Szakma

Utazási költség – mennyiben fizeti a munkáltató?

Szerző: Dihen Lajosné
Dátum: 2014. június 6.
Rovat:

Ahhoz, hogy a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének eleget tudjon tenni, rendszeresen utaznia kell munkahelye és lakóhelye között, ezzel kapcsolatban több-kevesebb utazási költség merül fel. Mikor, kit terhel a munkába járás költsége? Köteles-e és milyen mértékben a munkáltató átvállalni a munkavállaló utazási költségé? Milyen szabályok vonatkoznak a munkába járás költségeinek megtérítésére?

„Igazából mindig háttérember akartam lenni” – 1. rész

Szerző: Szávuly Aranka
Dátum: 2014. június 5.
Rovat:

Havas Henrik, mivel jogot végzett, újságíró helyett akár ügyvéd is lehetett volna. Miért nem azt választotta, és miért pont a jogot: kényszerpálya, vagy rajongás volt? Mit gondol a jogról, mint tudományról és mit konkrét jogszabályokról? A jog vagy a jó ízlés fontosabb? Harminc év után járhat-e kegyelem egy tömeggyilkosnak? Közben Rousseau neveléselmélete, A walesi bárdok és az etika formalizáltsága is szóba kerül. És még néhány olyan dolog is, amit eddig egyetlen interjújában sem árult el senkinek.

Régi-új megoldások a tőkevesztés korrigálására

Szerző: dr. Pajor Dávid
Dátum: 2014. június 4.
Rovat:

Május vége után – az előző évi mérlegüket elkészítve – sokszor kerülnek abba a helyzetbe a gazdasági társaságok, hogy nyilvánvalóvá válik számukra: a jegyzett tőkéhez viszonyítva elvesztették saját tőkéjüknek mintegy 50 százalékát. A kérdés: vajon milyen megoldások vannak a helyzet megoldására?

Újságírás 8-tól 4-ig – szerzői jog a munkaviszonyokban

Szerző: dr. Makó Klaudia
Dátum: 2014. június 3.
Rovat:

Kit illetnek a művel kapcsolatos vagyoni jogok? Átminősíti-e a bíróság a kényszervállalkozó újságíró szerződését munkaszerződéssé, ha annak feltételei megvannak? Mai tanulmányomban az irodalmi művek – újságcikkek – szerzői jogával, a szerzői jog és a munkajog közös metszetébe tartozó kérdésekkel szeretnék foglalkozni.

800 ezerbe is kerülhet a tiltott külföldirendszám-használat – 3. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. június 2.
Rovat:

Jóllehet egy laikusnak a szabálysértési eljárásokról elsőre általában a pénzbírság jut az eszébe, és sokan hajlamosak egy váll-lendítéssel elintézni a kérdést, mégsem árt odafigyelni, mert a kiszabható szankciók tárháza ennél sokkal nagyobb. Habár a külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek jogszerű magyarországi használatára vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest megengedőbbek és részletesebbek, ám még mindig elég szigorúak ahhoz, hogy szem előtt tartsuk őket. A tét ugyanis sok százezer forint lehet.

Sokba kerülhet a hibás vagy elkésett szja-bevallás

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. június 2.
Rovat:

A legrosszabbul az jár, aki késik a bevallással, késve és keveset fizet, és nem is javítja ki hibáit: ő mulasztási bírságra, késedelmi pótlékra és adóbírságra is számíthat. A kisebb bűnök kevesebbe kerülnek.

Az ittas vezetésre vonatkozó jogi szabályok

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. június 2.
Rovat:

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”) vonatkozó rendelkezés megsértése szabályszegéssel azért szeretnék külön kitérni, mivel annak szabályozása az elmúlt években többször megváltozott, illetve azt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépése is jelentősen befolyásolta.

Hogyan alakul a hatósági eljárás zártkerteladásnál?

Szerző: dr. Náday Judit
Dátum: 2014. május 30.
Rovat:

Az előző részben számba vettük, hogy kik és milyen korlátozások mellett vásárolhatnak zártkertek, továbbá, hogy ki mindenkinek van elővásárlási joga az értékesítésre kerülő telekkel kapcsolatban. Most nézzük, hogyan fest a szerződés hatósági jóváhagyásának eljárása, és az elővásárlásra jogosultak miként élhetnek ezzel a jogukkal.

A MÁV felelőssége a mozgó vonatra ugró utasért

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 30.
Rovat:

Az utas magatartására, mint elháríthatatlan külső okra a MÁV csak akkor hivatkozhat, ha minden lehetséges intézkedést megtett a baleset elhárítására. Az utas felróható magatartása miatt keletkezett kárt az üzembentartónak nem kell megtérítenie – a Kúria eseti döntése.

Tízmillió is lehet a hanyag munkavédelem ára

Szerző: dr. Bérces Kamilla
Dátum: 2014. május 29.
Rovat:

A munkáltató valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani vagy az általa működtetett belső, vagy a vele szerződött külső szolgáltató útján. Sok egyéb jogsértés mellett ez persze koránt sincs mindig így. Pedig a munkavédelmi bírság összege akár tízmillió forint is lehet.