összeállításunkban a költségkedvezmények (költségmentesség, költségfeljegyzési jog) engedélyezéséhez szükséges új nyomtatványokról, valamint a jogi képviselővel eljáró felek által kötelezően alkalmazandó költségjegyzék-nyomtatványról olvashatnak. 

 

Tartalom:

Költségkedvezményekkel kapcsolatos új nyomtatványok

Költségjegyzék-nyomtatvány a jogi képviselővel eljárók feleknek

 

Költségkedvezményekkel kapcsolatos új nyomtatványok

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel összefüggésben, továbbá a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény felhatalmazása alapján alkotta meg az igazságügyi tárca a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendeletet, amely a fent hivatkozott törvényekkel egyezően ugyancsak 2018. január elsején lépett hatályba.

A költségkedvezmények engedélyezését ezen utóbbi jogszabály mellékletét képező adattartalmú, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni, amely január közepétől elérhető a birosag.hu honlapon (kinyomtatható, illetve szerkeszthető formában is), valamint papír alapon beszerezhető a bíróságokon is – derül ki az erről szóló tájékoztatóból.

A külön nyomtatványt rendszeresítettek a természetes személyek, valamint a nem természetes személyek részére. Az új nyomtatványokat és a költségmentesség, költségfeljegyzési jog engedélyezésére vonatkozó új előírásokat a 2018. január elsejét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

A nyomtatványok itt érhetők el.

Joganyag:

Módosítja: –

Megjelent: http://birosag.hu/media/aktualis/megujult-koltsegmentessegi-szabalyok

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazást segítő tájékoztató

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Költségjegyzék-nyomtatvány a jogi képviselővel eljárók feleknek

A perköltség megtérítésével kapcsolatban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) akként rendelkezik, hogy a perköltség megtérítése annak felszámításával kérhető. Ennek során meg kell jelölni a költség összegét, felmerülésének lényeges körülményeit, illetve, hogy mely jog érvényesítésével összefüggésben merült fel, és mindezeket – szükség szerint – okirattal is igazolni kell, valamint az eljárást befejező határozatban meghatározható költség a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre utalással is felszámítható. A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét azonban kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatja fel. [Pp. 81. § (1)–(2), (5) bekezdések.]

A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017. (XII. 27.) IM rendelet értelmében a költségjegyzék a rendelet mellékletében szereplő adattartalmú nyomtatványon terjesztheti elő, amelyet Országos Bírósági Hivatal Elnöke rendszeresít.

Az erről szóló, a birosag.hu honlapon megjelent tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a 2018. január 1-jét követően indult ügyekben összegszerűen meghatározva kell kérni az ellenérdekű fél perköltségfizetésre való kötelezését. Ennek elmulasztása esetén a bíróság a perköltségviselésről pernyertesség esetén sem dönthet.

A költségjegyzék-nyomtatvány itt érhető el.

Joganyag:

Módosítja:

Megjelent: http://birosag.hu/media/aktualis/megujult-koltsegmentessegi-szabalyok

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazást segítő tájékoztató


Kapcsolódó cikkek:


A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.

AB: Szabályozandó a fogvatartottak közgyógyellátása
2018. augusztus 7.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés a büntetés-végrehajtási intézetben kérelmezhető közgyógyellátás terén a szükséges igazolás kiállítására jogosult orvos személyének vonatkozásában.