Világjogász

„Verlados” vagy „Calvados”?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. június 1.
Rovat:

A szerző írása azt vizsgálja, megvalósítja-e a „Verlados” elnevezésű finn almaborpárlat a „Calvados” földrajzi árujelző visszaélésszerű használatát?

A védőhöz való jog

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. május 31.
Rovat:

„Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék. Ha nem állnak rendelkezésére eszközök védő díjazására – és az igazságszolgáltatás érdekei ezt kívánják –, joga van a terheltnek arra, hogy hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet.” /EEJE 6. cikk (3) bekezdés c) pont/

Összefogást sürgetnek a V4-ek igazságügyi miniszterei

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2016. május 27.
Rovat:

A közép-európai országok igazságszolgáltatási rendszereiről, a gyerekek és a fiatalkorúak büntetéséről, az európai uniós szakjelentések közép-európai országokat érintő részeiről folytattak megbeszélést egyebek között a négy visegrádi ország szakminisztériumainak vezetői a Prága melletti Stirínben pénteken zárult kétnapos találkozójukon.

A kiválás jogi értelmezése: Katalónia példája

Szerző: Jogászvilág.hu
Dátum: 2016. május 23.
Rovat:

E dolgozat a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által meghirdetett 2015. évi cikkíró-pályázat keretében született és 11. helyezést ért el. A szerző a 2015. szeptember 27-én Katalóniában megrendezett, a Spanyolországtól való függetlenség kérdése mentén tematizált parlamenti választások apropóján körüljárja, milyen fontosabb jogi implikációi lehetek Katalónia esetleges kiválásának.

Jogi „alapzat”, kontinentális talapzat?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. május 16.
Rovat:

A kontinentális talapzat jogi jellegére és a tagállamok e területre nézve fennálló szuverenitása funkcionális terjedelmének értelmére és hatályára vonatkozó kérdés is felvetődött az ügyben.

Az angolszász kártérítési jog sajátosságai

Szerző: Fazekas Éva Dóra
Dátum: 2016. május 9.
Rovat:

A duty of care (gondossági kötelezettség) intézményének jelentőségét az adja az angol jogban, hogy – míg a kontinentális jogban általában jogszabályban rögzítik a jog által védett értékeket, és a bírák ezekhez igazodva döntenek kártérítési ügyekben – az angol jogban a duty of care megsértésének bizonyítási kötelezettsége áll a kártérítés megállapításának középpontjában.

Felségsértés a XXI. században? – Az Erdogan-ügy jogi háttere

Szerző: Dojcsák Dalma
Dátum: 2016. május 3.
Rovat:

Egy elavult német büntetőjogi szabály lehetővé tette, hogy a török elnök büntetőeljárást kezdeményezzen egy német humorista ellen, aki a német közszolgálati televízió egyik adásában kritizálta a politikust.  Nem meglepő, hogy az autoriter rezsimek vezetői jogi eszközökkel próbálják elhallgattatni az őket érő kritikát, az azonban már annál inkább, hogy a német kormányfő, Angela Merkel hozzájárult az eljárás megindításához.