Jogszabályfigyelő 2021 – 24. hét


Alábbi cikkünkben a 2021/111–115. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a járványügyi készültség meghosszabbítása mellett a reorganizációs eljárás új, illetve a fizetésképtelenségi eljárások és a cégeljárás eltérő szabályairól, a büntetőeljárásban előterjesztett felülvizsgálati indítvány irányáról és a benyújtási határidőről, illetve a gyermektartásdíjat érintő szabályozás változásáról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. A reorganizációs eljárás, valamint a csődeljárás, a felszámolás, és a cégeljárás eltérő szabályai
 2. Járványügyi készültség meghosszabbítása
 3. Felülvizsgálati indítvány büntetőeljárásban
 4. Az egyszülős családok életkörülményeinek a javítása – a tartásdíjszabályok változása

 

A reorganizációs eljárás, valamint a csődeljárás, a felszámolás, és a cégeljárás eltérő szabályai

A vállalkozások reorganizációja tekintetében új rendeletet alkotott a Kormány, egyúttal ismételten meghatározta a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény eltérő alkalmazása, illetve cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása körébe eső szabályokat. Az alábbiakban hivatkozott jogszabály előírásai (egy kivétellel) a kihirdetést követő napon (2021. június 19.) léptek hatályba.

Ezzel egyidejűleg a hatályát vesztette a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól szóló 181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet, valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 26–28. pontja. Ezen felül nem lép hatályba a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 99–101. pontja.

Kiemelendő továbbá, hogy a vállalkozások reorganizációjára vonatkozóan az alábbiakban hivatkozott 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. címe szerinti szabályok alkalmazandók a folyamatban lévő eljárásokban is; reorganizációs eljárás iránti kérelmet 2022. december 31-éig lehet benyújtani a bírósághoz azzal, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő; további, ugyancsak átmeneti rendelkezéseket alkalmazandók egyes folyamatban lévő csőd-, felszámolási és cégbírósági eljárásokban is. 

 • Joganyag: 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/116. (VI. 18.)
 • Hatályos: 2021. 06. 19., 2021. 07. 03.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Járványügyi készültség meghosszabbítása

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatályát 2021. december 18-áig meghosszabbította a Kormány. 

 

Felülvizsgálati indítvány büntetőeljárásban

Az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 649. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálati indítványnak nincs iránya. A terhelt terhére szóló felülvizsgálati indítvány bejelentésére nyitva álló Be. 652. § (3) bekezdés szerinti hathónapos határidőt a jogerős ügydöntő határozat közlésétől kell számítani. Amennyiben az ügyészséggel a kihirdetés útján közölt ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem emelkedett jogerőre, továbbá a kézbesítéssel közölt ügydöntő határozat esetén a hat hónapos határidőt a jogerősített ügydöntő határozat közlésétől kell számítani – derül ki a Kúria legújabb büntető jogegységi határozatából.

A legfőbb ügyész által kezdeményezett jogegységi eljárásra az adott alapot, hogy az eddig folytatott ítélkezési gyakorlat megosztott volt a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítvány irányának a megítélésében. A Kúriának abban az elvi kérdésben kellett tehát döntést hoznia, hogy az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak van-e iránya, illetve előterjesztésének van-e időbeli korlátja. A jogegységi határozat indokolása szerint közömbös, hogy az indítványt akár az előterjesztője, akár a felülvizsgálattal érintett a terhelt javára vagy terhére irányulónak tekinti. „A Be. a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezések között ugyan kifejezetten valóban nem rögzíti, hogy mi tekinthető a terhelt terhére irányuló felülvizsgálati indítványnak, mindez azonban nem jelent hiányt, a választ pedig a Be. egységes jogorvoslati rendszere, a számba vett rendelkezések megadják. Aminek pedig nincs iránya jogerő előtt, annak nincs iránya jogerő után sem. Kivételt a törvény eltérő rendelkezése jelenthetne, ilyen rendelkezés azonban nincs.”

 • Joganyag: 1/2021. BJE határozat
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/114. (VI. 16.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

Az egyszülős családok életkörülményeinek a javítása – a tartásdíjszabályok változása

Alapvetően a gyermektartásdíj iránti követelések behajtását illetően módosította a Parlament a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (szünetelő végrehajtás folytatása, hatósági átutalási végzés ismételt benyújtása, végrehajtás során befolyt összeg felosztása). Változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos rendelkezések (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása folytán), továbbá a kiskorú gyermek tartása iránt indított per különös szabályai is (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása folytán).

A szabályok túlnyomó többsége 2022. január 1-jétől hatályos.

 • Joganyag: 2021. évi LXXIV. törvény egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/113. (VI. 15.)
 • Hatályos: 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.
 • Megjegyzés: 3 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

Kapcsolódó cikkek