Segédletet készített az ÁSZ a közbeszerzés témakörében


Magyarország Alaptörvénye szerint a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteknek a rájuk bízott közpénzekkel és nemzeti vagyonnal az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszék küldetése a jól irányított állam működésének támogatásához való hozzájárulás, tanácsadó eszközeivel a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá és eredményesebbé tétele, éppen ezért segédletet készített a közbeszerzések témakörében. A segédlet célja, hogy a kitöltő szervezetek értékeljék saját működésük szabályosságát, közbeszerzési gyakorlatukat.

Az ÁSZ a közpénzt használó és közvagyont kezelő szervezetek szabályozottságának, korrupció elleni védettségének, illetve átláthatóságának erősítése érdekében eszközrendszert biztosít (öntesztek, segédletek) a közszféra szervezetei számára. Az öntesztek/segédletek kidolgozásával és publikálásával lehetőség nyílik, hogy a kitöltő intézmények bármikor elvégezzék saját szervezetükön az önértékelést.

Az ÁSZ jelen közzétett segédletének célja, hogy a kitöltő szervezet értékelje saját szabályozását, közbeszerzési gyakorlatát, esetlegesen felfedezzen hiányosságokat, hibákat, melyek kijavításával fejleszteni tudja szabályszerű működését. A segédlettel a költségvetési szervek vezetőinek, gazdasági vezetőinek gazdálkodási és ellenőrzési feladatait támogatja.

A segédlet további célja, hogy a kitöltő szervezetek közbeszerzési kultúráját a szabad, tisztességes piaci verseny irányába mozdítsa el, ezáltal növelve a közpénzek felhasználásának hatékonyságát, gazdaságosságát és szabályosságát.

A  segédlet  részei:  közbeszerzések  vonatkozásában  az  I. rész az Integritási kockázatok  feltérképezésére tartalmaz néhány kérdést.    A II. rész a szabályozási háttér, a III. rész a tervezés, beszámolás, közzététel témakörben tartalmaz kérdéseket. A IV. részben pedig a segédlet a kitöltő szervezet által kiválasztott saját közbeszerzéseihez kapcsolódóan – kulcskontrollok szerint – eljárási szakaszokra bontva tartalmazza a kérdéseket.

A segédlet használata önkéntes és a kitöltő saját felhasználására készült, így azt az Állami Számvevőszék részére nem kell megküldeni.

A segédlet ide kattintva érhető el.

(aszhirportal.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. június 27.

Jogszabályfigyelő 2022 – 25. hét

E heti összeállításunkban a hitelmoratórium és az árstop meghosszabbításával kapcsolatosan a hitelintézeteket és a kereskedőket terhelő tájékoztatási kötelezettségek szabályairól olvashatnak.

2022. június 27.

A kitagadási okok tartalmának alakulása és fejlődése a régi Ptk. hatályba lépését követő bírói gyakorlatban V. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét jelen cikksorozat azt vizsgálja, hogy a régi Ptk. kitagadási szabályai miként érvényesültek a bíróságok joggyakorlatában.