Jogszabályfigyelő 2020 – 8. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2020/23–27. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a gyermekprostitúció elleni küzdelemről és a börtönkártalanításokat érintő intézkedésekről olvashatnak.

 

Tartalom:

Törvénymódosítás az emberkereskedelem áldozatainak a védelme érdekében

Börtönzsúfoltsági kártalanításokat érintő intézkedések

 

Törvénymódosítás az emberkereskedelem áldozatainak a védelme érdekében

A gyermekvédelmi törvény, a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény, a szabálysértési törvény és a büntető törvénykönyv módosítását is tartalmazza az az alábbiakban hivatkozott törvényjavaslat, amelynek alapvető célja a fiatalkorúak szexuális kizsákmányolással szembeni védelme.

Egyértelműen kimondja, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek szexuális szolgáltatás nyújtására nem ajánlkozhatnak fel, ugyanakkor rögzíti azt is, hogy ezek a kiskorúak nem bűnelkövetők, hanem alapvetően a prostitúció áldozatai, így a fenti tilalom megszegése esetére a javaslat nem ír elő szabálysértési felelősségre vonást – derül ki a törvénycsomaghoz fűzött általános indokolásból. Büntethetőséget kizáró oknak tekinti tehát, ha a szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személy az elkövetéskor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

Ezen felül új előírások szerepelnek a javaslatban az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekre nézve is (speciális ellátási szükséglet szabályozása, gondozási hely megjelölése), kiemelendő továbbá, hogy a jövőben egy „új jogintézmény, az általános védelmi intézkedés kerül bevezetésre, amelynek keretében a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő tizennyolc év alatti, családjában nevelkedő személyt a rendőrség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján az ideiglenes hatályú elhelyezés szabályai szerint speciális gyermekotthonban helyezi el.”

A fentiekben jelzett módosítások a tervek szerint 2020. július elsején lépnek hatályba.

Joganyag: T/9280. számú törvényjavaslat az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: több törvény módosítását tartalmazó javaslatcsomag

Börtönzsúfoltsági kártalanításokat érintő intézkedések

A Parlament következő, 2020. február 25-én kezdődő ülésén már elfogadásra kerülhet a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló törvény, amely kötelezettséget állapít meg a Kormány részére, hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján dolgozzon ki egy új szabályozási rendszert 2020. május 15-éig a fenti cél megvalósítása érdekében, továbbá „felhívja a Kormányt, hogy a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020. szeptember 30-áig biztosítsa, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a teljes (száz százalékos) kihasználtságot”.

Egyidejűleg módosítja a javaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) egyes rendelkezéseit is. Mivel „a kártalanítás kifejezetten személyhez kötött, az adott személy által elszenvedett sérelem kompenzációja. Emiatt, valamint a visszaélések elkerülése érdekében szükséges, hogy a kártalanításként járó összeg ténylegesen is közvetlenül az elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott kezéhez kerüljön.” Éppen ezért előírja a javaslat, hogy a jövőben: „a kártalanításként megállapított összeg folyósítása kizárólag olyan fizetési számlára történik, amelynek a számlatulajdonosa és egyben a számla kizárólagos rendelkezési jogosultja az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott; büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott esetén pedig a büntetés-végrehajtási intézet által kezelt letéti számlára történik a folyósítás.”

Ugyancsak a Bv. tv. módosításaként szerepel a tervezetben, hogy – annak elfogadása esetén – a törvény(módosítás) hatálybalépését (kihirdetést követő nap) követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összeg 2020. június 15-éig nem fizethető ki, az ezt „megelőzően hozott határozat [azonban] a meghozatalakor hatályos szabályok szerint teljesítendő”.

Joganyag: T/9241. számú törvényjavaslat a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: új jogszabály és törvénymódosító javaslat egyben

 


Kapcsolódó cikkek

2020. február 17.

Jogszabályfigyelő 2020 – 7. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2020/21–22. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Parlament és a Kúria honlapjáról válogattunk.
2020. február 10.

Jogszabályfigyelő 2020 – 6. hét

Alábbi cikkünkben a 2020/19–20. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Parlamenthez benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.