Világjogász

EKB-iránytű a nem teljesítő hitelekre

Szerző: dr. Szalóki Gergely, dr. Palguta Virág
Dátum: 2017. március 28.
Rovat:

Az alábbi cikkben a szerzők a nem teljesítő hitelportfóliók gazdaságra gyakorolt negatív hatását és egy az Európai Központi Bank általi lehetséges megoldást vázolnak fel. Az EKB ugyanis a nem teljesítő hitelráta EU-n belüli magas szintjének csökkentése végett már tavaly kiadott egy iránymutatás-tervezetet, s bár annak véglegesített verziója még nem ismert, várhatóan átláthatóvá teszi az EKB által támasztott követelményeket.

EUB: Aránytalan az útdíj bírság

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. március 23.
Rovat:

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az EUMSZ 267. cikkével kapcsolatosan terjesztett be előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az Európai Unió Bíróságához, az Euro-Team Kft. és a Spirál-Gép Kft. valamint a BRFK között folyamatban lévő közigazgatási perben, amelynek tárgya a BRFK útdíj bírságot kiszabó határozatának bírósági felülvizsgálata. A Bíróság ma hozta meg ítéletét, amelyet az alábbi cikkünkben részletesen ismertetünk.

A horvát büntetőeljárásról

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2017. március 17.
Rovat:

Az igazságszolgáltatást Horvátországban is a független bíróságok gyakorolják, míg az ügyészség a kormány alá rendelten végzi tevékenységét, de mellette létezik egy szakosított, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni vádhatóság is. A mediáció tekintetében nagy szerep jut az ügyésznek, aki a megállapodás megkötése után is eldöntheti, hogy vádat emel vagy megszünteti az eljárást.

Kártérítés jár a járadékcsökkenésért

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. március 14.
Rovat:

Az EJEB legfrissebb Magyarországgal kapcsolatos ítéletében megállapította, hogy a Kérelmezőnek kártérítés jár, mivel a szociális juttatások rendszerének átalakításakor Magyarország nem volt tekintettel az arányosság követelményére. A Kérelmező ellátását annak ellenére csökkentették jelentős mértékben, hogy az egészségügyi vizsgálatokon részt vett és nem állapították meg, hogy az egészségi állapotában javulás következett be.

Humanitárius vízum: friss döntés, újdonság nélkül

Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2017. március 8.
Rovat:

A hatályos szabályokat megerősítve az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a harmadik országbeli állampolgár által a céltagállam harmadik ország területén található képviseletén humanitárius okokból benyújtott korlátozott területi érvényességű vízum iránti kérelem nem a Közösségi Vízumkódex alkalmazási körébe, hanem – az európai uniós jog jelen állapotában – egyedül a nemzeti jog hatálya alá tartozik.

Whose thought is it anyway? Part II.

Szerző: Hazai Kinga
Dátum: 2017. március 1.
Rovat:

In the second part of my article you can read on respective decisions of different courts from all over the world and the conclusion on intellectual property rights of composers.

Whose thought is it anyway?

Szerző: Hazai Kinga
Dátum: 2017. március 1.
Rovat:

Authors and creators live by their works. As long as they are alive, they take measures to ensure that their message to their audience is interpreted according to their original intentions. If not, they are pleased to see in how many different ways their faithful audience receives them and their thoughts.

A spanyol büntetőeljárásról

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2017. február 27.
Rovat:

Miközben a spanyol igazságszolgáltatás is törekszik bizonyos eljárásgyorsító megoldásokra, aközben folyamatosan számos kritika érte az elmúlt években. Az Emberi Jogok Európai Bírósága több ítéletében is elmarasztalta Spanyolországot az emberi jogok megsértése miatt, de a büntetőeljárás 2015-ös reformja ellenére az új Be.-t is számos kritika érte és éri, mivel a korábbi hibákat nem orvosolta, s az aggályok továbbra is megmaradtak.

Az olasz büntetőeljárásról

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2017. február 20.
Rovat:

Az olasz büntetőeljárás az általános eljárás (procedimento ordinario) keretében előzetes eljárásból (l’udienza preliminare) és bírósági szakaszból áll. Utóbbihoz tartozik a főtárgyalás (dibattimento). Az eljárás akkor kezdődik, amikor a rendőrség vagy az ügyész olyan tényről értesül, amely adott esetben szabálysértésnek vagy bűncselekménynek tekinthető.