Jogszabályfigyelő 2020 – 24. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/135–139. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban további határnyitásokról és a Parlament által a közelmúltban elfogadott, még a koronavírusjárvánnyal összefüggő kérdéseket érintő törvénymódosításokról, illetve két büntető tárgyú kúriai jogegységi határozatról olvashatnak.

 

Tartalom:

Horvát határnyitás

Börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos szabályok módosítása

Ingatlan-nyilvántartási módosítások

Feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárás

Tanúzási figyelmeztetés és tanúkihallgatás az új eljárási szabályok alapján

Kiskereskedelmi adó

Adómódosítások

Német határnyitás

 

 

Horvát határnyitás

Az osztrák, a cseh, a szlovák és a német állampolgárok mellett járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a horvát állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Horvátországból az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében.

Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Módosította: 264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos: 2020. 06. 12. napja 8 óra

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos szabályok módosítása

Módosította (meghosszabbította) a Parlament a büntetésvégrehajtási és börtönzsúfoltsági kártalanítási törvényben szereplő határidőket a kártalanítások kifizetésének a felfüggesztése és az új szabályozás kidolgozása tekintetében.

Joganyag: 2020. évi LV. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos: 2020. 06. 15.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Ingatlan-nyilvántartási módosítások

Egyebek mellett az építési engedélyhez és a bejelentéshez kötött építmények felépítésének a bejegyzésével továbbá a változások (bővítés) átvezetésével, a társasházak, szövetkezeti házak bejegyzésével kapcsolatos szabályokat is módosította a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendelete.

Joganyag: 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosította: 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet

Megjelent: MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárás

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa döntése értelmében az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a feltételes szabadságra bocsátásból kizárásnak csak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 44. § (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények miatt van helye.

A Kúrai a fentiekkel összefüggésben utalt arra, hogy a “Btk. 44. § (1) és (2) bekezdésének egymást kiegészítő értelme az, hogy a feltételes szabadságra bocsátás kizárását megengedő (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények elkövetőjét akkor kell – mérlegelést nem tűrően – kizárni a feltételes szabadságra bocsátásból, ha e bűncselekmények valamelyikét erőszakos többszörös visszaesőként (alanyi meghatározottság) vagy bűnszervezetben (tárgyi meghatározottság) követte el. A Btk. 44. § (1) bekezdése tehát kifejezetten és kimerítően meghatározza, azon bűncselekmények körét, amikor van lehetőség a kizárás mérlegelésére. A (2) bekezdés pedig ezt a mérlegelést zárja ki, de csak ezen bűncselekmények esetében.”

Rámutatott továbbá, hogy értelmezése szerint a Btk. 90. § (2) bekezdése alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt erőszakos többszörös visszaeső is feltételes szabadságra bocsátható. Ebben az esetben: „[…] csak akkor lehet a feltételes szabadságra bocsátásból való kizáráshoz eljutni, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti cselekményről van szó, és akkor lehet tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabni, ha ilyen cselekményt követett el az erőszakos többszörös visszaeső.”

Joganyag: 3/2020. Büntető jogegységi határozat

Módosította:

Megjelent: MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

Tanúzási figyelmeztetés és tanúkihallgatás az új eljárási szabályok alapján

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatálybalépését követően történő tanúkihallgatás során a tanúzási figyelmeztetést a Be. szerint kell közölni, ezért nincs helye a korábbi kódex szerinti figyelmeztetésnek. Ha a tanút a korábban hatályos büntetőeljárási törvény szabályai szerint tanúként már kihallgatták, akkor a Be. hatálybalépését követő ismételt kihallgatásakor a tanúzási figyelmeztetést az új törvény, azaz a Be. szerint kell közölni.

Ha a vallomástétel megtagadására jogosult tanú, aki a korábbi, 1998-as kódex szabályai alapján a vallomástételt nem tagadta meg, majd a Be. hatálybalépését követően az újabb kihallgatása során e jogosultságával élni kíván, és nem tesz vallomást, akkor a korábban tett vallomása a Be. hatálybalépését követően nem használható fel.

Joganyag: 4/2020. Büntető jogegységi határozat

Módosította:

Megjelent: MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos: 2020. 06. 18.

Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

Kiskereskedelmi adó

Az Országgyűlés a 2020. június 3-ai ülésnapján fogadta el a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt. Az új közterhet a kiskereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek megfizetni a nettó árbevételük után. A sávos mértékű adó tulajdonképpen csak az 500 millió forintot meghaladó nettó bevételt elérőket terheli, 500 millió alatt ugyanis nulla százalék az adókulcs. A kiskereskedelmi adót már a 2020-as adóév tekintetében is teljesíteni kell.

A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet.

Joganyag: 2020. évi XLV. törvény a kiskereskedelmi adóról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos: 2020. 06. 10.

Megjegyzés: új jogszabály

Adómódosítások

A személyi jövedelemadóról szóló törvény, a társaságiadó-törvény, az ekho-törvény, a különadótörvény, a kata/kiva-törvény és a szocho-törvény módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott adómódosítás, amelyet 2020. június 3-án fogadott el a Parlament.

Hatályát veszti egyidejűleg a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

Joganyag: 2020. évi XLVI. törvény egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos: 2020. 06. 10., 2020. 07. 01., 2020. 01. 01.

Megjegyzés: több törvényt módosító törvénycsomag

 

Német határnyitás

A német állampolgárok bármilyen korábbi, a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt korlátozás és az itt tartózkodáshoz kapcsolódó feltételek nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. június 7-én 8 órától. A magyar állampolgárok is korlátozások nélkül térhetnek haza a Németországból a jelzett időponttól. A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási kártyával rendelkező EGT-állampolgárok. A fenti előírások ugyanakkor a teherforgalomban történő határátlépésre nem alkalmazandók.

[Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a két nappal korábban az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet, annak szabályait azonban kvázi beépítették a most tárgyalt kormányrendeletbe.]

Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/136. (VI. 6.)

Hatályos: 2020. 06. 07. napja 8 óra, 2020. 06. 21.

Megjegyzés: új jogszabály


Kapcsolódó cikkek