Jogszabályfigyelő 2020 – 40. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/213–217. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a határellenőrzés meghosszabbításáról és egy kúriai jogegységi határozatról olvashatnak.

 

Tartalom:

Határellenőrzés visszaállításának meghosszabbítása

A közigazgatási bíróság illetékessége

 

Határellenőrzés visszaállításának meghosszabbítása

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályát egy hónappal meghosszabbította a Kormány. A jogszabály így – a módosított előírások értelmében – 2020. november 1-jén veszti a hatályát.

Joganyag: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosította: 443/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:2020. 09. 30. napján 23 óra

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A közigazgatási bíróság illetékessége

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 2/2020. Közigazgatási jogegységi határozata értelmében az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapítja meg.

A jogegységi eljárás lefolytatására a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése 2020. április 1-jétől hatályos illetékességi szabályainak az értelmezésére vonatkozó indítvány szolgáltatott okot országos illetékességű közigazgatási szerv eljárása esetén (a több megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szervre vonatkozó illetékességi szabály alkalmazása tekintetében).

A jogegységi indítvány szerint a bíróságok eljárása nem volt egységes abban a kérdésben, hogy amennyiben a másodfokon eljáró közigazgatási szerv országos illetékességű, akkor az megfeleltethető-e a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szervnek, és így ezt az illetékességi szabályt vagy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szabályt (az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósulásának helyéhez igazodó illetékességi előírást) kell-e ilyen esetekben alkalmazni. A kérdés valójában az volt, hogy a több megyére kiterjedő illetékességi terület fogalmába az országos illetékességű szerv beleértendő-e vagy sem.

A Kúria akként foglalt állást, hogy a törvényi kifejezés szerinti „több mint egy megyére kiterjedő” illetékességi szabályt országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv esetében is alkalmazni kell. A jogegységi határozat kiemeli: A több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv mint nagyobb halmaz magában foglalja az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szervet is […].

Joganyag: 2/2020. KJE kúriai határozat országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 


Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 28.

Jogszabályfigyelő 2020 – 39. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2020/209–212. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a törvényhozási hírek közül válogattunk.