Segédanyag közzétételével segíti a Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérőket


A Közbeszerzési Hatóság által létrehozott Szakmai Egyeztető Fórum a 2020-ban publikált segédanyag kiegészítésével kívánja segíteni a jogalkalmazók tevékenységét.


A Közbeszerzési Hatóság által létrehozott Szakmai Egyeztető Fórum – melynek kiemelt célja, hogy a közbeszerzési eljárások ellenőrzésében részt vevő szervezetek ellenőrzési tevékenységüket összehangolva, egységes szempontok mellett végezzék – a Hatóság, a Miniszterelnökség, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal közbeszerzési szakértői részvételével rendszeresen ülésezik.

Az Egyeztető Fórum a Kbt. 55. § (6) bekezdésével kapcsolatos, 2020-ban publikált segédanyag kiegészítésével kívánja segíteni a jogalkalmazók tevékenységét. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt segédanyag a Szakmai Egyeztető Fórumon részt vevő szervezetek egységes szakmai álláspontját tükrözi, mely a Hatóság honlapján a Jogalkalmazók támogatása menüpontból érhető el.

A segédanyag kiegészítése azért volt szükséges, mert az első publikálás óta számos releváns döntőbizottsági határozat került közzétételre, melyek a követendő joggyakorlat tekintetében egyértelmű iránymutatást adnak a jogalkalmazók számára.

A segédanyag kiegészítésének kifejezett célja annak támogatása, hogy a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok ajánlatkérők által kezdeményezett módosítása ne ütközzön a Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírt korlátokba.

(kozbeszerzes.hu)
Kapcsolódó cikkek

2022. május 16.

Nem sért személyiségi jogokat a Tiborcz-adó

A Kúria szerint a sérelmezett kifejezés mint politikai vélemény a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe tartozik. A Kúria az elsőfokú bírósággal egyetértve azt állapította meg, hogy az adott esetben a felperes a személynevének politikai véleményt tükröző használatát tűrni köteles.

2022. május 16.

Jogszabályfigyelő 2022 – 19. hét

Alábbi cikkünkben a 2022/77–79. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Kúria honlapján megjelent legfrissebb szakmai anyagok közül válogattunk.

2022. május 16.

A kitagadási okok tartalmának alakulása és fejlődése a régi Ptk. hatályba lépését követő bírói gyakorlatban

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét jelen cikksorozat azt vizsgálja, hogy a régi Ptk. kitagadási szabályai miként érvényesültek a bíróságok joggyakorlatában.