Világjogász

Jogszerűek-e a francia blokádok és sztrájkok?

Szerző: Soós Eszter Petronella
Dátum: 2016. június 13.
Rovat:

Hetek óta attól hangos a nemzetközi sajtó, hogy könnyen bajba kerülhetnek a fociszurkolók, mivel nem biztos, hogy eljutnak a meccsek helyszíneire.Miért ilyen erősek a francia munkavállalói szervezetek? Megtehetik-e egyáltalán mindezt? Nézzük, mit mond a francia szabályozás!

Miért háborog Franciaország, miért haragosak a szakszervezetek?

Szerző: Soós Eszter Petronella
Dátum: 2016. június 12.
Rovat:

Nincs olyan kicsit is tájékozott ember a foci EB árnyékában, aki ne tudná, hogy valami igencsak bűzlik Franciaországban (ha másért nem, akkor hát azért, mert már sztrájkolnak a szemétszállítók is). De mi az, ami ennyire felháborította a tiltakozókat, és tényleg annyira ördögtől való-e a kormány munkaügyi javaslata, amennyire a radikális szakszervezetek mondják? Elemzésünkben ennek a fogas kérdésnek jártunk utána.

A kétszeres eljárás tilalma

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. június 8.
Rovat:

Ha a terheltet a büntetőeljárásban a bűncselekmény vádja alól jogerősen felmentették, avagy büntetőjogi felelősségét jogerősen megállapították, akkor ugyanazon tényállás és bizonyítékok alapján nem folytathatnak ellene büntetőeljárást, büntetőjogi felelősségét nem állapíthatják meg, vele szemben büntetést nem szabhatnak ki.

„Verlados” vagy „Calvados”?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. június 1.
Rovat:

A szerző írása azt vizsgálja, megvalósítja-e a „Verlados” elnevezésű finn almaborpárlat a „Calvados” földrajzi árujelző visszaélésszerű használatát?

A védőhöz való jog

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. május 31.
Rovat:

„Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék. Ha nem állnak rendelkezésére eszközök védő díjazására – és az igazságszolgáltatás érdekei ezt kívánják –, joga van a terheltnek arra, hogy hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet.” /EEJE 6. cikk (3) bekezdés c) pont/

Összefogást sürgetnek a V4-ek igazságügyi miniszterei

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2016. május 27.
Rovat:

A közép-európai országok igazságszolgáltatási rendszereiről, a gyerekek és a fiatalkorúak büntetéséről, az európai uniós szakjelentések közép-európai országokat érintő részeiről folytattak megbeszélést egyebek között a négy visegrádi ország szakminisztériumainak vezetői a Prága melletti Stirínben pénteken zárult kétnapos találkozójukon.

A kiválás jogi értelmezése: Katalónia példája

Szerző: Jogászvilág.hu
Dátum: 2016. május 23.
Rovat:

E dolgozat a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által meghirdetett 2015. évi cikkíró-pályázat keretében született és 11. helyezést ért el. A szerző a 2015. szeptember 27-én Katalóniában megrendezett, a Spanyolországtól való függetlenség kérdése mentén tematizált parlamenti választások apropóján körüljárja, milyen fontosabb jogi implikációi lehetek Katalónia esetleges kiválásának.

Jogi „alapzat”, kontinentális talapzat?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. május 16.
Rovat:

A kontinentális talapzat jogi jellegére és a tagállamok e területre nézve fennálló szuverenitása funkcionális terjedelmének értelmére és hatályára vonatkozó kérdés is felvetődött az ügyben.

Az angolszász kártérítési jog sajátosságai

Szerző: Fazekas Éva Dóra
Dátum: 2016. május 9.
Rovat:

A duty of care (gondossági kötelezettség) intézményének jelentőségét az adja az angol jogban, hogy – míg a kontinentális jogban általában jogszabályban rögzítik a jog által védett értékeket, és a bírák ezekhez igazodva döntenek kártérítési ügyekben – az angol jogban a duty of care megsértésének bizonyítási kötelezettsége áll a kártérítés megállapításának középpontjában.