Világjogász

Európai befektetővédelem

Szerző: dr. Ferge Zsigmond
Dátum: 2017. augusztus 28.
Rovat:

A Mohammad Zadeh Khorassani kontra Kathrin Pflanz-ügyben hozott ítélet a befektetővédelem szempontjából különös jelentőséggel bír. Az e szolgáltatások igénybevevői és az azokat nyújtó vállalkozások közötti információ tekintetében tapasztalható aszimmetria, valamint a lakosság nagy részénél az ez irányú pénzügyi kultúra hiánya – egyéb tényezőkkel együtt – azt eredményezi, hogy a magánszemélyeket a megtakarítással, befektetésekkel, illetve kölcsönökkel kapcsolatban gyakran hibás és az érdekeiket súlyosan sértő döntések meghozatalára ösztönzik.

Mondd, te kit választanál? – A német választási rendszer áttekintése – I. rész

Szerző: dr. Petrus Szabolcs LL.M.
Dátum: 2017. augusztus 28.
Rovat:

Szeptemberben új Bundestagról, azaz szövetségi törvényhozásról döntenek a németek. A magyar választási rendszert ’89/’90 fordulóján a német mintájára alakították ki. Érdemes tehát áttekinteni, hogy néz ki a német szabályozás, miben tér el a magyartól, különösen annak néhány évvel ezelőtti, jelentős módosítása óta.

Kié az utolsó szó joga? – Mennyire politikusak a német alkotmánybírák?

Szerző: Dr. Petrus Szabolcs LL.M.
Dátum: 2017. augusztus 15.
Rovat:

Két tény vitathatatlan: A német Szövetségi Alkotmánybíróságba (BVerfG) vetett kiemelkedően magas társadalmi bizalom a testület politikai függetlenségén nyugszik.[1] Egyidejűleg a testület számos ítélete kényes politikai témákat érint. De vajon feszül-e ellentmondás a két megállapítás között?

Az uniós védjegyek összetéveszthetősége az EU tagállamaiban

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. augusztus 7.
Rovat:

Az Európai Unió Bíróságához egy spanyol bíróság fordult előzetes döntéshozatal iránt, mivel az EU egyes tagállamaiban az eu-s és a nemzeti védjegy békés egymás mellett élése volt tapasztalható, azonban Spanyolországban az eu-s védjegy jogosultja bitorlási keresetet indított.

EUB-döntés a kereskedelmi ügynöki jutalékról

Szerző: dr. Ferge Zsigmond
Dátum: 2017. július 25.
Rovat:

A dunaszerdahelyi kerületi bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult az Európai Unió Bíróságához, tisztázandó néhány, a vonatkozó EGK-irányelvben szereplő főbb szabályt a kereskedelmi ügynök jutalékhoz való jogával kapcsolatban. A szlovák bíróság azt akarta meghatározni, hogy a kereskedelmi törvénykönyvnek az irányelvet átültető rendelkezéseivel ellentétesek-e az előtte folyó perben vitatott szerződés ama kikötései, amelyek értelmében a megbízó és a harmadik személy közötti kontraktus szerinti díjfizetés elmulasztása esettől függően megszünteti a jutalékhoz való jogot, vagy e jutalék összegének az e szerződés teljesítésének időtartamával arányos csökkentését eredményezi. A szlovák bíróság úgy ítélte meg, hogy a kontraktust kereskedelmi ügynöki szerződésnek, nem pedig közvetítői szerződésnek kell tekinteni. Az EUB ítélete eme utóbbi feltételezésen nyugszik.

Határon átnyúló vásárlás – Elállási jog az Európai Unióban

Szerző: dr. Farkas Nóra
Dátum: 2017. július 19.
Rovat:

Az internet segítségével a fogyasztók otthonról, időbeli korlátok nélkül, a világ bármely pontjáról vásárolhatnak. De mi a teendő akkor, ha kiderül, hogy a külföldről rendelt nadrág túl kicsi, a szoknya színe nem tetszik, vagy egyszerűen még sincs rá szükség? Vajon meggondolhatja-e magát a fogyasztó? Visszaléphet-e az online vásárlástól akkor is, ha a termék egyébként hibátlan?

Házasság mindenkinek! – A homoszexuálisok jogi emancipációja Németországban

Szerző: dr. Petrus Szabolcs LL.M.
Dátum: 2017. július 6.
Rovat:

Az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat régtől fogva munkát adott a jogalkotónak a német kultúrkörben. Évszázadokon keresztül, mint büntetni rendelt magatartási forma, majd, mint párkapcsolatok magánjogilag szabályozandó különös esete. Miután Merkel kancellár váratlan nyilatkozata hatására a német törvényhozás rekordsebességgel megnyitotta a házasságot az azonos nemű párok számára is, a homoszexualitás megszűnt speciálisan szabályozott jogi kategóriának lenni. A következőkben az ide vezető hosszú útról adok áttekintést.