Szakma

Igazságszolgáltatás a változások viharában

Szerző: Fleck Zoltán
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Az igazságszolgáltatás készülő szervezeti átalakításának fontos részleteiről nem tudunk semmit, mégsem lehetünk teljesen tudatlanok a jogalkalmazás jövőjét illetően, mert az eddigi közjogi változások, a bíróságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanság, a hatalommegosztás elhanyagolása nem sok jóval kecsegtet.

Képzési központ, nem csak bíróknak

Szerző: Újváry Erika
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Még 2003 szeptemberében a PHARE Magyarország program részeként átvilágították a hazánkban folyó jogi továbbképzést, és a beszámolót készítő – francia, holland és német tagból álló – bizottság az európai követelményeknek is megfelelő reform megszületését várta tőlünk. Az ajánlások közös igazságügyi képzési központ felállítását szorgalmazták, és több millió eurós pályázati forrást ígértek ennek megvalósítására.

A sajtószabadság és jogi korlátai Magyarországon

Szerző: Dr. Bodolai László
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Két, sokat vitatott jogszabály határozza meg a sajtó feladatait és kötelezettségeit, többek között kitér az újságírói forrásvédelemre, és egyes internetes tartalmakat is szabályozás alá von.

Európai kitekintő

Szerző: Dr. Kiss Anna
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

A szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló európai polgárok gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyben uniós jogi kérdésekben jártas ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulniuk, ezért nagyon fontos, hogy a jogászok ne csak a hazai jogot ismerjék, hanem az uniós joganyagot is, és tisztában legyenek a különböző tagállamok igazságszolgáltatási rendszerével és a mögöttes szabályokkal. Számos olyan példát találunk az EU-ban, amely a jogászok közötti együttműködést segíti elő.

Munkajogi változások az új Munka Törvénykönyve elfogadása után

Szerző: dr. Pál Edith
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Dr. Lőrincz György 1973-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, 1975-ben bírói-ügyészi szakvizsgát tett. 1975–1978 között a Fővárosi Munkaügyi Bíróság bírója. 1979–1982 között a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elnöke. 1982–1985 az Igazságügyi Minisztérium osztályvezető helyettese. 1985–1988 a Pest Megyei Bíróság tanácselnöke. 1988–1990 ÁBMH Munkajogi Főosztály vezetője. 1990–1991 a Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára. 1991-től saját ügyvédi irodáját vezeti. Szakterülete a munkajog. Több kézikönyv, szakcikk szerzője, illetve társszerzője. Részt vett a jelenlegi hatályos Munka Törvénykönyve előkészítésében. A magyaros ételeket kedveli. Szabadidejében olvas, utazik, sportol.

A színes konfettik világa

Szerző: dr. Pál Edith
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

Dr. Spielmann Éva 1994-ben az ELTE Jogi Karán diplomázott. Ügyvédjelölti időszakát a Déri & Lovrecz Ügyvédi Irodában töltötte. 1996 óta ügyvéd, 2000-ben alapította egyéni ügyvédi irodáját. Szakterülete a gazdasági jog. 2000-ben elvégezte a társasági szakjogász képzést. Szabadidejében utazik, színházba, koncertekre, ékszerkiállításokra jár. Autóban az Audi, ételben a japán konyha és édesanyja palacsintája a kedvence. Hobbija az asztrológia, a mandalafestés, ékszertervezés. Kedvenc ékszermárkája a Confetti.

„Jány Gusztáv mellé még halálában is jóérzéssel állhattam”

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

“X”-es gyerekként előbb tanulta ki a nyomdai betűszedést, mint hogy helyet foglalhasson a jognak asztalánál; ma pedig, negyven év sikeres ügyvédi múlttal a háta mögött, 69 évesen leginkább egynapos bécsi sétákkal frissíti lelkét bíró feleségével közösen: vonatra szállva siklanak át az idilli világba. Galli Istvánt a gimnázium után csupán az Egyetemi Nyomda szakmunkásképzőjéig engedi a káderpolitika, ám ő ezt inkább a sors ajándékának, semmint kudarcnak tartja, hiszen “máig szakemberként értek az imádott könyvekhez; bántott ugyan, hogy nem kezdhettem meg a jogi tanulmányaimat, de sértődöttség vagy tüske azóta sincs bennem”. Az egyetemi létből való politikai kitaszítás annak ellenére nem okozott számára valódi keserűséget, hogy már általános iskolásként elhatározta, ügyvéd lesz belőle. Jóllehet jogász egy sem akadt addig a családban, mindössze egyetlen minisztériumi tisztviselő nagybácsi akad, aki egyáltalán valamilyen módon is összehozható az államigazgatási gépezettel, a jogalkalmazással. Végül is négy év kitérővel 1966-ban felveszik az ELTE jogi karára, amit 1971-ben végez el.

A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve

Szerző: Dr. Kiss Anna
Dátum: 2013. június 4.
Rovat:

A közelmúltban megjelenő egészségügyi jogi tárgyú meritum – A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve – a korábbi kiadás átdolgozott és hatályosított változata. Olyan szakkönyv, mely mindenképpen hiánypótló; eligazít az egészségügyi jogszabályok rengetegében, és nemcsak a vállalkozó orvosoknak nyújt segítséget, hanem azoknak a jogászoknak is, akik az egészségügy területén tevékenykednek. A könyv áttekinthető szerkezete és magas szakmai színvonala miatt oktatási tankönyvnek is kiváló, de ezen túlmenően ajánljuk mindenkinek, hiszen az egészségügyi ellátásban betegként, illetve leendő betegként valamennyien érdekeltek vagyunk. A könyv ugyanis kitér a betegek jogaira, az orvosok felelősségére, a fogyasztóvédelemre, a biztosítási rendszerre, a gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekre, az Egészségpénztárakra is.