Jönnek a mindenki által teljesítendő kötelező képzési események Koronavírus


2021 tavaszán a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége meghatározta az első három kötelező képzési eseményt, amelyet valamennyi továbbképzésre kötelezettnek el kell végezni az öt éves továbbképzési időszak alatt. Az alábbiakban összefoglaltuk a kötelező képzési eseményekkel kapcsolatos legfontosabb információkat.


Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (továbbképzési szabályzat) 2.7. pontja értelmében a MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja valamennyi továbbképzésre kötelezett számára, hogy az általuk szabadon megválasztott időpontban ingyenesen és elektronikus formában igénybe vehető, a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyenek részt. Ezeket a képzési eseményeket a továbbképzési szabályzat kötelező képzési eseményként nevesíti.

A kötelező képzési eseményen megszerzendő kreditek aránya egy továbbképzési időszakban nem haladhatja meg a minimálisan megszerzendő kreditpontok negyedét, azaz összesen 20 kreditpontot. 2020-ban a MÜK elnöksége a veszélyhelyzetre tekintettel eltekintett a kötelező képzési események előírásától, 2021 tavaszán azonban az elnökség meghatározta az első három kötelező képzési eseményt.

Az idei évben az alábbi három kötelező képzési esemény jelent meg az elektronikus Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben :

  1. Trenyisán Máté: Az ügyvédi ellenjegyzésről (1 kreditpont)
  2. Szabó Kálmán: Ügyvédi vétkek (1 kreditpont)
  3. Baranyi Bertold: Azonosítás és ügyfélátvilágítás (2 kreditpont)

A fenti előadások “kötelező továbbképzésként” 2021. július 1-től lesznek elérhetőek a rendszerben, azonban aki az adott képzést már korábban (akár online, akár személyes jelenlét mellett) teljesítette, annak 2021. július 1. után nem kell ismételten megnéznie az előadást, és az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben erre felhasznált MÜK, illetve területi kamara által finanszírozott kreditpontjaik automatikusan jóváírásra kerülnek. A kötelező képzési események teljesítését a rendszerben külön is könnyen nyomon követhetővé tesszük.

A kötelező képzési eseményeket nem évente, hanem az öt éves továbbképzési időszak alatt kell megtekinteni. Azaz például akinek az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-jén kezdődött, annak 2024. december 31-ig van lehetősége a kötelező képzési események teljesítésére.

A továbbképzésre kötelezettek a fenti kötelezettségüknek a MÜK által biztosított online képzési események mellett a területi kamarák által azonos tárgykörben szervezett, ingyenesen, de nem elektronikus formában igénybe vehető képzési eseményein is eleget tehetnek.

A kötelező képzési események esetén a kreditpontok számítására és jóváírására az általános szabályok vonatkoznak.

A kötelező képzési eseményeket a mentesített kollégáknak is el kell végezniük.

Az előadóknak értelemszerűen nem kell a saját előadásukat megtekinteniük.

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottság
Kapcsolódó cikkek

2021. október 21.

Az AB 2021. 3. negyedévi ügyforgalma

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén valamint az év végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2021 harmadik negyedévére vonatkozó alapvető adatokat.

2021. október 20.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettségei

A Wolters Kluwer Hungary gondozásában, dr. Buzás Péter, dr. Péterfalvi Attila és dr. Révész Balázs szerkesztésében megjelent, Magyarázat a GDPR-ról című könyv a korábbi magyarázat új, hatályosított és bővített kiadása. A kötet célja, hogy közérthetően, mégis a szakértő szemével mutassa be az Európai Unió adatvédelmi keretrendszerének alapját képező rendelet egyes előírásait, jogintézményeit. Mindezt úgy, hogy a leírtakat az adatvédelem iránt elkötelezett szakértők, az adatkezelők és adatfeldolgozók, a jogalkalmazók, illetve a terület iránt érdeklődő laikusok a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Az alábbiakban a műnek Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettségeire vonatkozó részéből olvashatnak egy részletet.

2021. október 20.

Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata- 2. rész

Cikkünk második részében az intézkedési határidővel, a szerzett jog védelmével, az építésfelügyelettel és az építésrendészettel, valamint az ügyféli jogállással, a perindítási és a kereshetőségi joggal foglalkozunk.