Panaszok és közérdekű bejelentések 2021. II. félévében


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az ÁSZ-hoz 70 közérdekű bejelentés és panasz érkezett 2021 második félévében, amelyből 50 ügyet kivizsgáltak, a többit pedig a bejelentő hozzájárulása alapján továbbították az illetékes szerveknek.

A közérdekű bejelentések és panaszok (a továbbiakban együtt: bejelentések) kezelése során is fontos kiemelni, hogy az ÁSZ hatósági jogkör nélküli hivatali típusú audit szervezet, amelynek nincsenek nyomozati eszközei, illetve hatósági jogosítványai, így az ÁSZ nem állapít meg jogot vagy kötelezettséget és nem dönt el jogvitát. Az ÁSZ feladatát nem az egyedi ügyekben történő eljárás, hanem a törvény által, illetőleg az elnök által jóváhagyott ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzések végrehajtása képezi. Az ÁSZ törvényben meghatározott feladatkörét érintő bejelentések azonban nem maradnak kezeletlenül. Az ÁSZ tv. rendelkezésének megfelelően, az ÁSZ a hozzá érkezett jelzések, bejelentések alapján a tudomására jutott adatokat, tényeket a folyamatban lévő ellenőrzései keretében vagy ellenőrzéseinek tervezése során hasznosítja.

2021. II. felében 70 bejelentés érkezett az ÁSZ-hoz, ezek közül 50 tartozott az ÁSZ feladatkörébe, melyeket az ÁSZ a fenti törvényi előírás szerint kezelt.

közérdekű bejelentés

A bejelentések közel fele önkormányzatokhoz kapcsolódott, mely az elmúlt időszakban az önkormányzatokat érintő számvevőszéki ellenőrzések számának dinamikus növekedésével magyarázható. 2021. I. félévében az ÁSZ az összes hazai önkormányzatot ellenőrizte, ezen felül 2021. II. félévében megközelítőleg további 3000 önkormányzati intézmény ellenőrzésére került sor. Az önkormányzatokat érintő bejelentéseken túl, az érintett időszakban állami tulajdonú gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, és pártok gazdálkodásával kapcsolatos bejelentések is érkeztek.

A beérkezett bejelentések közül 20 nem tartozott az ÁSZ feladatkörébe. Ezekben az esetekben – a bejelentő adatainak átadásához történő bejelentői hozzájárulás esetén – a bejelentést az eljárásra jogosult szervnek küldtük meg. Ezek jellemzően fogyasztóvédelmi, illetve törvényességi felügyeleti eljárást megalapozó bejelentések voltak.

(aszhirportal.hu)
Kapcsolódó cikkek

2023. december 8.

Tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjog a hivatalbóli eljárásoknál

A közigazgatási hatósági eljárásokban a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjognak akkor is érvényesülnie kell, ha a hatóság nyolc napon belül döntést hoz. Ha ez nem lehetséges, át kell térni teljes eljárásra. Az ügyféli jogok hatósági eljárásban történő teljes elvonása a közigazgatási perben nem orvosolható lényeges, az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértés – a Kúria eseti döntése.

2023. december 7.

Fontos változások jönnek a büntetőjog területén

Várhatóan jövő héten fogadja el a Parlament a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely fontos változtatásokat tartalmaz a gyógyszerhamisítás büntetőjogi szabályozásában, de egy új ötfokozatú kategóriarendszer és a kreditrendszer bevezetésével a büntetések rendszerét is jelentős mértékben átalakítja.

2023. december 6.

A digitális állampolgárság külföldi mintái és alkotmányos pillérei

Az új digitális személyazonosítást szolgáló alkalmazás az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletének (eIDAS rendelet) megfelelően kerül kialakításra. A norma azt szabályozza, hogy a bizalmi szolgáltatók hogyan nyújthatnak ügyfélazonosítási és az aláírás vitathatatlanságát biztosító szolgáltatásokat, valamint hogyan kell a működésüket szabályozni, illetve elismerni az EU összes tagállamában.