Részesülhet-e szerzői jogi védelemben az MI által létrehozott mű


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az USA Szabadalmi Hivatala szerint nem illeti meg a szerzői jogi védelem a mesterséges intelligencia által – emberi bevatkozás nélkül – létrehozott műveket.

Az elmúlt néhány évben Keaton Patti vígjátékíró népszerűsítette a „mesterséges intelligencia által írt forgatókönyveket”, amelyekben parodikusan elképzelte, hogyan tud egy számítógép 1000 vagy több órányi információt szintetizálni, majd létrehozni saját művét.

Személyes kedvencem egy ünnepi témájú romantikus vígjáték forgatókönyve volt, amelyben egy „üzletember”, akinek „aktatáskák a kezei”, udvarol egy „egyedülálló anyának”, aki „nem tud randizni a hókáosz miatt”. Ez az ember által készített, mesterséges intelligenciát utánzó alkotás szinte biztosan jogosult a szerzői jogi védelemre.

De mi van akkor, ha valaki valóban létrehoz egy olyan botot, amely 1000 órányi romantikus vígjátékot néz át, és készít egy forgatókönyvet, amely egyesíti a tanultakat? Ez a forgatókönyv jogosult a szerzői jogi védelemre?

Az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalának Szerzői Jogi Bizottsága szerint „a Hivatal megtagadja a mű nyilvántartásba vételét, ha megállapítja, hogy nem emberi lény készítette a művet”, így a válasz jelenleg nem.

Stephen Thaler, Ph.D, a missouri székhelyű technológiai vállalat, az Imagination Engines Incorporated alapítója, elnöke és vezérigazgatója pedig megpróbálja megváltoztatni az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalának a mesterséges intelligencia által létrehozott művek szerzői jogi védelmét elutasító álláspontját.

Thaler úttörő a mesterséges intelligencia alapú gépek létrehozásában, beleértve a „Kreativitás Gépének” három változatát és a DABUS becenevet viselő eszközt az Egységesített Kifejezéseket Használó Automatizált Autonóm rendszert (DABUS). A DABUS a világ egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia-rendszere, mivel nemcsak összegyűjti és elemzi a meglévő információkat az optimális kombinációk létrehozásához, hanem az egyes lehetséges kimenetelek következményeit is vizsgálja. Egyszerűen fogalmazva, a DABUS a hagyományos mesterséges intelligencia számára ugyanaz, mint a 3D a 2D-nek.

Complist

Thaler kifejezetten felkeltette a szellemi tulajdonnal foglalkozó ügyvédek érdeklődését, mert nagy horderejű erőfeszítéseket tett a Creativity Machines és a DABUS által létrehozott művek védelmében, mind a világ szabadalmi hivatalaiban, mind az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalában.

2014 körül a DABUS több ezer fényképet elemzett, és képes volt eredeti grafikát generálni a gépi tanulása alapján. Egy adott projektben Thaler „a DABUS-on belüli kapcsolatok véletlenszerű megszakítását használta egy haldokló agy szimulálására”. A DABUS kétdimenziós grafikát készített, amelyet ” Recent Entrance to Paradise”-nak (a Paradicsom mai bejáratának) neveztek el. Annak ellenére, hogy emberi szemmel egy virágokkal borított vasúti alagútnak tűnt, a DABUS így nevezte el (és képzelte el) a műalkotást: „Ezt a létesítményt 1975-ben szerelték le. A jobb oldalon lévő irodákat akkor hagyták el. Figyelje meg a transzdimenzionális hullámzó hatást.”

2018 novemberében Thaler szerzői jogi kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalában a kétdimenziós műalkotás nyilvántartásba vételére, és a Creativity Machine tulajdonosa alapján a „Creativity Machine”-t jelölte meg szerzőként, magát pedig igénylőként.

2019 augusztusában és 2020 márciusában az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala megtagadta az „A Recent Entrance to Paradise” bejegyzését, mivel a műből „hiányzik a szerzői jogi igény alátámasztásához szükséges emberi szerző”.

2020 májusában Thaler ügyvédje egy második felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Szerzői Jogi Felülvizsgálati Testület, a szerzői jogi bejegyzést elutasító határozatokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálásáért felelős bíróság és az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalán belüli fellebbezési felülvizsgálat legfelsőbb szintje is hasonlóan értékelt.

  1. február 14-én a Szerzői Jogi Felülvizsgálati Testület (CRB) elutasította Thaler érvelését, miszerint az emberi szerzőség követelménye alkotmányellenes, és ezt nem támasztja alá az ítélkezési gyakorlat sem, és helybenhagyta a Szabadalmi Hivatal „Recent Entrance to Paradise” című képre vonatkozó szerzői védelem elutasítását.

