Szakma

Változnak a szülői felügyeleti jogok az új Ptk. Családjogi könyvében

Szerző: dr. Náday Judit
Dátum: 2014. március 26.
Rovat:

A március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv és benne az új Családjogi könyv alapvető változásokat hozott a szülői felügyeleti jogok szabályozásában. A változások nem annyira az együtt élő szülőket érintik, mint inkább azokat, akiknek az útjai különváltak, és így kénytelenek eldönteni: gyermekük melyik szülő háztartásában éljen a továbbiakban, a különélő szülő pedig milyen módon tartsa a kapcsolatot a gondoskodása alól kikerülő gyermekkel.

Az egyesületek fő szabályai az új Ptk.-ban

Szerző: dr. Nádas Gábor
Dátum: 2014. március 26.
Rovat:

A jogi személyekre vonatkozó szabályozás, mint erről már volt szó, több szintű, alkalmazandóak rá az új Ptk. általános rendelkezései, a 3. Könyv első része, a jogi személy általános szabályai és a 3. Könyv különös részében írt sajátos szabályok.

Alkotmányos-e a minősített többség?

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2014. március 26.
Rovat:

Tavalytól lehetőségünk van úgynevezett Stabilitás Megtakarítási Számla nyitására. Az új jogintézmény lényegében alkalmas arra, hogy a számlatulajdonosok külföldről a magyar adóhatóság számára mindeddig láthatatlan pénzeket hozzanak haza, s a feltételek fennállása esetén ehhez személyi jövedelemadótól mentesen jussanak hozzá. A Stabilitás Megtakarítási Számlára vonatkozó részletes szabályok olyan sarkalatos törvényben kaptak helyet, amely az Alaptörvény szerint „a közteherviselés alapvető szabályait” tartalmazza. Az Ars Boni jogi folyóirat írása arra keresi a választ: helyesen döntött-e a jogalkotó, s dönthet-e erről az Alkotmánybíróság?

Útmutató jogtalan adatkezelés elleni tiltakozáshoz

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. március 24.
Rovat:

Az adatkezelés nem egyszeri cselekmény, hanem folyamat; mindaddig, amíg az érintett által jogellenesnek ítélt adatkezelés fennáll, megilleti az a jog, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. A keresetindítási határidő szempontjából annak van jelentősége, hogy az érintett e jogával a jogosulatlan adatkezelés alatt mely időpontban élt utoljára – állapította meg a Pécsi Ítélőtábla egy eseti döntésében.

A versenytilalmi megállapodás szabályai

Szerző: Dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. március 21.
Rovat:

Munkaviszonyból fakadó általános kötelezettség, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja. A munkavállalót ez a kötelezettség a munkaviszony fennállása alatt, és ellenérték nélkül terheli. A munkaviszony megszűnése után ez az általános magatartási követelmény csak abban az esetben marad fenn, ha a felek versenytilalmi megállapodást kötnek, és a verseny tilalmáért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet a munkavállalónak. A munkáltatónak akkor áll érdekében versenytilalmi megállapodást kötni, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után potenciális versenytársként léphet fel.

Bíróságok: jön az eljárási időtartam-kalkulátor

Szerző: Serfőző Melinda
Dátum: 2014. március 19.
Rovat:

A bírósági ügyintézés egyszerűsítése, átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele a célja azoknak az elsősorban informatikai fejlesztéseknek, melyeket európai uniós pályázaton nyert összegből, majdnem 600 millió forintból valósít meg az OBH. Ezt a célt szolgálja többek között a várhatóan jövő évtől használható eljárási időtartam-kalkulátor és az elektronikus panaszügyintézés megvalósítása.

Lényeges változások a kft.-k életében

Szerző: dr. Lendvai Zsuzsanna
Dátum: 2014. március 19.
Rovat:

Emelkedett a törzstőke minimális összege, korábban bejegyezhető a társaság, szigorodtak a tagoknak történő kifizetések szabályai, nem lehet kizárni többé az üzletrész örökölhetőségét – a március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hozott a kft.-k életében.