Lényeges nemzetbiztonsági adatok


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

 

A kormány rendeletet alkotott a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről.


A 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet melléklete meghatározza azokat az adatokat, amely megváltozását a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személynek 30 napon belül be kell jelenteni. A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények a következők:

1. Név megváltozása (I/1.)

2. Állampolgárság változása (II/1.)

3. Jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)

4. Új házastárs, élettárs adatai (III/2-9.)

5. Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai (III/10-17.)

6. Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18-25.)

7. Új, Önnek vagy házastársának/élettársának külföldön élő hozzátartozó adatai (III/26-32.)

8. Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése (IV/4.)

9. Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (VIII/2.)

10. Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 1 millió forintot meghaladó mértékű változás (VIII/3.)

11. Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4-6.)

12. Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7-10.)

13. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forint feletti forgalmi értékű ingatlanon tulajdonszerzés (IX/1-5.)

14. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés (IX/6-9.)

15. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában pénzintézetekkel szemben fennálló követelésekben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10-17.)

16. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában külföldről származó jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (IX/22-26.)

17. Önnel, házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)

18. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)

19. Önnel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási tilalom vagy más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)

20. Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat (XII/1-7.)

21. Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)

 


Kapcsolódó cikkek

2022. május 13.

Bizonytalan alperes, keveredő pertípus

Az alperes személyének tisztázatlansága, az eljárás formájának és a per típusának keveredése az ítélet hatályon kívül helyezésére vezető súlyos jogszabálysértés, amely az elsőfokú eljárás lényeges szabályai megszegésének minősül – a Kúria eseti döntése.

2022. május 11.

Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?

Az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának fő szempontja az ajánlat megvalósíthatósága. A megvalósíthatóság nemcsak a konkrét ajánlat, hanem az ajánlattevő teljes gazdasági hátterére tekintettel értékelendő. A verseny korlátozása csak kivételes esetben jelenik meg túlzottan alacsony árak révén. Ezen kivételes esetek vizsgálata versenyhatósági feladat- és hatáskör. Ezért az ajánlatkérőknek nem kell az egyébként megvalósíthatónak talált olcsó ajánlatokkal szemben védelmükbe venniük a versenytársak tisztességes versenyhez fűződő jogát. Nagyobb figyelmet érdemelnének a kirívóan alacsony árajánlatokkal érintett tenderek esetében a többi ajánlat magas voltának mögöttes okai, mivel az a körülmény, hogy a versenytársak egy megvalósítható ajánlathoz képest aránytalanul magas ellenértéket jelöltek meg ajánlatukban, akár arra is utalhat, hogy e versenytársak árajánlata versenykorlátozó megállapodás eredményeként került megállapításra.