Szakma

Ami a munkaszerződésbe kell

Szerző: dr. Rácz Réka
Dátum: 2013. november 26.
Rovat:

Az alábbi cikk a gyakorlati jogalkalmazó szemszögéből kívánja bemutatni, hogy a 2012. július 1-jét követően milyen új szabályozások, rendelkezések kerülhetnek be a munkaszerződésbe. Végighaladunk a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásain, az egyes fejezetekből azonban kizárólagosan azok a részek kerülnek bemutatásra, amelyek alapját képezhetik új munkaszerződéses rendelkezéseknek.

„Rágalmazásért beperlem” – kriminalizálódott a rágalmazás

Szerző: Bodrogi Bea
Dátum: 2013. november 26.
Rovat:

Rágalmazás miatt büntetőeljárások indítása a politikai vitakultúránk szerves részévé vált. A vádlottak többségében kritikát megfogalmazó újságírók, véleményformálók, de indult már eljárás tüntető aktivistával, történésszel, szociológussal, zenésszel szemben is. Míg a nemzetközi trend a rágalmazás és becsületsértés dekriminalizálása irányába halad, addig nálunk az amúgy is több sebből vérző szabályozás szigorítását fogadta el a Parlament. Az elmúlt másfél évtized gyakorlata szerint legkevésbé a hatalmon lévő politikusok tűrik a kritikát és leggyakrabban ők élnek a büntetőeljárás eszközével.

Lehet felmondási ok a csetelés?

Szerző: dr. Németh Janka
Dátum: 2013. november 21.
Rovat:

Mit tehet a munkáltató, ha azt tapasztalja, hogy a munkavállaló baráti csetelést folytat a Facebookon meeting alatt? Hogyan járjon el, ha a tudomására jut, hogy a munkavállaló a közösségi oldalon rosszindulatú megjegyzéseket tesz kollégáira vagy felettesire? Vajon ezek a cselekmények megalapozhatják a munkáltatói felmondást? A viszonylag egyszerűnek tűnő kérdés számos gyakorlati és elméleti problémát vet fel.

Adatvédelmi jogsértés: nem jár egyéni kompenzáció

Szerző: Dobos Zoltán - Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2013. november 21.
Rovat:

Hivatalosan is végére ért a Facebook finoman szólva is aggályos adatkezelési gyakorlata miatt indított kártérítési per. Az eset számos érdekességet tartogat, és kiváló alkalmat nyújt arra is, hogy röviden megismerkedjünk a csoportos igényérvényesítés egyesült államokbeli modelljének alapvető vonásaival. Az Ars Boni jogi folyóirat írása.
 

De lege lata a hamis tanúzásról

Szerző: Simon Nikolett
Dátum: 2013. november 18.
Rovat:

A 2012. évi C. törvény az azt megelőző törvényhez képest több változást is hozott a hamis tanúzás tényállását illetően. E körben elég csak utalni az újonnan bevezetett büntetési tételkeretekre, és arra, hogy a hamis tanúzás a választottbírósági eljárásban továbbra is elkövethető, annak ellenére, hogy a felhívott törvényhely explicit módon nem ad erre nézve eligazítást.

A hét jogesete: egyenlő munkáért egyenlő bér

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2013. november 15.
Rovat:

Jelen cikkünkben a munkavállaló munkabéréhez kapcsolódó olyan jogesetet mutatunk be, amely még a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alatt születet, azonban többé-kevésbé irányadónak tekinthető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt is, és egyben lehetőséget nyújt a módosuló rendelkezések bemutatására.

A sérelemdíj és a felelősségbiztosítás viszonya

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2013. november 15.
Rovat:

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv a jelenleg hatályos kódexhez képest alapvető újítással él a személyiségi jogi jogsértések vagyoni jellegű jogkövetkezményei terén: a sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének szankciójaként felváltja a nem vagyoni kártérítést. Jelentős változásról van szó, ami ugyanakkor megoldandó kérdéseket vet fel az egyes kapcsolódó felelősségi viszonyok, így a felelősségbiztosítások terén is. Az Ars Boni jogi folyóirat írása.

Zálogjogi helyett hitelbiztosítéki nyilvántartás jön

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. november 13.
Rovat:

2014. márciusától a hitelbiztosítéki nyilvántartás váltja fel a jelenleg közjegyzők által vezetett közhiteles zálogjogi nyilvántartást. A jogszabály tervezete már olvasható az igazságügyi tárca honlapján.

Az emberi méltóság videós védelme

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. november 12.
Rovat:

A bajai videós ügy kapcsán az országgyűlés egy elég sajátos tényállási elemeket tartalmazó Btk. módosítást fogadott el.

Az Alkotmánybíróság megadta magát

Szerző: Kazai Viktor
Dátum: 2013. november 12.
Rovat:

A 2010-es választásokat követően, mind minőségében mind intenzitásában, alapvetően változott meg  a törvényhozó és az Alkotmánybíróság kapcsolata.