EU Jog online szakfolyóirat


Az EU Jog online negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirat, amely lektorált tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, döntvények ismertetésével és a fórum rovatában egyéb aktualitásokkal kívánja az Európai Unió joga iránt érdeklődő szakmai közösséget segíteni. A szakfolyóirat célja, hogy beszámoljon az Európai Unió aktuális jogalkotási fejleményeiről, továbbá bemutassa az EU jog alkalmazása során felmerülő joggyakorlati problémákat és lehetséges megoldásukat. A folyóirat rendszeres időközönként tudósít a magyar kezdeményezésű előzetes döntéshozatali eljárásokban született határozatokról, továbbá teret ad az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát követő elemzéseknek, és nyomon követi a hazai bíróságok előtt felmerülő EU jog alkalmazásával összefüggő jogi problémákat.

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS

Az EU jog online negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirat, amely lektorált tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, döntvények ismertetésével és a fórum rovatában egyéb aktualitásokkal kívánja segíteni az Európai Unió joga iránt érdeklődő szakmai közösséget. A szakfolyóirat célja, hogy beszámoljon az Európai Unió aktuális jogalkotási fejleményeiről, továbbá bemutassa az EU jog alkalmazása során felmerülő joggyakorlati problémákat és lehetséges megoldásukat. A folyóirat rendszeres időközönként tudósít a magyar kezdeményezésű előzetes döntéshozatali eljárásokban született határozatokról, továbbá teret ad az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát követő elemzéseknek, és nyomon követi a hazai bíróságok előtt felmerülő EU jog alkalmazásával összefüggő jogi problémákat.

A szerkesztőség várja a folyóirat tematikájába tartozó írásokat a tanulmány, a jogesetelemzés, a döntvény és a fórum rovatba.

Az írások beküldhetők az alábbi e-mail címre: eujogonline@wolterskluwer.com

Határidő: folyamatos

Főszerkesztő:

 • dr. Gombos Katalin

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Orbán Endre
 • dr. Simon Károly László

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Tanulmány

 • Glavanits Judit: EU a metaverzumban, avagy a virtuális világ is része-e a belső piacnak?
 • Tóth András: Lengyel jogállamiság az Európai Unió Bírósága előtt

Jogesetelemzés

 • Fekete Gábor: A megújuló energia állami támogatásának értékelése, a nemzeti bíróság hatásköre
 • Kálmán Kinga: Az Európai Unió Bíróságának a Facebook Inc. és társai v. Bundeskartellamt ügyben hozott ítéletének elemzése

Döntvény

 • EUD2024. 1.
 • EUD2024. 2.
 • EUD2024. 3.
 • EUD2024. 4.
 • EUD2024. 5.

Tanulmány

 • Ruzicska Máté: A külföldön eltöltött joggyakorlati idő és az uniós jog
 • Szőcs Tibor: Egységes nemzetközi magánjogi szabályok az öröklési jogviszonyok terén

Jogesetelemzés

 • Kozák Kornélia: Az elállási jog gyakorlása a távollévők között kötött szerződések esetében

Döntvény

 • EUD2023. 12.
 • EUD2023. 13.
 • EUD2023. 14.
 • EUD2023. 15.
 • EUD2023. 16.

Fórum

 • Simon Károly László: A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről szóló irányelv és annak hazai jogharmonizációja (összefoglaló)

Tanulmány

 • Szabó Marcel: A termőfölddel kapcsolatos újabb jogi szabályozás az Európai Bíróság és az Alkotmánybíróság gyakorlatában
 • Hideg Milán István: Az Európai Unió LMBTIQ-stratégiája és annak hatása a Brüsszel IIb. rendelet hatékonyságára

Jogesetelemzés

 • Bertaldó András: A pénzbüntetés végrehajtása átvételének jogállami garanciái

Döntvény

 • EUD2023. 9.
 • EUD2023. 10.
 • EUD2023. 11.

Fórum

 • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által a 2023. január 16. és a 2023. július 15. közötti időszakban lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek

Tanulmány

 • Szűcs Anikó Edit: Általános gazdasági érdekű szolgáltatások az uniós támogatási rendszerben

Jogesetelemzés

 • Tóth András: A Kúria jogegységi határozata az Európai Unió Bíróságának ítéletén alapuló perújítás megengedhetőségéről
 • Böröcz Judit: A bírói függetlenség egyes követelményei

Döntvény

 • Bertaldó András: EUD2023. 6.
 • Bertaldó András: EUD2023. 7.
 • Hideg Milán István: EUD2023. 8.

Fórum

 • Kozák Kornélia: Könyvajánló: Gombos Katalin: Az Európai Unió joga
 • Selnicean László: Könyvajánló: Gelencsér Dániel – Selnicean László: Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában
 • Somssich Réka: Könyvismertető: Az európai jog XXI. századi kihívásai (szerkesztette: Gombos Katalin), Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022.
Tanulmány
 • Detre László: Összeálló kép: előrelépés a jogállamiság európai értelmezésében és alkalmazásában – Az Európai Unió Bíróságának a C-156/21. számú Magyarország kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélete
Jogesetelemzés
 • Bertaldó András: Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának néhány szempontja
 • Szotáczky Gergely: Az élelmiszerekkel összetéveszthető termékeken szereplő figyelmeztetés és az átlagfogyasztó
Döntvény
 • EUD2022. 12.
 • EUD2022. 13.
 • EUD2022. 14.
Fórum
 • Hideg Milán István: A Brüsszel IIb. rendelet újításai
Tanulmány
 • Sziebig Orsolya Johanna: Ökocídium az uniós jogban ‒ eddigi történések és lehetséges szcenáriók
 • Simon Károly László: Az uniós beruházási politika fejlődése és jogi útvesztői a Lisszaboni Szerződés elfogadása után
Jogesetelemzés
 • Szabó Patrik: Az Európai Unió Bíróságának az RH kontra AB Volvo és társai ügyben hozott ítéletének elemzése
Döntvény
 • EUD2022.9.
 • EUD2022. 10.
 • EUD2022. 11.
Fórum
 • Lukács Adrienn: Könyvajánló: Dán Judit – Gombos Katalin – Kertészné Váradi Szilvia: Az Európai Unió versenyjogának alapjai
 • Lukács Adrienn: Koen Lenaerts – José A. Gutiérrez-Fons: Az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési módszerei

Tanulmány

 • Strihó Krisztina: Az európai közigazgatás és a digitalizáció
 • Székely Réka: A beruházásvédelmi viták reformja az Európai Unióban

Jogesetelemzés

 • Fekete Gábor: Tagállamok közötti beruházásvédelmi választottbíráskodás, a kör bezárult?

Döntvény

 • EUD2022. 4.
 • EUD2022. 5.
 • EUD2022. 6.
 • EUD2022. 7.
 • EUD2022. 8.

Fórum

 • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által a 2021. január 1. és a 2022. április 1. közötti időszakban lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek

Tanulmány

 • Villányi József: Kihívások és új megoldások az Európai Unió köztisztviselőinek felvételi rendszerében

Jogesetelemzés

 • Szegedi László: Az atomenergetikai beruházások versenyjogi és környezetvédelmi megítélése az Európai Unió Bíróságának esetjogában (Hinkley Point C-ügy)

Döntvény

 • EUD2022. 1.
 • EUD2022. 2.
 • EUD2022. 3.

Fórum

 • Selnicean László: „Őszi könyvszüret”
Tanulmány
 • Szűcs Anikó Edit: Piacmeghatározás a versenyjogi eljárások során
 • Sulyok Tamás: Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának kapcsolata
Jogesetelemzés
 • Szabó Patrik: Mennyit ér az igazság? – Az Európai Unió Bíróságának a Diskrimineringsombudsmannen kontra Braathens Regional Aviation AB ügyben hozott ítélete
Döntvény
 • EUD2021. 5.
Fórum
 • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság és az Európai Unió Törvényszéke által lezárt, közvetlen kereset vagy fellebbezés alapján indult magyar ügyek
Tanulmány
 • Köböl-Benda Vivien: A biológiai sokféleség védelmének legújabb irányai az Európai Unióban
Jogesetelemzés
 • Szotáczky Gergely: A kozmetikai termékekkel kapcsolatos tájékoztatás elhelyezésének kérdései és az átlagfogyasztó
Döntvény
 • EUD2021. 2.
 • EUD2021. 3.
 • EUD2021. 4.
Fórum
 • Heinemann Csilla: A befogadási eljárás szempontjai az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége miatt közigazgatási ügyekben

Tanulmány

 • Orbán Endre: A bírói függetlenség értelmezése körüli legújabb dilemmák az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

Jogesetelemzés

 • Simon Károly László: A közintézmények határon átnyúló tartási követelésének joghatósági dilemmái

Döntvény

 • EUD2021. 01. (A Kúria Pfv.V.20.165/2021/5. határozata)

Fórum

 • Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek I.

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: Horváth Krisztina