Jogszabályfigyelő 2022 – 6. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/21–24. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet ideje alatti építési szabályokról, a közigazgatási perrendtartás alapján megindítható mulasztási per előfeltételeiről, továbbá a védettségi igazolással összefüggő módosításokról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Veszélyhelyzet ideje alatt építésügyi szabályok
 2. Mulasztási per megindításának feltételei a mulasztás orvoslását célzó eljárást biztosító jogszabályi rendelkezés hiányában
 3. Védettségi igazolással összefüggő módosítások

 

Veszélyhelyzet ideje alatt építésügyi szabályok

Az építésügyi jogszabályok alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya 2021. november 24. napján vagy azt követően a veszélyhelyzet ideje alatt járt vagy járna le, meghosszabbodik az engedély hatályának lejáratától számított további egy évvel – derül ki az alábbiakban hivatkozott kormányrendeletből.

Ha ezen engedélyek vonatkozásában 2021. november 24. napja és 2022. február 12. napja közötti időszakban az engedély hatályának lejártával összefüggésben a hatóság kötelezettséget állapított meg, akkor e kötelezettségnek nem kell eleget tenni, a már kifizetett bírságok visszatérítése iránt pedig a hatóság intézkedik. Ezen felül amennyiben 2022. február 12-én a fenti engedélyek vonatkozásában azok hatályának lejártával összefüggésben eljárás van folyamatban, az adott eljárást a hatóság megszünteti. 

 • Joganyag: 37/2022. (II. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos eltérő szabályok megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/24. (II. 11.)
 • Hatályos: 2022. 02. 12., 2022. 02. 15., 2022. 02. 26.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Mulasztási per megindításának feltételei a mulasztás orvoslását célzó eljárást biztosító jogszabályi rendelkezés hiányában

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa által meghozott jogegységi határozat értelmében: „A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 128. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt mulasztás orvoslását célzó eljárást kifejezetten biztosító jogszabályi rendelkezés hiányában a mulasztási per megindításának nem előfeltétele, hogy az ügyfél az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 15. § (2) bekezdése és 113. § (2) bekezdés b) pontja alapján felügyeleti eljárást kezdeményezzen vagy a felügyeleti szervhez forduljon. A felügyeleti eljárás kezdeményezése vagy a felügyeleti szervhez fordulás hiánya miatt a keresetlevél a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 48. § (1) bekezdés e) pontja alapján nem utasítható vissza.”

A Kúria álláspontja szerint az volt a jogalkotói cél a Kp. 128. §-ának a megalkotása során: „[…] ha a mulasztó szerv felett másik közigazgatási szerv irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkezik, akkor először e szerv útján kell megkísérelni a mulasztás orvoslását. […] A jogalkotói célra is figyelemmel a Kp. szabályozásából látszólag az következik, hogy a mulasztási per megindításának feltétele a felügyeleti eljárás kezdeményezése. A Kp. egyes szabályait azonban nem lehet önmagukban értelmezni. […] A Kp. szerinti perelőfeltételnek a közigazgatási hatósági eljárási szabályokban is le kell képeződnie. […] A hatályos Ákr. alapján [ugyanakkor] egyáltalán nincs a közigazgatási hatósági eljárásban igénybe vehető olyan felügyeleti (jogorvoslati) eljárás, amely megfelelne a Kp. 128.  § (2) bekezdése szerinti, a mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás fogalmának. Olyan feltétel pedig nem támasztható a féllel szemben, amelyet a jogszabályi keretek között nem tud teljesíteni. Ez az értelmezés természetesen nem akadálya a felügyeleti szerv intézkedésének, ha az ügyfél a mulasztást bejelenti, csak a bejelentés elmaradásának pergátló hatását zárja ki.”

Mindezek alapján a Kúria jogegységi Tanácsa a fentiek szerinti jogegységi határozatot hozta. 

 • Joganyag: 1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/23. (II. 10.)
 • Hatályos: a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel (2022. 02. 10.) időpontjától kötelező.
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Védettségi igazolással összefüggő módosítások

A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről rendelkezik az alábbiakban hivatkozott jogszabály, amelynek értelmében a védettségi igazolással kapcsolatos módosítások két lépcsőben, 2022 február 15-étől és 2022. május 1-jétől hatályosak. 

 • Joganyag: 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/22. (II. 8.)
 • Hatályos: 2022. 02. 15., 2022. 03. 01., 2022. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek

2020. március 27.

dsffsfs gggdgs dydd yvvvxv