Szakma

Megregulázzák a kamara fegyelmi szabályzatát

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. augusztus 30.
Rovat:

Várhatóan alapos átalakításon esik át a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi szabályzata, mely egyebek mellett eltörölné az ügyegyesítésről vagy -elkülönítésről szóló határozatok elleni fellebbezés jogát, bővítené a vallomásmegtagadás körét, rögzítené a különvélemény jogintézményének szabályait és bevezetné a pénzbírságok részletfizetési előírásait. A tervezetet szeptember 9-én tárgyalja meg első olvasatban a köztestület elnöksége, s a tervek szerint jövő tavasszal léphet hatályba.

Ajánlás az ajánlás a LinkedIn-en keresztül?

Szerző: dr. Németh Janka
Dátum: 2013. augusztus 28.
Rovat:

A LinkedIn egyik alapvető funkciója, hogy a munkavállalók ún. ajánlást (recommendation) kérhetnek azoktól, akik ismerőseik az oldalon, így akár a volt munkáltatójuktól vagy ex-kollégáktól. A kérelemben meg lehet jelölni, hogy melyik munkakörre és konkrétan kitől szeretnénk online ajánlólevelet kapni. Az ajánlás célja, hogy elősegítse a munkavállaló további elhelyezkedését és alátámassza szakmai önéletrajzának hitelességét. Az ajánlás a munkavállaló közösségi profilján válik láthatóvá. A LinkedInen keresztül kapott ajánlások minősülhetnek-e munkajogi szempontból ún. működési bizonyítványnak?

Kötelező a pénzügyi zsargon ismerete?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. augusztus 28.
Rovat:

Elvárható a fogyasztótól, hogy a nagyösszegű és hosszabb távra szóló pénzügyi ügylet jellegéhez, a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt. A pénzügyi kötelmekben a szakkifejezések használata elkerülhetetlen, azok nem tisztességtelenek önmagában azért, mert megértésük a szerződés elmélyültebb tanulmányozását, esetleg szakember segítségének igénybevételét teszi szükségessé – mondta ki a Szegedi Itélőtábla.

Bűncselekmény lett a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása – II. rész

Szerző: Simon Nikolett
Dátum: 2013. augusztus 27.
Rovat:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 277. §-a szükségszerűen érinti a Be. több releváns rendelkezését is, különösen a nyomozóhatóságok és az ügyész eljárásának dualizmusát. Fontos áttekinteni az új szabályozás okait, irányát, és felhívni a figyelmet a lehetséges további módosítandó rendelkezésekre.

Csak bíróságon orvosolható a jogtalan késedelmi kamat

Szerző: ügyvédvilág.hu
Dátum: 2013. augusztus 23.
Rovat:

Csoportos beszedési megbízás esetén a szolgáltató késedelmi kamatot vethet ki akkor is, ha az ügyfél önhibáján kívül esik késedelmbe. Ha az ügyfél a szolgáltató eljárását kifogásolja, kizárólag bíróságon szerezhet érvényt igazának, mivel nincs olyan hatóság, amely érdekében eljárhat, ha a szolgáltató jogszabályt nem sért, csak saját üzletszabályzatát nem tartja be.

Panaszok és közérdekű bejelentések

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. augusztus 22.
Rovat:

Egy törvényjavaslat szerint a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá.