EU Jog online szakfolyóirat


Az EU Jog online negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirat, amely lektorált tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, döntvények ismertetésével és a fórum rovatában egyéb aktualitásokkal kívánja az Európai Unió joga iránt érdeklődő szakmai közösséget segíteni. A szakfolyóirat célja, hogy beszámoljon az Európai Unió aktuális jogalkotási fejleményeiről, továbbá bemutassa az EU jog alkalmazása során felmerülő joggyakorlati problémákat és lehetséges megoldásukat. A folyóirat rendszeres időközönként tudósít a magyar kezdeményezésű előzetes döntéshozatali eljárásokban született határozatokról, továbbá teret ad az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát követő elemzéseknek, és nyomon követi a hazai bíróságok előtt felmerülő EU jog alkalmazásával összefüggő jogi problémákat.

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS

Az EU jog online negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirat, amely lektorált tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, döntvények ismertetésével és a fórum rovatában egyéb aktualitásokkal kívánja segíteni az Európai Unió joga iránt érdeklődő szakmai közösséget. A szakfolyóirat célja, hogy beszámoljon az Európai Unió aktuális jogalkotási fejleményeiről, továbbá bemutassa az EU jog alkalmazása során felmerülő joggyakorlati problémákat és lehetséges megoldásukat. A folyóirat rendszeres időközönként tudósít a magyar kezdeményezésű előzetes döntéshozatali eljárásokban született határozatokról, továbbá teret ad az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát követő elemzéseknek, és nyomon követi a hazai bíróságok előtt felmerülő EU jog alkalmazásával összefüggő jogi problémákat.

A szerkesztőség várja a folyóirat tematikájába tartozó írásokat a tanulmány, a jogesetelemzés, a döntvény és a fórum rovatba.

Az írások beküldhetők az alábbi e-mail címre: eujogonline@wolterskluwer.com

Határidő: folyamatos

Főszerkesztő:

  • dr. Gombos Katalin

A szerkesztőbizottság tagjai:

  • dr. Orbán Endre
  • dr. Simon Károly László

Rovatok

  1. Tanulmány
  2. Jogesetelemzés
  3. Döntvény
  4. Fórum
Tanulmány
  • Detre László: Összeálló kép: előrelépés a jogállamiság európai értelmezésében és alkalmazásában – Az Európai Unió Bíróságának a C-156/21. számú Magyarország kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélete
Jogesetelemzés
  • Bertaldó András: Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának néhány szempontja
  • Szotáczky Gergely: Az élelmiszerekkel összetéveszthető termékeken szereplő figyelmeztetés és az átlagfogyasztó
Döntvény
  • EUD2022. 12.
  • EUD2022. 13.
  • EUD2022. 14.
Fórum
  • Hideg Milán István: A Brüsszel IIb. rendelet újításai
Tanulmány
  • Sziebig Orsolya Johanna: Ökocídium az uniós jogban ‒ eddigi történések és lehetséges szcenáriók
  • Simon Károly László: Az uniós beruházási politika fejlődése és jogi útvesztői a Lisszaboni Szerződés elfogadása után
Jogesetelemzés
  • Szabó Patrik: Az Európai Unió Bíróságának az RH kontra AB Volvo és társai ügyben hozott ítéletének elemzése
Döntvény
  • EUD2022.9.
  • EUD2022. 10.
  • EUD2022. 11.
Fórum
  • Lukács Adrienn: Könyvajánló: Dán Judit – Gombos Katalin – Kertészné Váradi Szilvia: Az Európai Unió versenyjogának alapjai
  • Lukács Adrienn: Koen Lenaerts – José A. Gutiérrez-Fons: Az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési módszerei

Tanulmány

  • Strihó Krisztina: Az európai közigazgatás és a digitalizáció
  • Székely Réka: A beruházásvédelmi viták reformja az Európai Unióban

Jogesetelemzés

  • Fekete Gábor: Tagállamok közötti beruházásvédelmi választottbíráskodás, a kör bezárult?

Döntvény

  • EUD2022. 4.
  • EUD2022. 5.
  • EUD2022. 6.
  • EUD2022. 7.
  • EUD2022. 8.

Fórum

  • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által a 2021. január 1. és a 2022. április 1. közötti időszakban lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek

Tanulmány

  • Villányi József: Kihívások és új megoldások az Európai Unió köztisztviselőinek felvételi rendszerében

Jogesetelemzés

  • Szegedi László: Az atomenergetikai beruházások versenyjogi és környezetvédelmi megítélése az Európai Unió Bíróságának esetjogában (Hinkley Point C-ügy)

Döntvény

  • EUD2022. 1.
  • EUD2022. 2.
  • EUD2022. 3.

Fórum

  • Selnicean László: „Őszi könyvszüret”
Tanulmány
  • Szűcs Anikó Edit: Piacmeghatározás a versenyjogi eljárások során
  • Sulyok Tamás: Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának kapcsolata
Jogesetelemzés
  • Szabó Patrik: Mennyit ér az igazság? – Az Európai Unió Bíróságának a Diskrimineringsombudsmannen kontra Braathens Regional Aviation AB ügyben hozott ítélete
Döntvény
  • EUD2021. 5.
Fórum
  • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság és az Európai Unió Törvényszéke által lezárt, közvetlen kereset vagy fellebbezés alapján indult magyar ügyek
Tanulmány
  • Köböl-Benda Vivien: A biológiai sokféleség védelmének legújabb irányai az Európai Unióban
Jogesetelemzés
  • Szotáczky Gergely: A kozmetikai termékekkel kapcsolatos tájékoztatás elhelyezésének kérdései és az átlagfogyasztó
Döntvény
  • EUD2021. 2.
  • EUD2021. 3.
  • EUD2021. 4.
Fórum
  • Heinemann Csilla: A befogadási eljárás szempontjai az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége miatt közigazgatási ügyekben

Tanulmány

  • Orbán Endre: A bírói függetlenség értelmezése körüli legújabb dilemmák az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

Jogesetelemzés

  • Simon Károly László: A közintézmények határon átnyúló tartási követelésének joghatósági dilemmái

Döntvény

  • EUD2021. 01. (A Kúria Pfv.V.20.165/2021/5. határozata)

Fórum

  • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek I.

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2022

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Lestyánszky Ádám, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Klemencsics Andrea