Szakma

Elállás az üdülőhasználati szerződéstől

Szerző: ügyvédvilág.hu
Dátum: 2013. november 10.
Rovat:

Ha a szerződést kötő felek célja az egyidőben létrejött több, egymáshoz szorosan kapcsolódó szerződés megkötésével az időszakos üdülőhasználati jog átruházására, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére irányult, a fogyasztó a szerződés megkötésétől, egy példányának a részére történő átadásától számított 15 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől – állapította meg a Szegedi Ítélőtábla.

A támogatott döntéshozatal szabályai

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. október 31.
Rovat:

Egy új jogszabály részletesen szabályozza az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy jogainak védelmét.

Miért nincs közös szülői felügyelet Magyarországon?

Szerző: Dr. Illés Blanka
Dátum: 2013. október 31.
Rovat:

Az új Ptk. Családjogi Könyvének javaslatából az elfogadás előtt kikerült az a szakasz, amely alapján a bíró egy gyermek-elhelyezési per esetén közös felügyeleti jogot ítélhetett volna a szülőknek. Miért? Erre elfogadható magyarázat nincs!

Frakcióalakítási jog: egy AB-határozat margójára

Szerző: Matits Kornél
Dátum: 2013. október 30.
Rovat:

Az Alkotmánybíróság új frakcióhatározatának egyes elméleti és gyakorlati vonatkozásait vizsgálja a szerző. Az írás az alkotmányjog eszközrendszerével dolgozik, csakis az alkotmányjog tudományának szemüvegén keresztül tekint a közélet eseményeire, azokat csupán olyan mértékben idézi fel, amennyire az segíti az Alkotmánybíróság frakcióhatározatának [10/2013. (IV. 25.) AB határozat] és az abban foglalt alkotmányjogi tételeknek a megértését.

Megrontás, szexuális visszaélés – hogy is van ez?

Szerző: Szabó András - Ars Boni jogi folyóirat
Dátum: 2013. október 29.
Rovat:

A nemrégiben hatályon kívül helyezett Büntető törvénykönyvünk, az 1978. évi IV. törvény a nemi erkölcs elleni deliktumok körében, a 201-202/A. §-ban definiálta és rendelte büntetni a megrontás bűncselekményét. A szabályozás első ránézésre könnyen érthetőnek, logikusnak is tűnhet – ha azonban a szakaszokat összehasonlítjuk, kitűnik belőlük egy furcsa ellentmondás. Erre szeretnék rávilágítani, kitérve arra is, hogy a júliusban hatályba lépett új Btk. hozott-e érdemi változást a kérdésben.

Havibér és órabér az új Mt-ben

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. október 29.
Rovat:

Időbérben megállapított munkabér esetén a munkavállaló a ledolgozott időegység alapján kapja díjazását. Más szabályok vonatkoznak azonban egy havibéres és egy órabéres munkavállalóra. Az utóbbi kategóriát érintően változott a szabályozás az új munka törvénykönyvével, ezeket aszabályokat emeljük ki.

A Kúria kimondta a termőföldvédelem elsőségét

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2013. október 28.
Rovat:

A termőföld védelme minden egyéb gazdasági érdeket megelőz. Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata a termőföld mennyiségi és minőségi védelme – állapította meg a Kúria egy eseti döntésében.