A jogi adatelemzésé a jövő

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. március 19.
Rovat:

Az ügyvédi irodák adatelemzési szerepe felívelőben van manapság, azonban csak úgy tudnak előnyt kovácsolni a rendelkezésükre álló ügyféladatokból, ha közben az etikai szabályokra és az ügyvédi titokra is figyelemmel vannak. 


Az utóbbi évtizedben az adatok üzleti szempontból különösen felértékelődtek. A világcégek ezekre az adatokra építik üzletpolitikájukat, sok pénzt fektetnek az adatelemzésbe, sokat költenek elemzőkre, a képzésükre, illetve az adatokkal foglalkozó kutatók iránt is jelentősen megnőtt a kereslet.

[multibox]

A Big Data-val való foglalkozás Amerikából indult, amikor bevezették az online perfelvételi szakaszt. Az ügyvédi irodák az eljárás digitalizálását követően egyre nagyobb mértékben használták és fejlesztették az elemzőprogramokat, amelyek segítséget nyújtottak a perfelvételi szakasz sikeres befejezéséhez.

Az ügyvédi irodák még csak nemrég kezdtek el foglalkozni az adatok felhasználásával és a Big Data-val. A nagy irodák kezdetben inkább ügyvédjelölteket vagy fiatal ügyvédeket alkalmaztak erre a munkára, de ma már elkezdték kialakítani saját speciális részlegeiket is. Az ő feladatuk, hogy úttörőként kitalálják, hogy az ügyvédi irodák hogyan tudják saját hasznukra felhasználni a rendelkezésükre álló ügyfél adatokat és hogyan tudnak lépést tartani a többi szektorral, akik előbb kezdtek bele az adatbányászatba. Jelenleg az a fő kérdés, hogy a perfelvételi szakasz inkább a peres eljárás előkészítése miatt, vagy az annak sikeres lezárása érdekében szükséges.

Az irodák vezetői az adatok felhasználásával elsősorban eredményeket akarnak elérni és profitot termelni, amelyben ez a terület úgy segít, hogy optimalizálja a munkaerő szükségletet, így az irodák több ügyet is tudnak vállalni. 

Az ügyfelek egy része is jelezte már, hogy tudomása van olyan új technológiai lehetőségekről, amelyeket igénybe lehet venni az összetettebb problémák megoldására.

Az elemzők mostanában leginkább a compliance területéről kapnak megkereséseket, például a GDPR szabályainak való megfelelést lehetővé technikai megoldásokat keresik az ügyfelek.

A másik kiemelt terület a peres eljárások. Az ügyfelek elsősorban a perrel járó kockázatok felmérését kérik. A rizikók feltárásával a problémákra és kockázatokra az ügyfelek előre fel tudnak készülni, ezzel pedig sok költséget és időt meg tudnak spórolni. Az ügyfelek az USA-ban már hajlandók erre jelentősebb összeget is elkölteni.

Az adatelemzés kiemelten jelen van a munkajog területén, és az egyesüléseknél, valamint a szétválásoknál is előszeretettel veszik igénybe.

Bennett Borden ügyvéd úttörőként kezdett el foglalkozni az adatelemzéssel. Szerinte a számítógépes programok felhasználásával az adatokból nagy valószínűséggel megjósolható az emberi viselkedés bizonyos helyzetekben. Ugyan Borden nem ért el áttörést, de hatására egyre több ügyvédi iroda kezdett el foglalkozni a Big Data-ban rejlő lehetőségekkel.

Borden adatelemzései során eltérést kimutató algoritmusokat, az etikai problémákat is képes figyelembe venni, de foglalkozik gépi tanulás fejlesztésével, illetve előrejelző rendszereket is használ, amelyek úgy segítik az üzleti döntések meghozatalát, hogy modellezik az esetleges jogviták kimenetelét, illetve a cégek szétválásával vagy egyesülésével kapcsolatos adatokat. 

Az kutatók szerint az adatelemzés akkor is terjedni fog, ha az ügyvédek nem kezdenek el rendszerszerűen foglalkozni ezzel a területtel, mert az ügyfeleknek igényük van rá, és sokszor maguk végzik, vagy végeztetik el ezeket az elemzéseket.

Az ügyféladatok felhasználásakor az etikai szempontokat is figyelembe kell venni. Ilyenkor azt kell eldönteni, ki az adat tulajdonosa, illetve mi az, amit tilos az adatokkal csinálni. 

