Szigorították a védelmi intézkedéseket Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kihirdetésre került a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló Korm. rendelet, mely további korlátozásokat vezet be a kijárási tilalmon kívüli időszakra (reggel 5 óra és este 8 óra között) március 8-ától.

Jogszabályoknál meglepő és furcsa viszontagságok után, a kiszivárgotthoz képest kissé módosított szöveggel, kihirdetésre került a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet, mely további korlátozásokat vezet be a kijárási tilalmon kívüli időszakra (reggel 5 óra és este 8 óra között) március 8-ától.

 

Távolságtartás, maszkviselés

A rendelet értelmében főszabályként mindenki köteles közterületen, illetve nyilvános helyen más emberrel a szociális érintkezést (kivéve közös háztartásban élők) a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni. Ez alól csak a hatodik életévét be nem töltött kiskorú és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy jelent kivételt.

 

Sportolási lehetőség

Reggel 5 óra és este 8 óra között továbbra is lehetőség nyílik sportolásra, de az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén csak egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, és másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során továbbra sem kell a maszkot viselni. A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők továbbra is a korábbiak szerint maradnak nyitva és látogathatóak.

 

Az üzletek nyitva tartása

Március 8-tól az üzletekre általánosságban mondja ki a rendelet, hogy az üzleten az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól

– a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek,

– az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletek

– a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (járművet, gépet, alkatrészt, építőanyagot és eszközöket árusító üzletek) – a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletek kivételével

– az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,

– a mezőgazdasági üzletek (a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhíd is)

– a kertészeti üzlet, faiskola

– a piac, a helyi termelői piac (az üzletek kivételével)

– a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletek, az állatgyógyszertárak

– a benzinkutak

– a dohányboltok és

– az újságosok jelentenek kivételt és lehetnek nyitva, minden más üzletnek be kell zárnia.

A szabályok betartásáról az üzlet üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

Lehetőség van azonban a vendéglátó üzletekben elvitelre ételt vásárolni. Ilyenkor az üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó ilyen szempontból nem minősül üzletnek.

A virágboltok a nemzetközi nőnapra tekintettel csak március 8-án este 7-ig, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel nyitva tarthatnak. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

Főszabályként a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek kötelesek zárva tartani. A rendelet azonban megállapít egy hosszú kivétel listát, ezek közé tartoznak az alábbi szolgáltatások:

– pénzügyi szolgáltatás (bankok, biztosítók),

– a közlekedési és a szállítási szolgáltatás (taxi, fuvarozás),

– a magánegészségügyi szolgáltatás (a szemüvegkészítés is),

– a szociális szolgáltatás,

– a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

– a totózó és lottózó szolgáltatás,

– a járműszerviz szolgáltatás,

– a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,

– a háztartásigép-szerviz szolgáltatás,

– az épületgépészeti szolgáltatás,

– az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

– a temetkezés,

– az állategészségügyi szolgáltatás,

– az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

– az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, a közétkeztetési szolgáltatás,

– az állattenyésztési szolgáltatás,

– az ügyvédi szolgáltatás,

– a biztonsági szolgáltatás,

– az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

– a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

– a mosási és tisztítási szolgáltatás.

A felsorolt szolgáltatásokon kívüli szolgáltatást nyújtóknál (pl. végrehajtói, közjegyzői szolgáltatás) az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen tilos tartózkodni. A szabályok betartásáról a helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

Bezárnak a kaszinók is

A mozik, színházak, állatkertek, vadasparkok, stb korábban elrendelt bezárásához hasonlóan március 8-átől bezárnak a játékkaszinók, illetve a kártyateremnek is.

 

Szálláshelyek edzőtermek

A szálláshelyen tartózkodásra a korábbi szabályok irányadóak. A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett. Ezen túl a szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett. Változás, hogy a szálláshelyen így jogszerűen tartózkodó személy a szálláshelyen található játékkaszinót vagy kártyateremet nem látogathatja. A szabályok betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények csak a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

 

A szabályok be nem tartása, jogkövetkezmények

A szabályok betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során az üzletekkel, a szolgáltatásokkal, szálláshelyekkel kapcsolatos szabályok megszegéséről szerez tudomást, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. Ezek együtt is alkalmazhatóak, a bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

Az üzemeltető vagy a vezető mentesül, ha a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette. Ha ezeket az intézkedéseket nem, vagy csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni, a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Szabálysértést követ el, aki a maszkviselési, a sporttevékenységre, az üzletekben, való tartózkodásra, a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen való tartózkodásra, valamint a kaszinóban, szálláshelyen való tartózkodásra vonatkozó szabályokat, korlátozásokat megszegi. Ilyen esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

 

Rendkívüli szünet az óvodákban

A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendre állnak át, az óvodákban rendkívüli szünetet rendel el a Kormány. A kollégiumok az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

A felnőttképzés

A kontaktórás formában szervezett oktatást (a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra), képzést a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni akkor is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. A már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

A jogi szakvizsga megszervezhető.

 

Home office a közigazgatásban, de eszközt nem kapnak hozzá

A rendelet kitér arra is, hogy a közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön végzik, de mindezt azonban saját eszközeikkel. Ettől eltérően munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így a járvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé. Ez a munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

Mindemelett a Kormány felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 24.

Kísérlet az összes bíróság kizárására

A bíróságok kizárására vonatkozó szabályok alkalmazása nem eredményezheti a teljes törvényszéki vagy ítélőtáblai szint, illetve a Kúria kizárását – a Kúria eseti döntése.

2023. november 17.

A felülvizsgálati kérelem nem fogadható be a joggyakorlat továbbfejlesztése címén, ha a felmerült jogkérdésben még nem alakult ki bírói joggyakorlat

A felülvizsgálati kérelem befogadásának nincs helye a joggyakorlat továbbfejlesztése címén, ha a felmerült jogkérdésben még nem alakult ki bírói joggyakorlat. A Kúria jogegységesítésben megnyilvánuló alkotmányos feladata a meglévő gyakorlat egységesítését jelenti, a Kúria alkotmányos szerepével ütközne, ha azért fogadná be a felülvizsgálati kérelmet, mert megelőző értelmezést kíván adni – a Kúria eseti döntése.

2023. november 10.

A parkolás, mint telki szolgalom

A telki szolgalmat szabályozó jogszabályi rendelkezés a szolgalmak lehetséges körére csupán példálózó, javasló felsorolást ad. A felsorolásban nem szereplő egyéb telki szolgalom is létrejöhet, ha az megfelel annak a feltételnek, hogy a telki szolgalom a szolgáló telek olyan megterhelése, ami az uralkodó telek használatára előnyös – a Kúria eseti döntése.