Szakma

„Bizonyos sávon belül mindig igazam van” – I. rész

Szerző: Szávuly Aranka
Dátum: 2014. április 14.
Rovat:

Szabados György igazságügyi orvosszakértőt, a Budapesti Orvosszakértői Intézet igazgatóját, egészségügyi szakjogászt a szakértői létről kérdeztük. Beszélgettünk arról is, miért készülnek olyan lassan a szakvélemények, és mi kell ahhoz, hogy valaki szakértő lehessen? Hogyan dolgozza fel egy orvosszakértő az őt ért traumákat és milyen belülről egy műhibaper? Nem utolsósorban: belterjes vagy nem belterjes a szakma?

Mennyivel drágítja az árut a chipsadó?

Szerző: Kovácsné Álmosdy Judit
Dátum: 2014. április 14.
Rovat:

Szakértőnk a chipsadó példáján keresztül megvilágítja, hogy ha a fogyasztást adóztatjuk meg, – ami adótechnikailag egy ajánlott módszer, – annak árfelhajtó hatása kihat a fogyasztás visszafogására. Így valószínűsíthető az is, hogy a kisebb adómérték a gazdaság egészére is kedvező hatással lenne.

Hogyan tovább? EU döntés az adatvédelmi biztosról

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. április 11.
Rovat:

Magyarország – mivel idő előtt megszüntette az adatvédelmi biztos megbízatását – nem teljesítette a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24 i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit. A Bíróság 2014. április 8-ai döntése.

Állásmegszűnés: a közös megegyezés csapdái

Szerző: dr. Hanyu Henrietta
Dátum: 2014. április 10.
Rovat:

Egy munkaviszony sokféleképpen zárulhat le, az egyes megszüntetési módok közül első ránézésre a közös megegyezés tűnik a legbékésebb megoldásnak, mivel az a felek egyező szándékát hivatott kifejezni. Ám ha a mélyére ásnánk egy-egy ilyen típusú megállapodás történetének, hamar kiderülne: az a legritkábban fordul elő, hogy a felek egyszerre jutnak a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó döntésre.

Lakás csak zálogba: hitelezőktől óvott tulajdonjog

Szerző: dr. Csomós Lilla Annamária
Dátum: 2014. április 9.
Rovat:

Az új Ptk. VI. Könyve foglalkozik a biztosítékok kérdéskörével, melyet újraszabályoz, s teszi ezt azzal a megkötéssel, hogy kifejezetten rendelkezik az úgynevezett fiduciárius, azaz bizalmi hitelbiztosítékok semmisségéről. A Ptk. a hitelfelvevők érdekeinek védelmében megszünteti a biztosítékcélú tulajdon-átruházást, vételijog-alapítást, valamint engedményezést, s a zálogjogot ismeri el elsődleges és legfőbb biztosítéknak.

A KIM új kodifikációs (csoda)fegyvere

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat - Mátyás Ferenc
Dátum: 2014. április 8.
Rovat:

Mi történik akkor, amikor saját farkába harap a jogalkotási kígyó és a hatályba léptető rendelkezés hatálybalépését kezdi értelmezgetni, vagy amikor skizofréniában szenved a melléklet, mert azonos időben két hatály is vonatkozhatna rá? – teszi fel a kérdést az Ars Boni jogi folyóirat elemzése, arra is válasz keresve: hogyan jön ehhez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tűzoltásszerű csodafegyvere? Más szóval, amikor a KIM megunja, hogy a jogalkotó nem tud kodifikálni és orvosolni próbálja a hibákat.

Tartásdíj: az új Ptk. bezár egy-két kiskaput

Szerző: dr. Náday Judit
Dátum: 2014. április 8.
Rovat:

Az új Ptk. Családjogi könyve a régi szabályokat nagyvonalakban megtartotta, a kialakított bírói gyakorlatot a jogszabály részévé tette, és bevezetett néhány érdekes újdonságot. Az első és talán az egyik legfontosabb változás, ami első pillantásra még pozitívnak is tűnik, a következő mondat: „A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell”. Ez a látszólag ártalmatlan kis mondat a több változást is hozhat az életünkben.

Egy ügyvédnő, aki bíró maradt – II. rész

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2014. április 8.
Rovat:

Dr. Halász Judit igazságérzete korai ébredéséről, tőzsdeformáló jogtanácsosságáról, aktív szakmai közéletéről, amatőr színjátszásáról és ügyfelei relaxálásról.

Szigorodott a vezető tisztségviselők felelőssége

Szerző: dr. Csomós Lilla
Dátum: 2014. április 8.
Rovat:

A 2013. évi V. törvény (új Polgári törvénykönyv) Harmadik Könyve váltja fel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit. Az új Polgári törvénykönyv (új Ptk.) Harmadik Könyvének rendelkezései alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető, az igazgatóság, illetve az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgató. Az új Ptk. szerint a bt. és a kkt. vezető tisztségviselője is ügyvezető, a korábbi üzletvezető megnevezés helyett.

Táppénz: változások 2014-ben

Szerző: Gondos Krisztina
Dátum: 2014. április 7.
Rovat:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (továbbiakban Eb.törvény) 2014. január 1-jét követően bekövetkezett változások újdonságot jelentenek a több ellátásra jogosultaknak az ellátásválasztásban, valamint a pénzbeli ellátások naptári napi alapjának kiszámításában.