Rasszista megkülönböztetés tilalma szerződéskötés esetén

Az USA Legfelsőbb Bírósága elé került ügyben azt kellett eldönteni, hogy rasszista megkülönböztetésnek minősül-e, ha a médiaszolgáltató visszautasítja a kisebbségi médiatartalom közzétételét.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a Comcast Corp. kontra Afroamerikai Tulajdonú Médiumok Nemzeti Szövetsége ügyben úgy határozott, hogy a szerződésekben alkalmazott rasszista megkülönböztetések miatti kártérítési ügyekben a felpereseknek kell bizonyítaniuk, hogy a káruk a rasszista megkülönböztetés miatt következett be.

Az Entertainment Studios Network és az Afroamerikai Tulajdonú Médiumok Nemzeti Szövetsége mint felperesek azt állították, hogy a Comcast Corp. megsértette a rasszista megkülönböztetést kizáró szerződéses rendelkezést

Az 1866-os polgári jogi törvény vonatkozó része garantálja, hogy minden polgár azonos feltételekkel köthet és teljesíthet szerződéseket, függetlenül attól, hogy milyen rasszba tartozik.

A felperesek szerint a Comcast Corp. azzal sértette meg a fenti jogszabályt, hogy megtagadta a felperesek által alkotott internetes televízió tartalmakra vonatkozó szerződés megkötését.

Védekezésükben a Comcast előadta, hogy a nem volt igény a felperesek által kínált tartalmakra, a műsorsugárzásra használható sávszélesség korlátozott, valamint a felperesek nem gyártottak híreket és sporttartalmat, amelyet a Comcast előnyben részesít a többi tartalomhoz képest.

A felperesek szerint a Comcast előre meghatározta a védekezése indokait, ezért azokat nem lehet elfogadni. szövegesek voltak.

Az elsőfokú  bíróság a Comcast javára döntött, megállapítva, hogy a felperes nem nyújtott be elegendő bizonyítékot állításai alátámasztására. A fellebbviteli bíróság azonban megfordította az ügyet, amikor megállapította, hogy a faji megkülönböztetésnek valamilyen módon „szerepet kell játszania” a Comcast elutasításában. A fellebbviteli bíróság értelmezése ellentmondásban állt más  bíróságok jogszabály-értelmezésével, ezért az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került.

A felperesek szerint a rasszista megkülönböztetést tiltó szerződéses klauzula kivétel az ok-okozati összefüggés alól, ezért azt a bíróságnak nem kell vizsgálnia. 

A rendelkezés történetét és összefüggéseit áttekintve a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy nem a klauzula nem tekinthető kivételnek. A Legfelsőbb Bíróság szerint a felperesi érvelés elfogadása a jogszabály értelmezésével ellentétes eredményre vezetne. inkább hasonlítana az értelmezéssel ellentétes törvény módosításához.

(jurist.org)

Kapcsolódó cikkek:


A Facebooknak még hosszú utat kell megtennie
2020. július 9.

A Facebooknak még hosszú utat kell megtennie

A nyilvánosságra hozott jelentés szerint a Facebook polgári szabadságjogokkal kapcsolatos politikájával sok aktivistát haragított magára. Válaszul megkezdődnek az átalakítások a közösségi médiavállalatnál.

LMBT jogok a lengyel választási kampányban
2020. július 7.

Andrzej Duda, Lengyelország jelenlegi elnöke hétfőn alkotmány módosítási javaslatot fogalmazott meg annak érdekében, hogy az LGBT közösséghez tartozó párok ne fogadhassanak örökbe.