Szakma

Hogyan alakul a hatósági eljárás zártkerteladásnál?

Szerző: dr. Náday Judit
Dátum: 2014. május 30.
Rovat:

Az előző részben számba vettük, hogy kik és milyen korlátozások mellett vásárolhatnak zártkertek, továbbá, hogy ki mindenkinek van elővásárlási joga az értékesítésre kerülő telekkel kapcsolatban. Most nézzük, hogyan fest a szerződés hatósági jóváhagyásának eljárása, és az elővásárlásra jogosultak miként élhetnek ezzel a jogukkal.

A MÁV felelőssége a mozgó vonatra ugró utasért

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2014. május 30.
Rovat:

Az utas magatartására, mint elháríthatatlan külső okra a MÁV csak akkor hivatkozhat, ha minden lehetséges intézkedést megtett a baleset elhárítására. Az utas felróható magatartása miatt keletkezett kárt az üzembentartónak nem kell megtérítenie – a Kúria eseti döntése.

Tízmillió is lehet a hanyag munkavédelem ára

Szerző: dr. Bérces Kamilla
Dátum: 2014. május 29.
Rovat:

A munkáltató valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani vagy az általa működtetett belső, vagy a vele szerződött külső szolgáltató útján. Sok egyéb jogsértés mellett ez persze koránt sincs mindig így. Pedig a munkavédelmi bírság összege akár tízmillió forint is lehet.

Strasbourg: életfogytig szóló ítélet

Szerző: Ars Boni jogi folyóirat - Klemencsics Andrea
Dátum: 2014. május 28.
Rovat:

Idén május 20-án döntött a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága a Magyar László kontra Magyarország-ügyben, melyben elmarasztalta hazánkat az emberi jogi egyezmény vonatkozó cikkei alapján, azaz a kínzás tilalma és a tisztességes tárgyaláshoz való jog megsértése miatt. A kérelmezőnek 2000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg 4150 euró eljárási költség mellett. Az elemzés az Ars Boni jogi folyóirítban jelent meg.

Amikor méltányosságból sincs mentesség

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 27.
Rovat:

A járművezető felelősségén alapuló közigazgatási bírságokat és a velük kapcsolatos eljárásokat vizsgálva feltűnő, hogy az idesorolható szabályszegések egy része azonos az objektív felelősségen alapulóakkal. Ám természetesen van különbség: a legmarkánsabb eltérés, hogy az előbbiek észlelése esetén például rendőri vagy közterület-felügyelői intézkedésnek kell történnie, Ami viszont „összeköti” őket: nincs mód a bírság összegének méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, az ügyfél szociális körülményeire, illetve a cselekmény elkövetésének menthető erkölcsi voltára tekintettel.

Munkaügyi perekben nagy segítség a mediáció

Szerző: dr. Hanyu Henrietta
Dátum: 2014. május 26.
Rovat:

Sokat elárul egy társadalomról az, hogy a konfliktusos helyzetek kezelésére milyen intézményes megoldások léteznek. Közhely, hogy a magyar ember szeret pereskedni, a konfliktusokat érzelmi oldalról közelíti és felülről várja az üdvözítő megoldást. Kelet- és Nyugat-Európa között e tekintetben is szemmel látható a különbség. Németországban például a munkaügyi perek jelentős része a felek egyezségével zárul.

Ingatlan-nyilvántartás: félévszádos ügyfélvita

Szerző: Sándor József
Dátum: 2014. május 23.
Rovat:

Jóllehet már több mint 40 éve létrejött a földhivatalok keretében működő egységes ingatlan-nyilvántartás, még mindig azzal a ténnyel kell szembesülnünk, hogy nem alakult ki egységes jogértelmezési gyakorlat az ügyfél fogalmának néhány ügytípusban történt kiszélesítésében.