Világjogász

A véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a közérdekű adatok megismerésére

Szerző: Gerse Márton
Dátum: 2016. november 15.
Rovat:

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Magyar Helsinki Bizottság által előterjesztett ügyben kimondta, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye védi a közérdekű adatok megismerésének jogát, amely része a véleménynyilvánítás szabadságának. A Bíróság álláspontja szerint a magyar állam megsértette a Magyar Helsinki Bizottság véleménynyilvánításhoz fűződő jogát, amikor annak kérelmére a rendőrség nem adta ki a kirendelt védők neveit és az általuk képviselt terheltek számát.

UIA-konferencia: Európai Unió – Biztonsági Unió?

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. november 14.
Rovat:

A magyar főváros adott otthont az Ügyvédek Nemzetközi Szervezete (UIA) október 28. és november 1. között megrendezett éves kongresszusának, mely a szakmai világfórum életében éppen a hatvanadik volt. A rendezvény első témáinak ismertetőjét itt olvashatja. A kongresszus soron következő fő elemzéseként áttekintették a terrortámadások áldozatainak emberi jogait és az ezzel kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatot, melynek egyik tézise, hogy nemcsak azokra korlátozza a terrorizmus áldozatainak fogalmát, akik közvetlen sérelmet szenvedtek el, hanem a családtagjaikat is ideveszi.

Az amerikai elnökválasztások

Szerző: Képes György
Dátum: 2016. november 8.
Rovat:

Az idei fontos dátum az Amerikai Egyesült Államok és a világ életében. Két nagy esemény éve egyszerre 2016: az olimpiáé és az amerikai elnökválasztásé. Előbbire az újkori történelemben 1896 óta, utóbbira az USA alkotmányának 1788-89-es ratifikációja óta kerül sor minden negyedik esztendőben – ez a szökőévenkénti egybeesés persze aligha szándékos. Jelen rövid tanulmány az amerikai elnökválasztások rövid alkotmánytörténeti áttekintését nyújtja a kezdetektől napjainkig.[1]

Jogszerű-e a közigazgatási bírság megfizetésére kötelezett gépjárművezetőre kiszabott bírság biztosítása érdekében a gépjármű visszatartása?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. november 7.
Rovat:

Az Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság, EuB) 2016. október 19-én határozott az EL‑EM‑2001 Ltd. kontra Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága ügyében. [1] Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság terjesztette elő, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmezése iránt.

Európai Bíróság: autót reklámáron?

Szerző: Ferge Zsigmond
Dátum: 2016. október 9.
Rovat:

Az alábbiakban a gépjárművek reklámozásával kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések értelmezéséről született európai bírósági ítéletet ismertetjük. A német szövetségi legfelsőbb bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban eldöntendő kérdés lényege az volt: tartalmaz-e az uniós jog az árak megjelenítésére és feltüntetésére vonatkozóan olyan pontos előírásokat, miszerint következetesen tiltani kell az olyan gépjárműhirdetést, amely külön tünteti fel egyrészt a termék árát, másrészt a járműnek a gyártótól a vásárlóhoz való eljutása során kötelezően felmerülő költségeket?

 

Schengen – határok nélkül?

Szerző: Kiss Anna
Dátum: 2016. szeptember 28.
Rovat:

Hogyan néz ki a szabad mozgás joga a schengeni zónában és mit jelent a SIS és a VIS rendszere? Cikksorozatunkban ezekre keressük a választ, utalva arra is, hazánk 2007. december 21-én lett tagja a schengeni zónának, melynek nem az összes EU-s ország a tagja (pl. az Egyesült Királyság), viszont a térséghez tartozik néhány nem EU-s tagállam, mint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein.