Válási megállapodás közzététele a közhiteles nyilvántartásban


Az EJEB megállapította, hogy a válás során kötött egyezség teljes terjedelemben való közzététele sérti a kérelmező magánélethez való jogát.


A kérelmező, osztrák állampolgár, akinek a személyes adatai nyilvánosan közzétételre kerültek, miután az egyezséggel történő válása után, a vagyonmegosztásra vonatkozó, személyes adatokat tartalmazó teljes egyezségi megállapodás közzétételre került az ingatlan-nyilvántartásban.

Korlátozott precedensjog webinárium

A kérelmező az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke által biztosított magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogára hivatkozva panaszt nyújtott be a válási egyezség teles terjedelemben való közzétételére vonatkozó kötelezettséggel szemben, ahol a megállapodás bárki számára nyilvánosan hozzáférhető lenne, annak érdekében.

Az EJEB megállapította, hogy Ausztria az egyezségi megállapodás teljes terjedelemben való közzétételével megsértette a kérelmező magánéletének tiszteletben tartására, különös tekintettel személyes adatainak védelmére vonatkozó jogát.

(echr.coe.int)
Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 17.

Minden olasz munkavállalónak védettnek kell lennie

Az olasz kormány csütörtökön fogadta el a világ legszigorúbb koronavírus-elleni intézkedéseit, amely minden munkavállaló számára kötelezővé teszi a koronavírus elleni védettség igazolását, a negatív tesztet vagy a fertőzésből való gyógyulást.

2021. szeptember 16.

Magyarország megsértette a külföldiek kollektív kiutasításának tilalmát

Az ügy középpontjában a magyar államhatárról szóló törvény által bevezetett “feltartóztatás és átkísérés” intézkedés áll, amely felhatalmazást nyújtott a rendőrség számára, hogy a Magyarország területén illegálisan tartózkodó külföldi állampolgárokat határozat nélkül a határkerítés külső oldalára (a szerb határra) szállítsa. Az eljárás során Magyarország megsértette a kollektív kiutasítás tilalmát, mivel egyedi határozat hiányában a kérelmezőt, magatartásától függetlenül, 11 társával együtt kitoloncolta anélkül, hogy valódi és hatékony módot biztosított volna számukra a Magyarországra való beutazásra, illetve a megfelelő jogorvoslatra.