Lassan felszáll a füst

Szerző: dr. Guba Zoltán
Dátum: 2015. november 23.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bár az új közbeszerzési törvény lassan már egy hónapja hatályba lépett, a közbeszerzési piac még mindig lefagyott állapotban van. Ám úgy tűnik, sorra hárulnak el az akadályok az eljárások megindítása elől, lassan tehát felszáll a füst.

 


A közbeszerzésekről szóló 2015-ös CXLIII. törvény (Kbt.) hatályba lépése óta nemzeti eljárásrendben egyetlen nyílt eljárás sem indult, míg közösségi eljárásrendben is mindössze egyetlen felhívás jelent meg, ám annak kapcsán is kérdőjelek fogalmazódnak meg. A felhívás ugyanis a régi hirdetmény-mintát alkalmazta és a megjelenésekor még senki nem szerepelt az akkreditált szaktanácsadók névjegyzékében, ilyen szaktanácsadó nélkül pedig a közösségi rezsimben az eljárás jogszerű megindítására nincs mód, hiszen a szaktanácsadónak ellen kell jegyeznie a felhívást.

Ugyanakkor lassan el fog múlni ez a bénult állapot és az elmúlt napokban sorban hárultak el az akadályok az eljárások megindítása elől. November közepén a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatót adott ki, mely szerint a 44/2015. (XI. 2.) MvM-rendelet 5. paragrafusa alapján csak olyan ajánlatkérő adhat fel hirdetményt, aki eleget tett az új Kbt. szerinti bejelentkezési kötelezettségének. Ugyanakkor a hatóság tájékoztatója szerint az informatikai rendszerek új jogi környezetnek megfelelő átállítása várhatóan csak 2015. november 25-ére fejeződik be és csak ezek éles indítását követően lesz lehetőség megkezdeni az úgynevezett KBEJ-rendszerben (a hatóság elektronikus központi bejelentkezési modulja – a szerk.) a bejelentkezések fogadását. Ez alapján tehát november végéig nem lehet bejelentkezni e rendszerbe, így pedig nem lehetett volna feladni hirdetményt sem. Ezt a gordiuszi csomót vágta át a hatóság azon – a honlapján közzétett, nem hivatalos – tájékoztatásával, mely szerint a KBEJ átállításáig nem küld hiánypótlást abban a tárgyban, hogy az ajánlatkérő eleget tett-e a bejelentkezési kötelezettségének. Itt tehát, bár nincs érdemi előrelépés az új Kbt. alkalmazásával kapcsolatban, de legalább az eljárási akadály elhárult az új KBEJ-rendszer indításáig.

Érdemi előrelépés történt ugyanakkor a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó úgynevezett „Összefoglaló tájékoztatás” közzététele vonatkozásában. Ez arra szolgál, hogy egyszerűsített módon lehessen megindítani a nemzeti közbeszerzési eljárásokat. Az ajánlatkérőknek ugyanis nem lesz általánosan kötelező hirdetménnyel indítani az eljárást, ehelyett egy hirdetménynek nem minősülő – így hirdetményellenőrzés alá sem tartozó – összefoglaló tájékoztatót kell közzétennie a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Ama gazdasági szereplők, melyek érdeklődnek az eljárás iránt, ezt az ajánlatkérőnek kell jelezniük és az utóbbinak – az általa előzetesen kiválasztott gazdasági szereplőkön túl – ennek a gazdasági szereplőnek is meg kell küldenie az ajánlattételi felhívást. Azonban, ahogy a KBEJ-rendszer sem áll még készen, ezen összefoglaló tájékoztatás sem volt feltölthető a hatóság honlapjára. Ezt az akadályt azonban már elhárította a Közbeszerzési Hatóság, és közleményben hívta fel az ajánlatkérők figyelmét, hogy az új modul működése elindult, a partvonalon várakozó ajánlatkérők pedig azonnal használatba is vették: sorban jelennek meg az összefoglaló tájékoztatások. Így tehát ez az eljárásforma jogszerűen megindítható és lefolytatható.

