Ingatlanjog online


Az Ingatlanjog online szakfolyóirat tematikája több jogágra is kiterjed. Elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos joganyag közigazgatási jogi, polgári jogi és agrárjogi vetületeivel kíván foglalkozni tanulmányok, európai uniós és magyar jogeset elemzések, valamint döntvény ismertetések formájában.

Ezek mellett a fórum rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a jogalkotók és az egyes jogi hivatásrendek, valamint a tudományos élet képviselői szakmai vitát kezdeményezzenek, akár a folyóiratban megjelent anyagokkal, akár a témához tartozó egyéb kérdésekkel összefüggésben.

A folyóirat célja, hogy egyrészt tudományos igénnyel segítse az ingatlanjog iránt érdeklődőket, másrészt pedig legyen figyelemmel a jogterülettel a mindennapokban foglalkozó gyakorló jogászok és nem jogászok igényeire, egyben hazai és nemzetközi kitekintéssel nyújtson támpontot a felmerülő problémák megoldására.

A periodika elindítását különösen indokolja, hogy folyik az új ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény kodifikálása, nyilvánvalóan abból a célból is, hogy az utóbbi évtizedek jogfejlődése megjelenjen egy egységes kódexben

Főszerkesztő:

 • dr. Sugár Tamás

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Kiss Árpád
 • dr. Kiss Gábor

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Papik Orsolya: Az előhaszonbérleti jog a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződések körében
 • Kiss Gábor: Az ingatlan-nyilvántartás joga a Polgári Törvénykönyvben

Jogesetelemzés

 • Orosz Dzsenifer: A mezőgazdasági földterületen fennálló haszonélvezeti jog és az Európai Unió joga összefüggései
 • Szecskó József András: A bejegyzési engedély feltétlen voltának kérdése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban
 • Szecskó József András: Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének jogszerűsége az időközben jóhiszeműen, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző harmadik személyt érintően

Döntvény

 • IJD2021. 1.
 • IJD2021. 2.
 • IJD2021. 3.
 • IJD2021. 4.
 • IJD2021. 5.

Elérhetőség

ingatlanjogonline@wolterskluwer.com

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2021

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Szilvási Miklós

ISSN 2786-1597