Szakma

Rögzíthető titkosan a magánbeszélgetés?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 26.
Rovat:

Nem követi el a magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét az, aki a vele folytatott beszélgetés tartalmát titokban rögzíti, még akkor sem, ha erre más magánlakásában kerül sor.

Ingatlan-nyilvántartás: félévszádos ügyfélvita

Szerző: Sándor József
Dátum: 2014. május 23.
Rovat:

Jóllehet már több mint 40 éve létrejött a földhivatalok keretében működő egységes ingatlan-nyilvántartás, még mindig azzal a ténnyel kell szembesülnünk, hogy nem alakult ki egységes jogértelmezési gyakorlat az ügyfél fogalmának néhány ügytípusban történt kiszélesítésében.

Jogorvoslati útmutató az EP választáshoz

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 23.
Rovat:

A határozat meghozatalától számított 3. napon kell beérkeznie a választási bizottsághoz a bírósági felülvizsgálati kérelemnek. Az ezt követően előterjesztett felülvizsgálati kérelmet elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A 16 óra után érkezett bírósági felülvizsgálati kérelmet pedig a következő nap kell beérkezettnek tekinteni – a Kúria eseti döntései.

A pontosság jelentősége perlekedéskor

Szerző: dr. Dénes Rajmund
Dátum: 2014. május 23.
Rovat:

A közelmúltban a szakírók nem győzték felhívni a figyelmet a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépése nyomán az anyagi jog jelentős megváltozására. Várhatóan ez a jövőben is így lesz, tekintettel arra, hogy a 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) szabályai szerint az új Ptk. szabályait csak a hatálybalépést követő jogviszonyok vonatkozásában kell alkalmazni. Kivétel ez alól, ha a felek közösen akként rendelkeznek, hogy korábbi jogviszonyukra is már az új Ptk. szabályait szeretnék alkalmazni. Jelen írásban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a megváltozott anyagi jog mellett az eljárási jogban (1952. évi III. törvény, a továbbiakban: Pp.) is történt olyan változás, mely kihatással van jogaink érvényesítésének rendjére.

Másképp főhet a bérbeadó és a bérlő feje

Szerző: dr. Pajor Dávid
Dátum: 2014. május 22.
Rovat:

A bérbeadóknak mindig is fontos kérdés volt, hogy a bérleti szerződést milyen módon mondhatják fel, ha az adott bérlővel meg akarják szüntetni a jogviszonyt. Különösen érzékeny a kérdés, amikor a bérlő nem együttműködő, illetve megromlott a viszony. Az új Ptk. ebben a körben is tartalmaz új rendelkezéseket, lássuk, miként is célszerű eljárni.
 

Nehéz nemzetközi jogi esetek megoldása

Szerző: Lattmann Tamás – Molnár Tamás
Dátum: 2014. május 21.
Rovat:

Az idei tanévben ötödik alkalommal került megrendezésre az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny, amelyben a Budapesti Corvinus Egyetem T-Kar (Nemzetközi Tanulmányok Intézet), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Egyetem állam- és jogtudományi karainak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karának illetve bölcsészettudományi karának (utóbbiban is a nemzetközi tanulmányok szakos) hallgatói vettek részt.

 

Miért tenném ki az Uniós zászlót a Parlamentre?

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2014. május 21.
Rovat:

Szerkesztőtársam írására több médium felkapta a fejét és hirtelen érdeklődni kezdett, miért nincs kint az Uniós zászló az Országgyűlés épületén. Az index.hu, illetve a Magyar Narancs megkeresésére az Országgyűlés Hivatala már válaszolt is. A pillanatnyi tematizálás egyelőre nem hozott változást, azaz az Országgyűlés épületére továbbra sem tűzik ki a  közös projektünk zászlaját. Való igaz, erre nincs semmiféle közjogi kötelezettség, azonban talán mégis szólhat néhány erős érv a zászló kitétele mellett.

Egyre rövidebbek a perek

Szerző: Serfőző Melinda
Dátum: 2014. május 21.
Rovat:

A magyar bíróságok ügyhátraléka folyamatosan csökken – ez az egyik legfontosabb tendencia, amely kiolvasható a hazai perek időtartamát összesítő OBH-adatokból. Ugyanakkor még mindig gyakran előfordul, hogy a jogerős ítélet megszületéséig éveket kell várniuk a feleknek, ezért érdemes megfontolniuk például a mediációt, de legalábbis azt, hogy ahol lehet, vegyék igénybe a perek felgyorsítására szolgáló lehetőségeket.

Az önkormányzati vezetők is bírálhatóak

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 20.
Rovat:

A hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas, e minőségére tekintettel tett, értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás – ide nem értve a szándékosan hamis kijelentés megtételét, valamint az öncélú gyalázkodást – alkotmányosan nem büntethető. A Kúria eseti döntése.

Hogyan kell bevallani a külföldi jövedelmet?

Szerző: Surányi Imréné
Dátum: 2014. május 19.
Rovat:

Az országhatárokon átnyúló jövedelemszerzés esetén gyakori félreértés, hogy a magánszemély eldöntheti, hol fizet adót. Ezzel szemben az adóztatás helye több, jogszabályokban, nemzetközi egyezményekben rögzített tényezőtől függ. Ezek egyike az, hogy a magánszemélynek hol van az adóügyi illetősége. Ez a fogalom az adózónak azt a jogállását jelenti, amelynek alapján az adókötelezettségei, jogosultságai meghatározhatóak, illetve eldönthető, hogy a jövedelmének adóztatására mely állam jogosult. Írásunkban az adókedvezmények érvényesítésének lehetőségéről is szó van.