Szakma

A hét jogesete: közérdekű adat vagy üzleti titok?

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. július 18.
Rovat:

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, mely a felperes keresetének megfelelően kimondta, hogy a közfeladatot ellátó szerv hatósági szerződése teljes egészében közérdekű adatnak minősül, ha az állam tulajdonában álló frekvenciák hasznosítására kötötték, és a hasznosítás feltételeit, az ellenszolgáltatást a maga összességében határozza meg.

Augusztustól változik az alapbér és bérpótlék számítása

Szerző: Dr. Horváth István
Dátum: 2013. július 17.
Rovat:

A Munka törvénykönyve módosítása többek között átírta a meghatározott időszakra vonatkozó havi alapbérszámítást, a bérpótlék számítási alapját, a vasárnapi- és a munkaszüneti napi bérpótlék számításának módját és a távolléti díj számításának módszerét is. A változások 2013. augusztus 1-el lépnek hatályba.

Pár gondolat a munkahelyi kapcsolatokról

Szerző: Répáczki Rita
Dátum: 2013. július 17.
Rovat:

“A főnök felesége”. Elvileg nincs, gyakorlatilag azonban igenis létezik ilyen pozíció a munkahelyeken. Sőt az is előfordulhat, hogy a barátnőből kolléga lesz, vagy éppen a kollégák között alakul ki szerelmi viszony. Azaz nem ritka, hogy a munkahelyi és a magánéleti szerepek összefonódnak és egymásba gabalyodnak. Hogyan befolyásolja mindez a munkában nyújtott teljesítményt és a társas kapcsolatok alakulását?

Pénzmosás: százszorosára nő a felügyeleti bírság

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. július 16.
Rovat:

Az ügyvédeket és a Pmt. hatálya alá tartozó ügyfeleiket is érinti pénzmosás elleni törvény módosítása, ami július 1-jén lépett hatályba. A felügyeleti bírság kiszabható legmagasabb összege a százszorosára nő, ami különösen a pénzügyi szektort érinti érzékenyen.

Az ügyvédség túléli a diktatúrákat

Szerző: Kálmán Attila
Dátum: 2013. július 15.
Rovat:

„Mivel a pécsi egyetem akkori kínálatából sem az orvosi kar, sem a tanárképző nem vonzott, annak ellenére a jogot választottam, hogy nem sok fogalmam volt róla” – avat be pályaválasztási pillanataiba az első generációs értelmiségi, dr. Nőt László büntetőügyvéd, aki immár harmadik ciklusát tölti a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara élén. Védőként igazi specialista, hiszen már a ’70-es években többször sikerül felmentetnie olyanokat, akiknek a támadójukkal szembeni „aránytalan védekezését” csak az idén életbe lépő új Btk. alapján ítélhetik majd meg előfeltételek nélkül jogos védelemnek.

A pótszabadság és a betegszabadság elszámolása is változik

Szerző: Dr. Horváth István
Dátum: 2013. július 12.
Rovat:

A júniusban elfogadott 2013. évi CIII. törvény jelentősen módosítja a szabadságok kiadását is. Míg a változásokat összefoglaló cikkünk első részében elsősorban a munkaidőre koncentráltunk, ebben  a részben mindent megtudhatnak arról, hogyan változik augusztustól a szabadság szabályozása.

A szokásjog átkerült a munkajogi szabályokba

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. július 11.
Rovat:

Az új munka törvénykönyve számos olyan kérdést vet fel, amelyekre majd csak a bírói gyakorlat alapján, pár év múlva tudunk egyértelmű választ adni. Ez bosszantó lehet az itt és most döntési helyzetben lévő felek számára, ugyanakkor teljesen természetes, hogy az írott jogot a bírói gyakorlat is formálja, visszahat rá. Viszont az új Mt. számos ponton emel az írott jog rangjára olyan elveket, szabályokat, amelyeket korábban a bírói gyakorlat dolgozott ki. Az alábbiakban nézzünk néhány példát erre a kölcsönhatásra!

Életvégi döntések – a betegek önrendelkezési joga

Szerző: Dósa Ágnes
Dátum: 2013. július 10.
Rovat:

A betegjog egyik legvitatottabb területe az önrendelkezési jog, ami azt jelenti, hogy a beteg részt vesz az életét érintő döntéshozatalban, lehetősége van előzetesen nyilatkozni az esetleges életmentő, életfenntartó orvosi ellátások visszautasításáról.

Együttélés, házasság, család: mit véd a jog?

Szerző: Dr. Árva Zsuzsanna PhD
Dátum: 2013. július 10.
Rovat:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a legdinamikusabban terjedő párkapcsolati forma az együttélés, amelynek jogi rendezésére már korábban is lépések történtek például a Polgári törvénykönyvben vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat lehetőségének a megteremtésével. Az együttélő párok azonban jogilag nem feltétlenül tekinthetők családnak még akkor sem, ha közös gyermekük születik, hiszen a család jogi és szociológia fogalma eltérhet egymástól.

A fizetés nélküli szabadság bejelentése

Szerző: dr. Menyhárt Anna
Dátum: 2013. július 10.
Rovat:

Jogesetünkben rámutatunk arra a lehetőségre, hogy az Mt. szerint a gyermek otthoni gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló egyoldalú nyilatkozattal bejelentheti, valamint közös megegyezéssel is kötheti munkáltatójával. Tudni kell, hogy ez a jogintézmény egyoldalú jogosultságként jelenik meg tehát a törvényben, mely alanyi jogon jár a munkavállalónak.