Bár az a pontos kérdés, hogy az MI által generált műalkotásokat megilleti-e az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala által biztosított szerzői jogi védelem, az első ügyben, a CRB nagymértékben támaszkodott a CRB és a szövetségi bíróság állítólagos hasonló határozataira, amelyek a természet és a természetes folyamatok által előállított alkotásokat érintették, mint pl. élő kert, medúzaábrázolások és majomfotózás. A CRB támaszkodott az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 1884-es, 1954-es és 1973-as (jóval az MI létezése előtti) határozataira is, amelyek a „szerzőt” úgy határozták meg, mint „akinek bármi eredetét köszönheti”, valamint az 1976-os szerzői jogi törvény nyelvezetét, amely egy szerző gyermekeire, özvegyére, unokák és özvegy – „azok a kifejezések, amelyek »mind emberi mivoltot jelentenek«” – mint precedensre. Ezért, még ha a szerzői jogi törvényben nincs is kifejezett emberi szerzőre vonatkozó követelmény, a CRB úgy ítélte meg, hogy „[]mivel az 1976-os törvényben kodifikált szerzői jogi törvényből az emberi szerzőség vezethető le, a [mű] nem jegyezhető be”. A CRB szintén elutasította a bérmunkával kapcsolatos érveket. Figyelembe véve, hogy Thaler elsődleges érve a Szabadalmi Hivatal emberi szerzői követelményével szemben az alkotmányosság volt, nagyon valószínűtlen, hogy a Szabadalmi Hivatal egyszerűen megfordította volna a szerzői jogi törvény koncepcióját. A szerzői jogi politika ilyen éles fordulatához valószínűleg több szövetségi bíróság vagy a Kongresszus beavatkozása is szükséges.

Amikor az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala megtagadta Thaler mesterséges intelligencia által generált találmányokra vonatkozó szabadalmi kérelmeinek regisztrációját, Thaler pert indított a Szabadalmi Hivatal és annak akkori megbízott igazgatója ellen az közigazgatási eljárásról szóló törvény értelmében, azzal érvelve, hogy „az Szabadalmi Hivatal ludditaként tagadta meg a bejegyzést”.

Valószínűnek tűnik, hogy Thaler hamarosan panaszt nyújt be az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala és a Szerzői Jogok Nyilvántartása ellen a közigazgatási eljárási törvény alapján Virginia keleti körzetében, megtámadva a CRB határozatát, vagy fellebbez a CRB határozata ellen az Egyesült Államok szövetségi körzeti bíróságához. Bár a Szabadalmi Hivatal időnként másként bírálta el az ügyeket a közigazgatási eljárásról szóló törvényen alapuló perek hatására, de egy ilyen döntés mérföldkő jellege miatt itt valószínűtlennek tűnik a fordulat.

Thaler megemlíthette volna emberi hozzájárulását a géppel generált műalkotások általános megalkotásához (például a Kreativitás Gépét „csupán segédeszköznek” minősítve), de ehelyett azt képviselte, hogy „Recent Entrance to Paradise” mesterséges intelligencia által autonóm módon létrehozott mű, emberi szereplő bármilyen kreatív hozzájárulása nélkül.”

Úgy tűnik, hogy ezt az egyértelmű kijelentést szándékosan azért tették, hogy közvetlenül nyomást gyakoroljanak helyezzék az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalának emberi szerzői követelményét, ahelyett, hogy potenciális középutat hoznának létre a mesterséges intelligencia és az emberek közötti közös szerzőséghez, és megoldatlanul hagynák a 100%-os mesterséges intelligencia szerzőiségének kérdését. A Szerzői Jogi Felülvizsgálati Testület megjegyezte, hogy „a testületnek nem kell meghatároznia, hogy a géppel előállított művek létrehozásában való emberi részvétel milyen körülmények között felelne meg a szerzői jogi védelem törvényi feltételeinek”. De észszerűen elvárható, hogy ez a kérdés előbb-utóbb egyenesen a Szerzői Jogi Felülvizsgálati Tanács elé kerüljön. Hacsak és amíg a szövetségi bíróságok vagy a Kongresszus nem változtatja meg a mesterséges intelligencia által létrehozott művek szerzői jogi bejegyzésére vonatkozó törvényt, a Szerzői Jogi Felülvizsgálati Testület határozata több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Például, mit tehetnek harmadik felek az olyan mesterséges intelligencia által készített művekkel, mint például a „Recent Entrance to Paradise”?

Az ilyen alkotásokat köztulajdonban lévő művekként kell kezelni, azok bárki számára szabadon értékesíthetők? Hasonlóképpen, bár a szövetségi bíróságok a szerzői jogok megsértése miatti kereset benyújtásának előfeltételeként megkövetelik a szerzői jogi regisztrációt, a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) lehetővé teszi a jogsértő, felhasználó által generált tartalom bejelentését egy közösségi média webhelyen (vagy más webhelyen, amelyen harmadik fél tulajdonában van).

Ennek megfelelően nem világos, hogy a DMCA szerinti bitorlásról szóló értesítés elküldése egy olyan webhelyre, amely egy mesterséges intelligencia által generált mű megsértését követi el, sérti-e a DMCA rosszhiszemű bejelentésekre vonatkozó tilalmát, a CRB döntése alapján.

Végül, ha a mesterséges intelligencia által létrehozott alkotásokat nem illeti meg a szerzői jogi védelem, mivel nem rendelkeznek emberi szerzővel, akkor mentesülnek-e a szerzői jogok megsértése alól, legalábbis a hasznosításuk?

A törvény jellemzően elmarad a technológiai fejlődéstől, és ez alól a mesterséges intelligencia technológia sem kivétel. Mivel az emberek mesterséges intelligenciát hoznak létre, mesterséges intelligenciájuk pedig találmányokat és értékes alkotásokat hoz létre, világszerte bőséges jogi tevékenységre számíthatunk, amely megvédi a mesterséges intelligencia jövedelmező munkájának gyümölcsét. Thaler „Recent Entrance to Paradise” harca valószínűleg csak egy bejárat a mesterséges szellemi tulajdonjoghoz.

(reuters.com)
Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 20.

Az AI szabályozás jövője az USA-ban

Technológiai vezetők találkoztak az amerikai törvényhozókkal a Capitol Hillben, hogy megvitassák az AI szabályozás jövőjét.