Kötelezhető a Facebook, hogy töröljön minden illegális tartalmat a világon?

A Facebook megkérdőjelezte, hogy az EUB joghatósága az egész világra kiterjed, illetve a cég szerint a szólásszabadságot is veszélyezteti a főtanácsnok indítványa.

Az EUB egyik főtanácsnoka a Facebookkal szemben folyamatban lévő eljárás kapcsán arra tett indítványt, hogy kötelezzék a közösségi médiaszolgáltatókat, hogy egy EU tagállam által jogszerűtlennek minősített poszttal megegyező tartalmakat az egész világon töröljék. A főtanácsnok indítvány elsősorban a gyűlöletbeszédre és a becsületsértő tartalmakra vonatkozott.

Az EUB elé került ügyben egy osztrák zöldpárti politikus fordult az osztrák bírósághoz, mert a Facebookon becsületsértő tartalom jelent meg róla.

Az osztrák bíróság kötelezte a Facebookot, hogy távolítsa el a jogsértő tartalmat, amelynek a cég eleget is tett, azonban a politikus azt szerette volna elérni, hogy a becsületsértő tartalom Ausztrián kívül más államokban se legyen elérhető a Facebookon.

A politikus elsőfokon megnyerte az ügyet, azonban az osztrák legfelsőbb bíróság az EUB-hoz fordult iránymutatásért azt kérdezve, hogy kötelezhető-e egy közösségi médiaszolgáltató, hogy a jogsértő tartalommal azonosnak tekinthető tartalmakat az egész világon távolítsa el a platformjairól.

Az ügy azonban elvi jelentőségű, mert abban a régóta folyó vitában kell dönteni, hogy meddig terjed a közösségi médiaszolgáltatók felelőssége az online térben megjelenő illegális tartalmak ellenőrzése és törlése ügyében, amely általában határokon átnyúló ügyeket jelent.

Amennyiben az EUB egyetért a főtanácsnoki indítvánnyal, márpedig ez az esetek 70%-ában így szokott történni, úgy arra kötelezheti a közösségi média szolgáltatókat, hogy a jogsértő tartalmakat az egész világon töröljék, noha nincs olyan kötelezettségük, hogy a jogsértő tartalmakat ellenőrizzék.

A Facebook szerint alapvetően meg kell változtatniuk a működésüket, ha az EUB a főtanácsnoki indítvánnyal egyezően világméretű tartalomellenőrzésre kötelezi őket. A Reuters hírügynökségnek eljuttatott e-mail közleményük szerint: „Minden jogsértő tartalmat eltávolítunk, mert az acélunk, hogy az emberek biztonságban legyenek a Facebookon. A főtanácsnoki indítvány aláássa azt a régi elvet, amely szerint egy állam nem korlátozhatja a szólásszabadságot más államokban.”

Az EUB főtanácsnoka szerint az EU e-kereskedelmi irányelve szerint a közösségi médiaszolgáltatók kötelesek törölni a tudomásukra jutott jogsértő tartalmakat, azonban nem kötelesek folyamatosan ellenőrizni a feltöltött tartalmak jogszerűségét.

Az indítványban található érvelés szerint a közösségi média szolgáltatók kötelezettségének világméretűvé tétele megfelelő egyensúlyt teremtene a magánélet védelme, a vállalkozás szabadsága, a véleménynyilvánítási- és az információszabadság – mint egymással versengő alapjogok- (szerk.) között és nem igényelné plusz technikai megoldások bevezetését sem, így további terheket sem rónának a szolgáltatókra.

Mivel a jogsértő tartalmak könnyen másolhatók és megoszthatók az interneten, ezért elvárható a közösségi médiaszolgáltatóktól, hogy mindent megtegyenek a jogsértő tartalmak terjedése ellen.

(law.com/legaltechnews)

Kapcsolódó cikkek:


Kié az utolsó szó, ha a Bizottság kezdi egy összefonódás vizsgálatát, de a tagállami versenyhatóság fejezi be?
2019. november 15.

Kié az utolsó szó, ha a Bizottság kezdi egy összefonódás vizsgálatát, de a tagállami versenyhatóság fejezi be?

A fúziók ellenőrzésére vonatkozó munkamegosztás az Európai Unió Bizottsága valamint a tagállami versenyhatóságok között első látásra világos hatásköri szabályokon nyugszik. A főszabály szerint a tagállami versenyhatóságok nem dönthetnek olyan fúzióról, amely a Bizottság hatáskörébe tartozik, és fordítva, a szubszidiaritás elvével összhangban a Bizottság sem dönthet olyan összefonódásokról, amely a tagállami versenyhatóságok hatáskörében van.