Világjogász

Kérdezze „gyógyszerészét”, az EUB-t!

Szerző: dr. Ferge Zsigmond
Dátum: 2017. március 31.
Rovat:

Egy németországi gyógyszerellátási jogvita alapján az EUB kimondta: bár az ország teljes területén belüli megbízható és jó színvonalú gyógyszerellátás biztosítására irányuló cél főszabály szerint az EUMSZ 36. cikkének hatálya alá tartozik, a Szerződés által garantált olyan alapvető szabadságot korlátozó szabályozás, mint az áruk szabad mozgása, csak akkor igazolható érvényesen, ha az elérni akart jogszerű cél megvalósítására alkalmas, és nem lépi túl az ahhoz szükséges mértéket.

A menedékjog németországi története

Szerző: dr. Petrus Szabolcs LL.M
Dátum: 2017. március 29.
Rovat:

Az elmúlt időszak talán legforróbb politikai és jogi témája a menekültválság, és Németország abban játszott szerepe. Sokan túlzottan nyitottnak tartják az Európai Unió legnagyobb országának menekültpolitikáját. A jogalkotó motivációjának megértéséhez hozzásegíthet a német menedékjog történetének áttekintése.

EKB-iránytű a nem teljesítő hitelekre

Szerző: dr. Szalóki Gergely, dr. Palguta Virág
Dátum: 2017. március 28.
Rovat:

Az alábbi cikkben a szerzők a nem teljesítő hitelportfóliók gazdaságra gyakorolt negatív hatását és egy az Európai Központi Bank általi lehetséges megoldást vázolnak fel. Az EKB ugyanis a nem teljesítő hitelráta EU-n belüli magas szintjének csökkentése végett már tavaly kiadott egy iránymutatás-tervezetet, s bár annak véglegesített verziója még nem ismert, várhatóan átláthatóvá teszi az EKB által támasztott követelményeket.

EUB: Aránytalan az útdíj bírság

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. március 23.
Rovat:

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az EUMSZ 267. cikkével kapcsolatosan terjesztett be előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az Európai Unió Bíróságához, az Euro-Team Kft. és a Spirál-Gép Kft. valamint a BRFK között folyamatban lévő közigazgatási perben, amelynek tárgya a BRFK útdíj bírságot kiszabó határozatának bírósági felülvizsgálata. A Bíróság ma hozta meg ítéletét, amelyet az alábbi cikkünkben részletesen ismertetünk.

A horvát büntetőeljárásról

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2017. március 17.
Rovat:

Az igazságszolgáltatást Horvátországban is a független bíróságok gyakorolják, míg az ügyészség a kormány alá rendelten végzi tevékenységét, de mellette létezik egy szakosított, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni vádhatóság is. A mediáció tekintetében nagy szerep jut az ügyésznek, aki a megállapodás megkötése után is eldöntheti, hogy vádat emel vagy megszünteti az eljárást.

Kártérítés jár a járadékcsökkenésért

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. március 14.
Rovat:

Az EJEB legfrissebb Magyarországgal kapcsolatos ítéletében megállapította, hogy a Kérelmezőnek kártérítés jár, mivel a szociális juttatások rendszerének átalakításakor Magyarország nem volt tekintettel az arányosság követelményére. A Kérelmező ellátását annak ellenére csökkentették jelentős mértékben, hogy az egészségügyi vizsgálatokon részt vett és nem állapították meg, hogy az egészségi állapotában javulás következett be.

Humanitárius vízum: friss döntés, újdonság nélkül

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. március 8.
Rovat:

A hatályos szabályokat megerősítve az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a harmadik országbeli állampolgár által a céltagállam harmadik ország területén található képviseletén humanitárius okokból benyújtott korlátozott területi érvényességű vízum iránti kérelem nem a Közösségi Vízumkódex alkalmazási körébe, hanem – az európai uniós jog jelen állapotában – egyedül a nemzeti jog hatálya alá tartozik.

Whose thought is it anyway? Part II.

Szerző: Hazai Kinga
Dátum: 2017. március 1.
Rovat:

In the second part of my article you can read on respective decisions of different courts from all over the world and the conclusion on intellectual property rights of composers.

Whose thought is it anyway?

Szerző: Hazai Kinga
Dátum: 2017. március 1.
Rovat:

Authors and creators live by their works. As long as they are alive, they take measures to ensure that their message to their audience is interpreted according to their original intentions. If not, they are pleased to see in how many different ways their faithful audience receives them and their thoughts.