Jogszabályfigyelő 2021 – 50. hét Veszélyhelyzet


Alábbi cikkünkben a 2021/227–231. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzettel és a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásával kapcsolatos jogszabályok mellett a minimálbér-emeléséről, a büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról, valamint a Kúria illetékügyben született jogegységi határozatáról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Veszélyhelyzettel összefüggő szabályozási kérdések
 2. Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó törvénymódosítások
 3. Az Állam nevében eljáró gazdasági társaságokat nem illeti meg teljes személyes illetékmentesség
 4. Iránban is elfogadják a védettségi igazolásokat
 5. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése
 6. A járványügyi készültség meghosszabbítása
 7. Védettségi igazolások kölcsönös elfogadása Tunéziával

 

Veszélyhelyzettel összefüggő szabályozási kérdések

Az Országgyűlés a 2021. december 14-ei ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló, alábbiakban hivatkozott törvénycsomagot, amelynek az I. Fejezetében foglaltak szerint a jogszabály a veszélyhelyzet következtében szükséges, különösen a veszélyhelyzeti rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti szabályokat állapítja meg. A törvény II. Fejezete többek között a büntetőjogi, büntetőeljárás-jogi, büntetés-végrehajtási, szabálysértési, közigazgatási szankciókkal, továbbá a jogi személyekkel és a lejárt okmányokkal, valamint a digitális COVID-igazolványokkal, valamint a koronavírus elleni védőoltással, hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő és átmeneti szabályokat, míg a III. Fejezete egyebek mellett a munkavédelmi törvény (távmunkavégzés), a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény, az áfatörvény, az Mt. és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény módosítását tartalmazza.

 • Joganyag: 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/231. (XII. 17.)
 • Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2022. 07. 01., veszélyhelyzet megszűnésekor, a 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor, illetve a miniszterelnök által közzétett egyedi határozat szerinti időponttól
 • Megjegyzés: eltérő szabályokat és törvénymódosításokat tartalmazó törvénycsomag

 

Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó törvénymódosítások

Az illetéktörvény, a csődtörvény, nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény, a cégtörvény, a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvény, a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény, a Büsz., az ügyészségi törvény, a Btk., a büntetés-végrehajtási törvény, a közigazgatási perrendtartás, a büntetőeljárási törvény, az adóeljárási törvények, és a tb-törvény módosítása is szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban.

A törvényjavaslathoz kapcsolódó előterjesztői indokolás szerint: „Az uniós és nemzetközi kötelezettségek, az Alkotmánybíróság határozatai, az Alapvető Jogok Biztosának ajánlásai, illetve a jogalkalmazó szervek visszajelzései időről időre szükségessé teszik, hogy a büntetőjogi tárgyú törvényeket felülvizsgálja a jogalkotó […].

A T/17438. számú törvényjavaslat indokolása itt érhető el. 

 • Joganyag: 2021. évi CXXXIV. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/231. (XII. 17.)
 • Hatályos: 2022. 01. 01., 2022. 01. 02., 2022. 02. 01., 2022. 03. 01., 2022. 04. 02., 2022. 06. 28., 2021. évi CXXV. törvény 2. § hatálybalépésének napja
 • Megjegyzés: 36 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

  

Az Állam nevében eljáró gazdasági társaságokat nem illeti meg teljes személyes illetékmentesség

Az illetéktörvényben az Magyar Államnak biztosított teljes személyes illetékmentesség hatálya – törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában – nem terjed ki azokra a gazdasági társaságokra, amelyek külön törvény alapján a Magyar Állam javára és nevében járnak el – derül ki a Kúria Közigazgatási és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatából.

  

Iránban is elfogadják a védettségi igazolásokat

Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött az Iráni Iszlám Köztársasággal, így 2021. december 17-étől Iránban is elfogadják a magyar védettségi igazolásokat.

 

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése

A jövő évtől havi 200 000 forintra (heti 45 980 forintra, napi 9200 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 1150 forintra) emelkedik a minimálbér. A garantált bérminimum 2022. január 1-jétől havi 260 000 forint (heti 59 780 forint, napi 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén pedig 1495 forint) lesz.

Hatályát veszti ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet.

 • Joganyag: 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2021/229. (XII. 15.)
 • Hatályos: 2022. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A járványügyi készültség meghosszabbítása

2022. június 18-áig hosszabbította meg a Kormány a járványügyi készültséget, amelynek a fenntartását 3 havonta felülvizsgálják a jövőben is.

  

Védettségi igazolások kölcsönös elfogadása Tunéziával

Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött a Tunéziai Köztársasággal. 2021. december 16-ától Tunéziában is elfogadják a magyar védettségi igazolásokat.

 

A Seychelle Köztársaság is elfogadja a magyar védettségi igazolásokat

Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött a Seychelle Köztársasággal. 2021. december 14-étől a Seychelle Köztársaság is elfogadja a magyar védettségi igazolásokat.

 


Kapcsolódó cikkek