További előrelépést jelent, hogy másfél éves előkészítés után végre megjelent az Európai Bizottság 2015/1986 számú végrehajtási rendelete a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó minták létrehozásáról. Ez a bizottsági jogszabály tartalmazza az új 2014/24/EU-irányelvnek megfelelő uniós hirdetmény-mintákat, amelyeket a közösségi rezsimben kell az ajánlatkérőknek használniuk. Ugyanakkor a rendelet csak 2015. december 2-án lép hatályba, valamint szintén várható késedelem az informatikai rendszerbe való beillesztés során, így az új irányelvnek megfelelő ajánlati felhívást várhatóan csak december közepén lehet majd feladni közzétételére.

Kluwer International
Nemzetközi jogi e-könyvek

 

Egy kattintásra Öntől!

 

Szintén fontos akadály hárul el azzal, hogy a hatóság honlapján megkezdte közzétenni az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe felvettek listáját. A szaktanácsadók teljes hiánya eddig problémát okozott mind a közösségi eljárásrendben induló eljárásokban, mind az európai uniós alapokból finanszírozott beszerzés során. Eme eljárásokban ugyanis kötelező volt az ilyen szaktanácsadó részvétele az eljárás megindításakor, csakhogy ezek közül nem volt egyetlen bejegyzett sem. Lassan ez az akadály is elhárult, hiszen napi szinten növekszik a szaktanácsadók száma.

Összességében sorra hárulnak el az akadályok az új Kbt. szerinti eljárások megindítása és lefolytatása útjából, lassan tehát felszáll a füst a közbeszerzési piacon.

A szerző ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó.

www.mhkt.hu

Kapcsolódó cikkek:


Gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt
2021. március 6.

Gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt

A védelmi intézkedések szigorítása szükségessé tette a gazdaságba történő beavatkozást és új gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalát. A péntek éjszaka 23:41-kor kihirdetett rendelet rendelkezik a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése alóli mentességről, bértámogatásról, internet támogatásról és a bérleti díj alóli mentességről.

Szigorították a védelmi intézkedéseket
2021. március 5.

Szigorították a védelmi intézkedéseket

Kihirdetésre került a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló Korm. rendelet, mely további korlátozásokat vezet be a kijárási tilalmon kívüli időszakra (reggel 5 óra és este 8 óra között) március 8-ától.

Elfogultság a közigazgatási perrendtartás alapján
2021. március 5.

Elfogultság a közigazgatási perrendtartás alapján

A bíró pártatlanságát nem teheti kétségessé más ügyekben kifejtett jogi álláspontja, meghozott döntései, vagy akár az a tény, hogy a korábbi ügyben valamely fél vagy érdekelt számára kedvezőtlen határozatot hozott – a Kúria eseti döntése.

Bizalmi vagyonkezelés a házassági vagyonjogban
2021. március 4.

Bizalmi vagyonkezelés a házassági vagyonjogban

A Wolters Kluwer kiadó gondozásában, dr. Békés Balázs szerkesztésében megjelent, A bizalmi vagyonkezelés kézikönyve című kiadvány multidiszciplinárisan mutatja be a bizalmi vagyonkezelést, részletesen tárgyalja a polgári jogi, adójogi, büntetőjogi, nemzetközi magánjogi és a közigazgatási felügyeleti szabályokat, illetve külön angol nyelvű fejezetekben, külföldi szerzők mutatják be számos ország trust, illetve vagyonkezelési előírásait. Cikksorozatunk következő részében a bizalmi vagyonkezelés és a házassági vagyonjog összefüggéseit mutatjuk be a könyv vonatkozó részletének a segítségével. A részlet szerzője dr. Menyhárd Attila.

Az apai jogállást keletkeztető tények
2021. március 3.

Az apai jogállást keletkeztető tények

A Wolters Kluwer gondozásában harmadik kiadásban, ugyanakkor nagykommentárként jelentek meg az év elején a Polgári Törvénykönyv magyarázatai. Szerkesztői – csakúgy, mint a 2014-es első és a 2018-as második kiadásban – Vékás Lajos és Gárdos Péter. Szerzői is ugyanazok a neves jogászok: egyetemi tanárok, bírák és ügyvédek, akik már magának a kódexnek a megalkotásában is jelentős feladatot vállaltak. Az új kiadás teljes körűen feldolgozza a felsőbírósági gyakorlatot is, amely több területen csak az elmúlt néhány évben bontakozott ki. Cikksorozatunkban ezúttal az apai jogállás keletkezéséről írt magyarázat egy részletét olvashatják el.