Világjogász

Jogszerű-e a közigazgatási bírság megfizetésére kötelezett gépjárművezetőre kiszabott bírság biztosítása érdekében a gépjármű visszatartása?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. november 7.
Rovat:

Az Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság, EuB) 2016. október 19-én határozott az EL‑EM‑2001 Ltd. kontra Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága ügyében. [1] Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság terjesztette elő, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmezése iránt.

Brexit: A Parlamentnek is szavaznia kell a kilépésről

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2016. november 4.
Rovat:

A High Court döntése értelmében a brit Kormánynak nincs felhatalmazása egyedül döntést hozni a kilépési nyilatkozat Európai Uniónak való hivatalos megküldéséről, mivel ahhoz a Parlament jóváhagyása is szükésges.

Kínzás tilalmának megsértése ügyében döntött az EJEB

Szerző: Szamek Zsófia
Dátum: 2016. október 14.
Rovat:

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2016. október 4-én kihirdetett döntése értelmében a kínzás tilalmának megsértését jeleneti a hatályos magyarországi életfogytig tartó szabadságvesztés büntetések felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás.

Európai Bíróság: autót reklámáron?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. október 9.
Rovat:

Az alábbiakban a gépjárművek reklámozásával kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések értelmezéséről született európai bírósági ítéletet ismertetjük. A német szövetségi legfelsőbb bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban eldöntendő kérdés lényege az volt: tartalmaz-e az uniós jog az árak megjelenítésére és feltüntetésére vonatkozóan olyan pontos előírásokat, miszerint következetesen tiltani kell az olyan gépjárműhirdetést, amely külön tünteti fel egyrészt a termék árát, másrészt a járműnek a gyártótól a vásárlóhoz való eljutása során kötelezően felmerülő költségeket?

 

EU: A Wi-Fi-szolgáltatók felelőssége a szerzői jog megsértéséért

Szerző: Jogászvilág.hu
Dátum: 2016. október 4.
Rovat:

Az Európai Unió Bírósága a Tobias McFadden vs Sony Music Entertainment Germany GmbH-eset kapcsán állást foglalt a tekintetben, milyen feltételekkel hivatkozhat egy Wi-Fi-szolgáltató az EU Elektronikus kereskedelemről szóló irányelvében foglalt felelősség alóli mentesülési okokra.

Schengen – határok nélkül?

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. szeptember 28.
Rovat:

Hogyan néz ki a szabad mozgás joga a schengeni zónában és mit jelent a SIS és a VIS rendszere? Cikksorozatunkban ezekre keressük a választ, utalva arra is, hazánk 2007. december 21-én lett tagja a schengeni zónának, melynek nem az összes EU-s ország a tagja (pl. az Egyesült Királyság), viszont a térséghez tartozik néhány nem EU-s tagállam, mint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein.

Összetett ügyletek az Európai Unió Bíróságának esetjogában

Szerző: dr. Kávássy Tamás
Dátum: 2016. szeptember 27.
Rovat:

Az általános forgalmi adó esetében a komplex szolgáltatások megítélése különös jelentőséggel bír, mivel az ügylet megítélése kihatással lehet az adóztatandó ügyletnek a teljesítési helyére, az adó mértékére, a kivételek alkalmazhatóságára, illetve az adófizetésre kötelezett személyére is. Ám annak ellenére, hogy az ügylet minősítése kritikus pontja az adózási módnak még sincs egyértelmű szabályozás erre vonatkozóan, így a jogkereső adózó a bírói gyakorlat alapján vonhat le következtetéseket.

Európai elfogatóparancs és a személyi szabadság

Szerző: Mohácsi Barbara
Dátum: 2016. szeptember 21.
Rovat:

A T/11232. számú törvényjavaslat jogharmonizációs célú törvénymódosításai között a személyi szabadsághoz való jog szempontjából lényeges rendelkezések a kiadatási és az átadási eljárásban is lehetőséget biztosítanak a hatályos rendszer kötelező szabadságelvonásával szemben helyettesítő intézmények alkalmazására. Jelen írás kizárólag az európai elfogatóparancs végrehajtási eljárásában vizsgálja a lehetséges új szabályozás jelentőségét.

A Schengeni Végrehajtási Egyezmény aktuális kérdései

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. szeptember 21.
Rovat:

Cikksorozatunkban – valós jogesetek alapján – a schengeni határt érintő kérdéseket fogjuk körbe járni a jogszabályok helyes értelmezésével. Leginkább arra vagyunk kíváncsiak, a legálisan Európába érkező harmadik országbeliek esetében milyen szabályok az irányadók, ha a legálisan itt tölthető időt túllépve illegális migránsokká válnak.

Veszélyes WLAN–EU-s döntés a közvetítő szolgáltatók felelősségéről

Szerző: Jogászvilág.hu
Dátum: 2016. szeptember 21.
Rovat:

Ha a hírközlő hálózathoz való hozzáférés biztosítójának nem kellene az internetkapcsolatot biztonsági védelemmel ellátnia, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot mindennemű védelemtől megfosztaná, ez pedig ellentétes lenne az igazságos egyensúly elvével – az Európai Unió Bíróságának döntése előzetes döntéshozatali kérdésben.