Jogorvoslatot kell biztosítani az európai nyomozási határozat ellen


Az EUB megállapította, hogy ellentétes az uniós joggal, ha a tagállami jog semmilyen jogorvoslati lehetőséget nem biztosít az ENYH kibocsátásával vagy tartalmával szemben.


Ivan Gavanozov ellen Bulgáriában adóbűncselekmények elkövetése céljából létrehozott bűnszervezetben való részvétel miatt indult büntetőeljárás.

Gavanozovot azzal gyanúsítják, hogy cukrot importált más tagállamokból Bulgáriába fedőcégeken keresztül, többek között egy, a Cseh Köztársaságban székhellyel rendelkező, Y által képviselt társaságtól származó beszerzés keretében, majd pedig e cukrot a bolgár piacon a hozzáadottérték‑adó (héa) bevallása és megfizetése nélkül értékesítette úgy, hogy valótlan tartalmú, az említett cukor Romániába történő exportálásáról szóló dokumentumokat nyújtott be az adóhatóságnak.

A Spetsializiran nakazatelen sad (szakosított büntetőbíróság, Bulgária) 2017. május 11‑én európai nyomozási határozatot (ENYH) bocsátott ki, amely arra irányult, hogy a cseh hatóságok mind az említett, Cseh Köztársaságban székhellyel rendelkező társaság üzleti helyiségeiben, mind pedig Y lakásán tartsanak házkutatást és lefoglalást és Y‑t videokonferencia keretében tanúként meghallgassák.

EU Jog online

A cseh bíróság az EUB-hoz fordult jogértelmezésért tekintettel különösen arra vonatkozóan, hogy az EUB a korábbi Gavanozov ítélete 38. pontjában kimondta, hogy a 2014/41 irányelv 5. cikkének – ezen irányelv A. mellékletében szereplő formanyomtatvány J. szakaszával összefüggésben értelmezett – (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam igazságügyi hatóságának az európai nyomozási határozat kibocsátásakor e szakaszban nem kell feltüntetnie azon jogorvoslati lehetőségek leírását, amelyeket adott esetben e tagállam az ilyen határozat kibocsátásával szemben előír.

A Spetsializiran nakazatelen sad megállapította, hogy a bolgár jog nem biztosít semmilyen jogorvoslati lehetőséget a házkutatást és lefoglalást, illetve a tanúk meghallgatását elrendelő határozatokkal, sem pedig az ENYH kibocsátásával szemben. Ebben az összefüggésben e bíróság arra keresi a választ, hogy a bolgár jog ellentétes‑e az uniós joggal, és ha ez az eset áll fenn, kibocsáthat‑e olyan ENYH‑t, amelynek tárgyát ilyen nyomozási cselekmények képezik.

E körülmények között a Spetsializiran nakazatelen sad (szakosított büntetőbíróság) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatalért azt EUB-hoz fordult.

Az EUB megállapította, hogy a 2014/41 irányelv 14. cikkét az ezen irányelv 24. cikkének (7) bekezdésével és a Charta 47. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az ENYH-t kibocsátó tagállam olyan szabályozása, amely nem biztosít semmilyen jogorvoslati lehetőséget a házkutatást és lefoglalást, valamint tanú videokonferencia útján történő meghallgatását elrendelő európai nyomozási határozat kibocsátásával szemben és  ilyen körülmények között az ENYH jogszerűen nem bocsátható ki.

(curia.europa.eu)
Kapcsolódó cikkek

2022. május 26.

Kitilthatják a nyugati médiumokat Oroszországból

Az orosz parlament kedden elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza az ügyészeket, hogy bezárják a külföldi médiumokat Moszkvában, ha egy nyugati ország „barátságtalan” lépéseket tett az orosz médiával szemben, miután néhány orosz állami hírügynökség kénytelen volt bezárni a nyugati államokban.