Világjogász


2015. május 4.

2008/48/EK irányelv értelmezés

Az Európai Unió Bírósága 2014 decemberében hozott C-449/13. számú ítéletében értelmezte a tagállamok fogyasztóknak nyújtott hitelekkel kapcsolatos megállapodásokra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról rendelkező 2008/48/EK irányelv egyes rendelkezéseit.

2015. május 4.

Az ombudsmani intézmény szerepe Észak-Amerikában

Az ombudsman a parlamenti ellenőrzés független szerve Magyarországon csakúgy, mint Európa számos országában, ám az észak-amerikai kontinensen a hasonló nevű intézmény egészen más szerepet tölt be, ahogy azt a következőkben bemutatjuk.

2015. április 17.

Varga és mások kontra Magyarország – az EJEB döntése

A Varga és mások Magyarország elleni ügyében (Application nos.14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13) az Emberi Jogok Európai Bírósága 2015. március 10-én hozott úgynevezett pilot ítéletet. A strasbourgi testület akkor rendel el ilyen eljárást, ha arra a következtetésre jut, hogy egy országban rendszerszintűen fordulnak elő hasonló jogsértések.

2015. február 18.

EJEB elmarasztalás öt ügyben

Az Emberi Jogok Európai Bírósága tavaly november óta öt jelentős ügyben hozott döntést, melyek közül három esetben a magántulajdon sérelme miatt, két alkalommal pedig a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme miatt marasztalta el hazánkat. Jelen cikkben az első négy eset kerül bemutatásra.

2015. február 12.

A nemzetközi adójog képviselője

Beszélgetés Deák Dániel ügyvéddel, egyetemi tanárral, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének vezetőjével.