Jogszabályfigyelő 2021 – 43. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2021/195–198. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a bírósági végrehajtással, végrehajtói szervezetrendszerrel, valamint a felszámolási eljárással és a felszámolókkal kapcsolatos új rendeleteiről, továbbá a COVID-19 elleni védelmi intézkedések szigorításáról olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Bírósági végrehajtás szervezetére vonatkozó új rendelet
 2. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól szóló rendelet
 3. A végrehajtói díjszabásról szóló rendelet
 4. A bírósági végrehajtók ellenőrzésére irányuló vizsgálatok új szabályai
 5. A bírósági végrehajtó intézkedése elleni panaszügyek szabályai
 6. A végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködők költségtérítése
 7. Elektronikus kézbesítési rendszer működtetése a bírósági végrehajtási eljárásban
 8. Az elektronikus árverési rendszer informatikai szabályai
 9. Felszámolók névjegyzéke
 10. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályai
 11. A felszámolót megillető díj zálogtárgy értékesítése, zálogjoggal terhelt követelés behajtása esetén
 12. Felszámolók, vagyonkezelők kötelező szakmai továbbképzése
 13. Veszélyhelyzeti védelmi intézkedések módosítása
 14. A munkahelyek koronavírus elleni védelme – kötelező védőoltás

  

Bírósági végrehajtás szervezetére vonatkozó új rendelet

A végrehajtói szervezetrendszer feletti általános felügyeletet az igazságügyi miniszter helyett a 2021. október 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el a 2021. évi XXXII. törvény értelmében. E törvényre tekintettel az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte egyebek mellett a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendeletet is. Ugyanakkor 2021. november 1-jén lép hatályba a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete a bírósági végrehajtás szervezetéről, amely a végrehajtói állások számával, az állások betöltésével, illetve az igazolványokkal kapcsolatos előírásokat állapítja meg.

 • Joganyag: 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól szóló rendelet

A 2021. október 1-jétől a végrehajtói szervezet feletti általános felügyeletet gyakorló Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke új rendeletet alkotott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól. [Az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendeletet.]

Az alábbiakban hivatkozott új jogszabály a végrehajtási ügyek központi nyilvántartásának, az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés iránti ügyek iratai őrzésének, a központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításának, valamint a betétokiratok átadása iránti felhívásról szóló hirdetmények közzétételének a szabályait állapítja meg.

 • Joganyag: 7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A végrehajtói díjszabásról szóló rendelet

A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet helyébe 2021. november 1-jei hatállyal az alábbiakban hivatkozott SZTFH rendelet lép. [A 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 35/2015. (XI. 10.) IM rendeletet a végrehajtói szervezet feletti általános felügyelet szabályozásának a megváltozására, a felügyeleti jogkör Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához kerülésére tekintettel.]

Az új díjrendelet rendezi az önálló bírósági végrehajtót megillető költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás, munkadíj és behajtási jutalék, díj- és költségelőleg, díjjegyzék szabályait. 

 • Joganyag: 8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A bírósági végrehajtók ellenőrzésére irányuló vizsgálatok új szabályai

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbi rendeletben állapította meg az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat (az ellenőrzésre jogosult szerv, az ellenőrzés alapelvei és típusai, az ellenőrzési vezető feladatai ellenőrre vonatkozó követelmények, az ellenőrök jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés alatt álló végrehajtó jogai és kötelezettségei, ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés stb.). Az új rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ellenőrzésekre kell alkalmazni. [Az egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet.]

 • Joganyag: 9/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A bírósági végrehajtó intézkedése elleni panaszügyek szabályai

Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendeletet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet (tekintettel arra, hogy a végrehajtói szervezetrendszer feletti általános felügyeletet az igazságügyi miniszter helyett a 2021. október 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el).

Az alábbiakban hivatkozott jogszabály rendezi 2021. november 1-jétől kezdődően a végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézésének, a panaszügyek felügyeletének és a fegyelmi eljárások nyilvántartásának a szabályait azzal, hogy az új rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 • Joganyag: 10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködők költségtérítése

A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendeletet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet (tekintettel arra, hogy a végrehajtói szervezetrendszer feletti általános felügyeletet az igazságügyi miniszter helyett a 2021. október 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el).

Az alábbiakban hivatkozott jogszabály rendezi 2021. november 1-jétől kezdődően a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítés szabályait azzal, hogy az új rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 • Joganyag: 11/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Elektronikus kézbesítési rendszer működtetése a bírósági végrehajtási eljárásban

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályait. Az új rendelet 2021. november 1-jével az ugyanezen címet viselő 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet helyébe lépett. [A 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendeletet a végrehajtói szervezet feletti általános felügyelet szabályozásának a megváltozására, a felügyeleti jogkör Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához telepítésére tekintettel.]

 • Joganyag: 12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Az elektronikus árverési rendszer informatikai szabályai

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes rendelkezéseket.

Az új rendelet 2021. november 1-jével az ugyanezen címet viselő 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet helyébe lépett. [A 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 27/2008. (XII. 10.) IRM rendeletet a végrehajtói szervezet feletti általános felügyelet szabályozásának a megváltozására, a felügyeleti jogkör Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához telepítésére tekintettel.]

 • Joganyag: 13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Felszámolók névjegyzéke

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a felszámolók névjegyzékére vonatkozó új előírásokat. [Az egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet.] 

 • Joganyag: 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a felszámolók névjegyzékéről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályai

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályait.

Az új rendelet 2021. november 1-jével az ugyanezen címet 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet helyébe lépett. [A 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet ugyanis 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a 36/2010. (V. 13.) IRM rendeletet a végrehajtói szervezet feletti általános felügyelet szabályozásának a megváltozására, a felügyeleti jogkör Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához telepítésére tekintettel.] 

 • Joganyag: 15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

A felszámolót megillető díj zálogtárgy értékesítése, zálogjoggal terhelt követelés behajtása esetén

Az egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól szóló 39/2009. (IX. 3.) IRM rendeletet.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályait. Az új rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján és az azt követően megindított felszámolási eljárásokban kell alkalmazni. 

 • Joganyag: 16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Felszámolók, vagyonkezelők kötelező szakmai továbbképzése

Az egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet 2021. november 1-jével hatályon kívül helyezte a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól szóló 29/2016. (VII. 28.) NFM rendeletet.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályait. Az új rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő őszi továbbképzési szemeszterre vonatkozóan is alkalmazni kell.

 • Joganyag: 17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/198. (X. 29.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály 

 

Veszélyhelyzeti védelmi intézkedések módosítása

A maszkviselési szabályok tekintetében módosította a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemének szabályait. 2021. november 1-jétől kötelezővé teszik a maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön.

 • Joganyag: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
 • Módosította: 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2021/197. (X. 28.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A munkahelyek koronavírus elleni védelme – kötelező védőoltás

A Kormány rendeletet alkotott annak biztosítása érdekében, hogy a cégek és vállalkozások jogot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltásfelvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében – olvasható az alábbiakban hivatkozott jogszabályban. A rendelet nem alkalmazandó ugyanakkor azokra a foglalkoztatottakra, aki a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

 • Joganyag: 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/197. (X. 28.)
 • Hatályos: 2021. 11. 01., 2021. 11. 15.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2021. október 18.

Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzetben alkalmazandó eskütételi szabályokról, a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásával kapcsolatos módosításról, valamint a határon átnyúló átalakulásról, egyesülésről, szétválásról szóló törvényjavaslatról olvashatnak.