Szakma

Fogda is lehet egy szabálysértés ára – 1. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. április 30.
Rovat:

Jóllehet egy laikusnak a szabálysértési eljárásokról elsőre általában a pénzbírság jut az eszébe, s habár ezek összege sem kevés ma már, sokan mégis hajlamosak egy váll-lendítéssel elintézni a kérdést. Pedig nem árt odafigyelni, mert a kiszabható szankciók tárháza ennél sokkal nagyobb, akár a szabadságunktól is megfoszthatnak.

Szakszervezeti vezető elbocsátása

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. április 29.
Rovat:

Egy szakszervezeti vezetőt tisztességtelen magatartásért és a bejelentési kötelezettség elmulasztásáért bocsátotta el munkaadója.  A rendkívüli felmondásban foglalt azon indok jogszerű, miszerint a szakszervezet elnöke a jogait nem a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a munkáltatóval kölcsönösen együttműködve, a rendeltetésének megfelelően gyakorolta.

Használt cikkeknél is él a termékszavatosság

Szerző: dr. Pajor Dávid
Dátum: 2014. április 29.
Rovat:

A fogyasztóvédelem az Európai Unió által is kiemelten kezelt kérdés, ezért az ezt a területet érintő szabályozást nemrég frissítették fel, amely először teljes egészében Magyarországon kerül átültetésre nemzeti jogszabályba.

Társasági szerződés vagy szerződés minta? Előnyök, hátrányok

Szerző: dr. Nádas Gábor
Dátum: 2014. április 28.
Rovat:

Jogászi körökben általános vélemény, hogy noha a szerződés minta egyszerűbb, annak a kitöltése kevesebb időt, figyelmet igényel, így olcsóbb is, számos kérdés rendezésére nem ad lehetőséget, ez a szabályozatlanság pedig az alakuláskor elért megtakarításokat (kedvezményes illeték, alacsonyabb ügyvédi munkadíj) jelentősen meghaladó veszteségek kockázatát rejti magában. Ezen lehetőségek közül néhányra szeretném felhívni a figyelmet.

Szexuális zaklatás? Ki van rúgva!

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. április 28.
Rovat:

A munkavállaló magatartására (munkatársak szexuális zaklatása, velük szemben tiszteletlen, emberi méltóságot sértő viselkedés) alapított rendes felmondás jogszerű. A munkáltató rendes felmondásánál – különösen ha az ügy mások személyes adatait is érinti – nincs jelentősége annak, hogy az indokról a munkáltató mikor szerzett tudomást – a Kúria egyedi döntése munkajogi perben.

(Arc)képtelenség – rendőrök közterületen

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. április 25.
Rovat:

Szolgálatot teljesítő rendőrök képmásának hozzájárulás nélküli nyilvánosságra hozatala megalapozza a személyhez fűződő jogsértés megállapítását.

Szabadság: szabadkéz vagy megkötés?

Szerző: dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. április 23.
Rovat:

A Munka Törvénykönyvének főszabálya szerint a szabadságot – értve ezalatt az alap- és a különböző jogcímeken járó pótszabadságokat – annak esedékessége évében, tehát a tárgyévben kell kiadni, hiszen a szabadság alapvető funkciója, hogy a munkavállaló számára hosszabb idejű regenerálódást, feltöltődést biztosítson a munkavégzés mellett. Ennek megfelelően a 2014. évre vonatkozó szabadság kiadásának legkésőbbi jogszerű időpontja 2014. december 31.

Új intézmény születik, a bizalmi vagyonkezelés

Szerző: dr. Ócsai József
Dátum: 2014. április 23.
Rovat:

Új intézményre, a bizalmi vagyonkezelési szerződésre ad lehetőséget a márciusban hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv. A legfontosabb alapelem, hogy a Ptk. biztosítja a tulajdonosi és a döntési pozíciók szétválasztásának lehetőségét. Ám egyelőre csak az intézmény jogszabályi kereteit határozta meg, de ahhoz, hogy az a gyakorlatban is működő rendszerré válhasson, még számos végrehajtási rendelkezést kell megalkotni.

Magyar lehetőség a bitcoin szabályozására

Szerző: dr. Pajor Dávid
Dátum: 2014. április 22.
Rovat:

Van megalapozott lehetőség a 2009-ben útjára indított és a legnagyobb mértékben elterjedt virtuális fizetési eszköz, a bitcoin hazai szabályozására.

Nem csak perrel oldható meg a munkahelyi vita

Szerző: Hanyu Henrietta
Dátum: 2014. április 22.
Rovat:

A magyar évszázadok óta pereskedő nemzet hírében áll. A bíróságok napjainkban is nagyon leterheltek, ennek következtében a perek elhúzódnak. Az utóbbi években valamelyest sikerült a bírósági statisztikákon javítani, egy munkaügyi per megindítása esetén azonban még ma is gyakran egy-két évig tartó eljárásra kell számítani. Egyre többeket foglalkoztat a kérdés, hogy a bírósági útvonal kiváltható-e, van-e alternatívája? Vajon nálunk miért nem működnek az angolszász országokban jól bevált megoldások? Tényleg szeret pereskedni a magyar?