Jelenleg akkora hiány van a jó szakemberekből, hogy „harc folyik a tehetségért”. A jó adatelemzők olyan fizetésért és olyan munkakultúrában dolgozhatnak, amilyen a nagy technológiai cégeknél jellemző. A jogi szektorban problémát okoz, hogy az irodák gyakran ügyvédi irodában szerzett tapasztalatot várnak el, amelyet azonban a terület kezdetleges jellege miatt még szinte lehetetlen teljesíteni.

A tehetségek figyelmének felkeltése, motiválásuk elsősorban azzal érhető el, hogy a jogi adatok elemzése még gyerekcipőben jár, így számos újdonság még felfedezésre vár, most kezdik csak meghatározni a jövőbeli kutatási irányokat. Szinte minden eredmény úttörőnek számít, mert olyan problémákkal foglalkoznak, amivel azelőtt még senki.

Start upokkal és egyetemekkel létrejöttek már közös projektek. Az egyik ilyen esetben például egy amerikai jogi egyetemmel működtek együtt az elemzők, hogy több száz munkajogi ügyből származó adatot vizsgáljanak át az egyetem jogi kutatólaborjában, amellyel előrejelzéseket tudnak készíteni a jövőbeli munkajogi jogviták megítélésre.

Az irodák segítik az egyetemi kutatók és az ügyfelek közötti kapcsolatteremtést, hátha az ügyfelek más kutatásokba is be tudják vonni őket. Az egyetemisták a részvételükkel egy speciális tudást kapnak, amely javítja elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon.

Mostanáig az irodák inkább statisztikusokkal, vagy közgazdászokkal végeztették az adatelemzést, de amint kijön az első jogi egyetemi generáció, ez változni fog és a Big Data kutatók megjelennek majd az ügyvédi irodákban is.

(law.com)

[htmlbox gdpr_komm]

Kapcsolódó cikkek:


Jogi szolgáltatás a digitális korszakban
2018. október 4.

Jogi szolgáltatás a digitális korszakban

A keserű valóság az, hogy az ügyvédi irodáknak, a jogi osztályoknak és a jogi szolgáltatást nyújtó cégeknek is differenciálniuk kell ahhoz, hogy túléljenek a jelenlegi üzleti légkörben.

Az informatikai biztonság versenyelőnyt jelent
2018. szeptember 7.

Az informatikai biztonság versenyelőnyt jelent

A legnagyobb informatikai kockázatot a munkavállalók és azok jelentik, akik akár szándékosan, akár véletlenül nem követik az informatikai biztonságra vonatkozó előírásokat, vagy egy internetről történő letöltés során rosszindulatú programokat is letöltenek.

A jogi munka elismerése hazánkban és a nagyvilágban
2018. július 6.

A jogászok kiemelkedő teljesítményét számos országban és nemzetközi szinten egyaránt elismerik. A különböző díjak már több évtizedes hagyományra tekintenek vissza, a jogászok, irodák különböző kategóriákban nyújthatnak be pályázatot. Gondoljunk csak bele, ha nem lennének kategóriák, milyen nehéz lenne dönteni egy startup technológiát és innovációt képviselő iroda és egy klasszikus jogterületeken mozgó, kiemelkedő teljesítményű iroda között.

 

A GDPR felértékeli az adatvédelmi szaktudást
2018. június 19.

A GDPR hatályba lépésével felértékelődik az adatvédelmi szakjogászok és a jogi szakokleveles szakemberek képzése, melyek az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének egyre népszerűbb kurzusai. A gyakorlatorientált tananyagról a NAIH szakemberei gondoskodnak, a legfrissebb hazai és európai jogalkalmazásokhoz igazodva. Ezekről is beszélgettünk Péterfalvi Attilával, a NAIH elnökével, a képzések felelősével.

Tilalomfák az ügyvédi honlap online marketingjében – Mit szabad, és mit nem?
2018. június 19.

A Magyar Ügyvédi Kamara keményen szabályozza az ügyvédek és irodáik internetes megjelenését. Az ügyvédek nélkülözni kénytelenek a hírlevélküldés és az eredmények bemutatásának eszközeit. Ugyanakkor sok lehetőségük van arra, hogy az interneten eredményesen jelenjenek meg, és ügyfeleket szerezzenek maguknak.