Világjogász

Jogsértő homoszexualitás népszerűsítését tiltó orosz törvény

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. július 6.
Rovat:

Három orosz magánszemély kezdeményezte az EJEB eljárását az orosz meleg-ellenes törvény miatt. Az EJEB és a Velencei Bizottság megállapítása szerint a jogszabály nem tesz eleget a normavilágosság követelményeinek és megteremti a visszaélés lehgetőségét az orosz hatóságok számára. A Bíróság megállapította, hogy a jogszabály megalkotásával és annak visszaélésszerű alkalmazásával Oroszország megsértette a kérelmezők szólásszabadsághoz és megkülönböztetés tilalmához való jogát.

Többsebességes Európa alakulhat ki

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. július 5.
Rovat:

Május 9. az Európai Unió napja. Ebből az alkalomból Dr. Király Miklóssal az Unió jövőjéről, a Fehér Könyvben megfogalmazott öt forgatókönyvről, s ezáltal egy többsebességes Európáról, a Brexit várható hatásairól és az uniós külpolitikáról beszélgettünk.

EuB: Ellentétes a szolgáltatás szabadságával a hazai online szerencsejáték szabályozás

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. július 4.
Rovat:

Az EuB-hoz a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság terjesztett elő előzetes döntéshozatalra irányuló kérelmet, az Unibet és a Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Központi Hivatala közötti jogvitában, amely során a NAV elrendelte az Unibet internetes oldalainak az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét és bírságot szabott ki vele szemben.

Népszavazás – A demokrácia ünnepe vagy a populizmus melegágya?

Szerző: dr. Petrus Szabolcs LL.M.
Dátum: 2017. június 27.
Rovat:

Megtartott és meg nem tartott népszavazások többször határozták meg a magyar politikai közbeszédet az elmúlt években. Ezzel párhuzamosan a népszavazások kiírásának feltételei, és az érvényességi, valamint eredményességi előírások jelentősen szigorodtak, ami nem kevés vitát váltott ki. Ezért is érdemes megismerkedni a német szabályozással, hisz mind a Weimari Köztársaság Alkotmánya, mind pedig a hatályos német Alaptörvény sok vonatkozásban példaként szolgált sok ország, így a magyar jogalkotó számára is.

Gibraltár jogi helyzete az EU-ban

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. június 19.
Rovat:

Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a szolgáltatás szabadságának elve tekintetében Gibraltár az Egyesült Királyság részét képezi.

Az EU kártérítési felelőssége

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. június 7.
Rovat:

Cikkünkben az EuB elé került ügyet ismertetjük, amely a Tanács által az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben nyomásgyakorlás céljából elfogadott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos. Az EuB szerint az EU csak a szervei által okozott közvetlen károkat köteles megtéríteni.

Pénzbírság a külföldi rendszámért

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2017. június 6.
Rovat:

A belga bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett azzal kapcsolatosan, hogy a munkavállalók szabad mozgáshoz való jog korlátozását jelenti-e az a nemzeti szabályozás, amely kimondja, hogy Belgiumban lakóhellyel rendelkező személynek nyilvántartásba kell vetetnie gépjárművét akkor is, ha azt más tagállamban szabályszerűen nyilvántartásba vették.

Legendák helyett – Tények a menekültek németországi szociális ellátásáról

Szerző: dr. Petrus Szabolcs LL.M.
Dátum: 2017. május 23.
Rovat:

A menekültkérdés körül zajló forró vitában a legtöbb féligazság és tévhit a menedékkérők számára nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatban él. Ezért a menedékjog németországi történetének bemutatása és az aktuális eljárásjogi szabályok összefoglalása után szerzőnk a menedékkérők számára nyújtott juttatásokról ad áttekintést a Jogászvilág olvasóinak.

EUB-ítélet Fahimian-ügyben: a vízummegtagadás és a nemzeti mérlegelés

Szerző: dr. Ferge Zsigmond
Dátum: 2017. május 17.
Rovat:

Az alábbiakban ismertetendő, úgynevezett Fahimian-ügyben felvetett kérdések az európai uniós bevándorlási politika lényegét érintik. Az Európai Unió Bíróságának a Verwaltungsgericht Berlin kérelmére meg kellett állapítania, milyen mértékű mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a nemzeti hatóságok annak megvizsgálása érdekében, hogy a tanulmányok folytatása céljából vízumot kérelmező harmadik országbeli állampolgár helyzetét jellemző releváns körülmények összességének fényében a beutazási vízum kiadását kérelmező személy akárcsak lehetséges veszélyt jelent-e a közbiztonságra. Ennek során az EUB-nak a belső piac és a bevándorlási politika különböző célkitűzéseit is figyelembe kellett vennie.

EUB-döntés, avagy mit üzen nekünk a Farkas-ügy?

Szerző: dr. Kovács Anita
Dátum: 2017. május 15.
Rovat:

Az adózással kapcsolatos közigazgatási ügyek egyre gyakrabban kerülnek az Európai Unió Bírósága elé. Ennek oka, hogy a hazai bíróságok több ügyben is úgy látják, hogy önmagukban nem tudják eldönteni az esetet, vagy egyszerűen olyan kérdéseik merülnek fel, melyekben az uniós joggyakorlatra, vagy az EUB értékelésére kívánnak támaszkodni.