Szakma

A jogszabály-értelmezés alapelve

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. szeptember 7.
Rovat:

Magyarország Alaptörvényének 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

FM tájékoztató az ex lege megszűnt haszonélvezeti jogok törléséről

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. szeptember 5.
Rovat:

2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel a mező- és erdőgazdasági földekre alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga

Rendőri akció magánlakásban

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. szeptember 4.
Rovat:

A rendőri intézkedés jogszerűsége nem vitatható, ha a rendőrök azért hatolnak be a magánlakásba, illetve az ahhoz tartozó bekerített helyre, hogy a bejelentés szerinti bűncselekmény folytatását megszakítsák – a Kúria eseti döntése.

Adókedvezmény „hétköznapi” betegeknek is

Szerző: dr. Lendvai Zsuzsanna
Dátum: 2014. szeptember 4.
Rovat:

Bizonyos feltételek esetén a beteg magánszemélyt adókedvezmény illeti meg. Ennek mértéke a minimálbér öt százaléka, azaz havi 5075 forint. Az érintett magánszemély a „jóváírásra” a betegségről szóló orvosi igazolás birtokában jogosult. Anélkül csak az igényelheti, aki rokkantsági járadékban részesül, vagy akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály alapján megállapították.

Kell-e a lehetetlenre is számítani az autópályán?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. szeptember 3.
Rovat:

A követési távolság az egymás mögött haladó járművek viszonyára vonatkozik, de a haladó és az előtte állóéra nem. A Kúria szerint az autópályán haladó autó vezetőjének a sebesség megválasztásánál csak olyan akadályokat kell figyelembe vennie, melyekre a konkrét körülmények között reálisan számítani kell. Márpedig a belső forgalmi sávban váratlanul felbukkanó, álló jármű, de a sztráda úttestén a gyalogos jelenléte is jogszerűtlen.

Mit jelent a kötetlen munkarend?

Szerző: dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. szeptember 3.
Rovat:

A 2012-es Munka Törvénykönyve (Mt.) előtt a kötetlen munkaidőre csak a bírói gyakorlatban hivatkoztak. A jogalkotó felismerte a szabályozás szükégességét, ezért az Mt. már konkrétan meghatározza azokat a munkaidőre vonatkozó törvényi szabályokat, amelyek kötetlen munkarend esetén nem alkalmazhatók.

A Ptk. és a munkajogi kárfelelősség

Szerző: Kártyás Gábor
Dátum: 2014. szeptember 2.
Rovat:

A Munka Törvénykönyve számos polgári jogi szabályt a munkaviszonyban is alkalmazni rendel. Első ránézésre egyértelműnek tűnik, hogy a Ptk. mely szakaszai irányadóak a munkajogban is, ám a két törvény egybeolvasásával számos zavaró kérdés merülhet fel. Lássuk ennek példáit a munkajogi kárfelelősség kapcsán!

Súlyosítási tilalom a perújítás során

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. szeptember 2.
Rovat:

Amennyiben a terhelt javára szóló indítvány alapján elrendelt perújítás során a bíróság az alapügyben alkalmazottnál súlyosabb büntetést szab ki, a perújítás szabályain túlmenően a súlyosítási tilalmat is megszegi – a Kúria eseti döntése.