Finnországban komoly büntetés jár a munkavállalók túlhajszolásáért


Finnországban a munkaidőre vonatkozó szabályok megsértése önálló bűncselekményként büntethető a munkaidő-törvény alapján.


A finn túlóraszabályozás

A törvény által előírt munkaidő állandó túlórázással való túllépése a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek megsértéséhez vezet, amely akár a vezetők büntetőjogi felelősségét is maga után vonhatja.

A munkaidőre és a túlórára vonatkozó előírások két területet érintenek. A szabályok meghatározzák a munkavállaló juttatásait, ha a munkavállaló kénytelen túllépni a szokásos munkaidejét. A munkaidőre vonatkozó előírások a munkahelyi biztonságot szabályozó normák részét képezik. A hosszú munkanapok növelhetik a balesetek kockázatát, a túlzott munkaidő pedig akár káros is lehet a munkavállalókra.

A finn munkaidőről szóló törvény értelmében a munkavállaló heti munkaideje négy hónapon belül nem haladhatja meg átlagosan a heti 48 órát. A négy hónap körülbelül 17 hét, tehát az alkalmazott legfeljebb 816 órát dolgozhat bármely négy hónapos időszak alatt. Mivel a munkavállaló szokásos munkaideje nem haladhatja meg a heti 40 órát, ez azt jelenti, hogy egy alkalmazott legfeljebb 136 túlórát halmozhat fel egy négy hónapos időszak alatt. A törvény által előírt szabadságok figyelembevétele után a munkavállaló teljes éves munkaideje nem haladhatja meg a 2.304 órát.

munkajogi konferencia visegrád

A munkaidőre vonatkozó előírások megsértése

A munkaidőről szóló törvény szerint, ha a munkáltató nem tartja be a maximális munkaidőre vonatkozó szabályokat, akkor a munkáltatót, vagy ha a munkáltató vállalat, a munkavégzésért felelős vezetőt vagy alkalmazottat pénzbírsággal sújthatják a munkaidő szabályozás megsértése miatt. A bírságok a jogsértést elkövető személy jövedelmén alapulnak, és a maximális bírság hozzávetőlegesen megegyezik két havi nettó jövedelem összegével.

Ha a munkaidő-szabályozás megsértése azután is folytatódik, hogy a munkavédelmi hatóságok a munkáltatót kötelezték a munkarend módosítására, a jogsértés a finn Btk-ban meghatározott munkaidő-megsértés bűncselekmény megállapításához vezet.

Az esetleges büntetőjogi felelősséget a munkáltatásért felelős személy ugyanúgy viseli, mint a munkaidő megsértésével járó esetekben. Bűncselekmény esetén azonban a lehetséges következmények súlyosabbak, és a munkavégzésért felelős személyeket pénzbírsággal vagy akár hat hónapos börtönbüntetéssel is sújthatják.

A jogsértő túlmunka a munkáltató egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeinek megszegésekét is eredményezi.

Nemrégiben hozott határozatában a finn Legfelsőbb Bíróságnak értékelnie kellett, hogy a munkaidő-előírások megsértése a munkáltató egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségének megsértését is jelentheti-e. A szóban forgó ügyben az alkalmazottak egy része túllépte a törvényben előírt 250 maximális munkaórán felüli maximális túlóraszámot, egy alkalmazott pedig csaknem 700 túlórával lépte túl a törvényben előírt maximumot.

A Legfelsőbb Bíróság megjegyezte, hogy a munkáltató cselekedettel vagy mulasztással is megszegheti az egészségvédelmi és biztonságos munkavégzésre vonatkozó kötelezettségeit. Ha a munkáltató aktívan megszegi kötelezettségeit, vagy figyelmen kívül hagyja az alkalmazottak egészségének és biztonságának garantálására vonatkozó törvényi kötelezettséget, akkor a munkáltató felel az egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeinek megszegéséért, még akkor is, ha a munkavállalóknak ebből nem származott kára.

A Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a munkaidőre vonatkozó előírások megsértése önmagában nem jelenti a munkáltató egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségének megsértését, hanem elsősorban munkaidő-megsértés bűncselekményként vagy munkaidő-szabálysértésként kell értékelni. Mivel azonban a túlzott munkavégzés káros lehet a munkavállalók egészségére, a munkáltató a munkavédelmi előírások alapján köteles figyelemmel kísérni a munkavállalók munkaidejét, és ha szükséges, a munkáltatónak be kell avatkoznia, ha a munkavállalók terhelése túlzottan megnő.

A Legfelsőbb Bíróság által tárgyalt ügyben, mivel a munkáltató elmulasztotta kezelni a munkavállalók túlzott munkavégzését és nem tett intézkedéseket a helyzet javítására, a munkáltató megsértette a munkavédelmi kötelezettségeket.

A Büntető Törvénykönyv szerint a munkavédelmi kötelezettségek megszegése munkavédelmi szabálysértésként büntethető. A munkaidőre vonatkozó előírások megsértése esetén a büntetőjogi felelősséget a vezetőség vagy a munkáltatásért felelős alkalmazottak viselik.

(lexology.com)
Kapcsolódó cikkek

2021. július 30.

Kötelező a védőoltás az New Yorkban az ügyvédeknek?

Közel két héttel azután, hogy a Morgan Stanley ügyvezető igazgatója, Eric Grossman felszólította az ügyvédi irodákat, hogy térjenek vissza az irodai munkához, New York Állam Ügyvédi Kamarája (NYSBA) sürgősségi munkacsoportot indított, hogy megvizsgálja a kötelező védőoltás lehetőségét az ügyvédek körében, mivel a koronavírus Delta-variánsa továbbra is terjed.

2021. július 30.

Az elfelejtéshez való jog kiterjedhet a régen nyomtatásban megjelent cikk online változatának anonimizálására

Egy belga polgári bíróság arra kötelezte a Le Soir napilapot, hogy anonimizáljon egy 1994-es halálos közúti balesetről szóló cikket, ugyanis az a balesetért felelős sofőr teljes nevét tartalmazta, sértve ezzel az elfeledéshez fűződő jogát. A Bíróság a nemzeti bíróságok döntésével értett egyet, és megállapította, hogy a 20 évvel ezelőtt írott, online változatban is elérhető cikk anonimizálására kötelezés nem jelent aránytalan beavatkozást a véleménynyilvánítás szabadságába, arra is tekintettel, hogy a printben megjelent eredeti cikkre ez a kötelezettség nem vonatkozott.