Világjogász

Luxemburg: Kis ország, nagy lehetőségek

Szerző: ugyvedvilag.hu
Dátum: 2015. október 13.
Rovat:

Luxemburg alig több mint fél millió lakossal rendelkezik, mégis Európa pénzügyi központjaként emlegetik. Az Unió GDP-jének jelentős része Luxemburg 100 km-es körzetéből származik, ráadásul a világon a második legtöbb befektetési alap is itt van bejegyezve. A siker receptje: egyszerű cégalapítás, kedvező adózás, rugalmas pénzügyi rendszer.

A bevándorlás globális probléma

Szerző: Szávuly Aranka
Dátum: 2015. szeptember 8.
Rovat:

Naponta több száz, vagy akár ezer ember lépi át illegálisan a magyar határt, legtöbben a hazájukban dúló háborúk és az Iszlám Állam elől menekülnek családjukkal. A menekültügy globális probléma, sem Magyarország, sem pedig Európa nem tudja egyedül megoldani a kialakult helyzetet – mondja Lattmann Tamás nemzetközi jogász, egyetemi docens. Valóban sérülnek-e nemzetközi jogi normák az államok „önvédelmével”, jó-e vagy sem a dublini rendszer és hogyan kezelhető helyesen a menekültügy tagállami és hogyan uniós szinten?

Az európai védelmi határozatról

Szerző: dr. Horváth-Tóth Imola
Dátum: 2015. július 2.
Rovat:

Az európai védelmi határozat (EVH), mint a legújabb európai uniós bűnügyi együttműködési forma, tulajdonképpen egy végrehajtási jogsegély. A 2011-ben született irányelv azt azonban nem írja elő, hogy a tagállamok újabb jogintézményeket vezessenek be, tehát nem jogharmonizációs rendelkezéseket tartalmaz, hanem egy bűnügyi együttműködési formát.

2008/48/EK irányelv értelmezés

Szerző: Nagy András
Dátum: 2015. május 4.
Rovat:

Az Európai Unió Bírósága 2014 decemberében hozott C-449/13. számú ítéletében értelmezte a tagállamok fogyasztóknak nyújtott hitelekkel kapcsolatos megállapodásokra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról rendelkező 2008/48/EK irányelv egyes rendelkezéseit.

Az ombudsmani intézmény szerepe Észak-Amerikában

Szerző: Szakály Zsuzsa
Dátum: 2015. május 4.
Rovat:

Az ombudsman a parlamenti ellenőrzés független szerve Magyarországon csakúgy, mint Európa számos országában, ám az észak-amerikai kontinensen a hasonló nevű intézmény egészen más szerepet tölt be, ahogy azt a következőkben bemutatjuk.

Varga és mások kontra Magyarország – az EJEB döntése

Szerző: Juhász Andrea Erika
Dátum: 2015. április 17.
Rovat:

A Varga és mások Magyarország elleni ügyében (Application nos.14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13) az Emberi Jogok Európai Bírósága 2015. március 10-én hozott úgynevezett pilot ítéletet. A strasbourgi testület akkor rendel el ilyen eljárást, ha arra a következtetésre jut, hogy egy országban rendszerszintűen fordulnak elő hasonló jogsértések.

EJEB elmarasztalás öt ügyben

Szerző: Klemencsics Andrea és Rajnai Anna Éva
Dátum: 2015. február 18.
Rovat:

Az Emberi Jogok Európai Bírósága tavaly november óta öt jelentős ügyben hozott döntést, melyek közül három esetben a magántulajdon sérelme miatt, két alkalommal pedig a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme miatt marasztalta el hazánkat. Jelen cikkben az első négy eset kerül bemutatásra.