Jogszabályfigyelő 2023 – 18. hét


Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2023/64–66. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Parlament május havi ülésterve szerint elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a kormányzati igazgatási szünet várható bevezetéséről, valamint számos igazságügyi tárgyú törvénymódosítási javaslatról olvashatnak, beleértve az egységes jogiszemély-nyilvántartás tervezett elhalasztását is.

 

Tartalom:

  1. Igazgatási szünet a kormányzati igazgatási szerveknél és az önkormányzatoknál
  2. Igazságügyi tárgyú törvények módosítása

 

Igazgatási szünet a kormányzati igazgatási szerveknél és az önkormányzatoknál

A kormányzat tervei szerint a bírósági ítélkezési szünethez hasonló igazgatási szünetet vezetnének be az állami és az önkormányzati szervek, hivatalok működését illetően is, amelynek ideje alatt nem folyik feladatellátás, nem működik az ügyfélfogadás, és az elektronikus ügyintézés keretében érkezett üzenetek átvétele is szünetel a tervezet szerint. Így az igazgatási szünet időtartama értelemszerűen nem számít bele az eljárási határidőkbe (hatósági, keresetindítási, bírósági).

Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat elfogadása esetén a jogalkotó lehetőséget biztosít a Kormány számára arra, hogy a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig kihirdetett kormányrendelettel téli és nyári igazgatási szünetet állapítson meg, amelyhez az önkormányzati hivatalok is csatlakozhatnak (az erről szóló határozatukat március 1-jéig közzé kell tenniük). Ez azonban „[…] csak arra az időpontra eshet, amikorra a Kormány a kormányzati igazgatási szervek számára elrendelte igazgatási szünetet, és az igazgatási szünetre a törvényjavaslatban megállapított szabályokat kell alkalmazni” – derül ki az általános előterjesztői indokolásból. Az igazgatási szünet idejére a foglalkoztatottak számára szabadságot kell kiadni.

 

Igazságügyi tárgyú törvények módosítása

Közel három tucat törvény módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, a Parlament májusi ülésterve szerint elfogadásra váró törvényjavaslat-csomag, amelyben megtalálhatók büntető tárgyú és polgári jogi törvénymódosítások is. A következőkben az utóbbiakból emelünk ki néhányat.

Elhalasztják a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 2023. július 1-jei hatálybalépését, ami egyben azt jelenti, hogy továbbra is alkalmazandó mind a cégtörvény, mind pedig a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény. Az, hogy a jogi személyek nyilvántartásának új rendszere és így az új szabályozás mikor lép hatályba, a módosítási javaslatból nem derül ki.

Ugyanakkor a Polgári Törvénykönyv módosítását tartalmazó 2021. évi XCV. törvény jogi személyeket érintő egyes szabályainak a hatálybalépését, amelyek ugyancsak 2023. július 1-jétől lennének alkalmazandók, 2026. január 1-jére teszi át a szóban forgó törvénycsomag.

Mindössze egy szakaszt érintően változhat a Pp. szabályozása az idézés tartalmát (elővezetésre történő figyelmeztetést) illetően. A határon átnyúló tartási ügyekben újdonág, hogy az eredeti eljárás helye szerinti állam hatósága által kiállított, a hágai egyezményhez ajánlott nyomtatvány formájában készített összefoglaló vagy kivonat és annak magyar nyelvű fordítása kiváltja a határozat teljes szövegének magyar nyelvű fordítását.

A gyakorlati tapasztalatok alapján módosulhatnak a közjegyzőkről szóló törvény egyes előírásai (kioktatási kötelezettség, közjegyzői tanúsítás stb.), illetve rövidülhet a névváltozás bejegyzése iránti eljárás ügyintézési határideje a cégtörvényben. Pontosítaná a jogalkotó a fizetési meghagyás kötelező tartalmi elemeit, valamint a meghagyáshoz fűződő jogerő és a végzések elleni jogorvoslat szabályait, a hagyatéki eljárásba pedig beemelnék a települési önkormányzatok törvényes öröklésére vonatkozó szabályokat.

  • Joganyag: T/3776. törvényjavaslat igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
  • Módosította:
  • Megjelent: parlament.hu
  • Hatályos:
  • Megjegyzés: elfogadásra váró törvényjavaslat

Kapcsolódó cikkek