Jogszabályfigyelő 2019 – 1. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/217. számú és a 2019/1. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alaptörvény módosításáról, az idei évben alkalmazandó minimálbérről és garantált bérminimumról, valamint a Kormány tavaszi törvényalkotási programjáról olvashatnak.

 

Tartalom:

Alaptörvény egységes szerkezetben

2019-es minimálbér, garantált bérminimum

2019 tavaszi törvényalkotási program

Alaptörvény egységes szerkezetben

A 2019-es év első Magyar Közlönyében kizárólag az Alaptörvény egységes szerkezetbe foglalt szövege olvasható. A 2018. június 28-án elfogadott Hetedik módosítás 8 cikke ugyanis 2019. január elsején lépett hatályba. Ez a változás szolgáltatott okot az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályszöveg megjelentetésére.

A fent jelzett módosítás az Alaptörvény bíróságok címszó alatti 28. cikkét érinti. Az új előírás értelmében a bíróságok a „jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását” kell, hogy figyelembe vegyék.

Joganyag: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Módosította:

Megjelent: MK 2019/1. (I. 02.)

Hatályos: 2019. 01. 01.

Megjegyzés: egységes szerkezetbe foglalt jogszabály

2019-es minimálbér, garantált bérminimum

2019. január elsejétől a minimálbér az eddigi 138 000 forintról 149 000 forintra emelkedett (amely hetibérként 34 260 forintot, napibérként 6860 forintot, órabérként pedig 857 forintot jelent). A garantált bérminimum ezzel egyidejűleg 195 000 forintra nőtt, (amely hetibérként 44 830 forintot, napibérként 8970 forintot, órabérként pedig 1121 forintot jelent). Az új rendelkezéseket első alkalommal a 2019. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A rendelet 2019. január elsejei hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.

Joganyag: 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2018/217. (XII. 30.)

Hatályos: 2019. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

2019 tavaszi törvényalkotási program

Márciusban adatvédelmi és gazdasági tárgyú törvénymódosítások elfogadásával kezdődhet meg a törvényalkotás ebben az évben. Ez utóbbi módosítás a Ptk. jogi személyekkel kapcsolatos szabályait érinti, egyszerűsíti továbbá a cégbejegyzést, illetőleg célul tűzi ki a vállalkozásoknak a Ptk.-ból eredő nehézségeinek a feloldását és az uniós jogharmonizációt is. A szabályozás terjedelmét nagyként értékeli a törvényalkotási program.

Ugyancsak jelentős terjedelmű törvénymódosítást jelent a közigazgatási bírósági szervezet felállításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, májusi elfogadásra időzített javaslat. Várható még tőkepiacitörvény-módosítás, szakképzésitörvény-módosítás, adómódosítás is, valamint a 2020-as költségvetés elfogadása, és annak a „megalapozása”.

A törvényalkotási program itt érhető el:

Joganyag:

Módosította:

Megjelent: www. parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvényalkotási program


Kapcsolódó cikkek