Ingatlanjog online


Az Ingatlanjog online szakfolyóirat tematikája több jogágra is kiterjed. Elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos joganyag közigazgatási jogi, polgári jogi és agrárjogi vetületeivel kíván foglalkozni tanulmányok, európai uniós és magyar jogeset elemzések, valamint döntvény ismertetések formájában.

Ezek mellett a fórum rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a jogalkotók és az egyes jogi hivatásrendek, valamint a tudományos élet képviselői szakmai vitát kezdeményezzenek, akár a folyóiratban megjelent anyagokkal, akár a témához tartozó egyéb kérdésekkel összefüggésben.

A folyóirat célja, hogy egyrészt tudományos igénnyel segítse az ingatlanjog iránt érdeklődőket, másrészt pedig legyen figyelemmel a jogterülettel a mindennapokban foglalkozó gyakorló jogászok és nem jogászok igényeire, egyben hazai és nemzetközi kitekintéssel nyújtson támpontot a felmerülő problémák megoldására.

A periodika elindítását különösen indokolja, hogy folyik az új ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény kodifikálása, nyilvánvalóan abból a célból is, hogy az utóbbi évtizedek jogfejlődése megjelenjen egy egységes kódexben

Főszerkesztő:

 • dr. Sugár Tamás

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Demjén Péter
 • dr. Kiss Gábor

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Bányai Krisztina: Nyilatkozatok és okiratok a földforgalomban, különös tekintettel a helyben lakás igazolásának problémáira
 • Keller Nóra: Változások az ingatlan-nyilvántartásban, különös tekintettel az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 25.) Korm. rendeletre

Jogesetelemzés

 • Nagy Richárd: A szívességi lakáshasználat jogi megítélése a hatályos polgári jog és a bírói gyakorlat tükrében
 • Szecskó József András: Az egyéni vállalkozói minőség bejegyezhetőségének kérdése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Döntvény

 • IJD2023. 6.
 • IJD2023. 7.
 • IJD2023. 8.
 • IJD2023. 9.

Tanulmány

 • Varga Zoltán: A vételár aránytalansága a földforgalmi eljárásokban
 • Hernádi László: Az elbirtoklási perek egyes gyakorlati kérdései

Jogesetelemzés

 • Sárady Eszter: Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a hibás bejegyzés
 • Sárközi Blanka Veronika: A haszonbérleti díj egyoldalú módosításának kezdeményezése a szerződésátruházás szabályainak érvényesüléséről szóló 7/2021. számú jogegységi határozat tükrében

Döntvény

 • IJD2023. 1.
 • IJD2023. 2.
 • IJD2023. 3.
 • IJD2023. 4.
 • IJD2023. 5.

Tanulmány

 • Kiss Gábor – Mocsár Attila Zsolt: A társasház előzetes alapítása tényének feljegyzéséhez fűződő joghatások
 • Czékmann Zsolt –Cseh-Zelina Gergely – Czibrik Eszter: A szigetszerűségtől a homogenitásig, avagy az új ingatlan-nyilvántartási rendelkezések jellemzői

Jogesetelemzés

 • Kiss Gábor: Törlési igény érvényesítése az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog vagy feljegyzett tény megszűnése esetén (A Kúria polgári tanácsa által 2022. március 23-án hozott Pfv.II.21.527/2021/8. számú ítélet)
 • Sperkáné Koncz Rita: A volt haszonbérlő fogalmának értelmezése a joggyakorlat tükrében (A volt haszonbérlő fogalmának értelmezése a joggyakorlat tükrében)

Döntvény

 • IJD2022. 5.
 • IJD2022. 6.
 • IJD2022. 7.
 • IJD2022. 8.
 • IJD2022. 9.

Tanulmány

 • Dálnoki Réka: A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás II.
 • Rosta Márton: Az elővásárlási jog egyes kérdései a teremgarázs ingatlanok esetében

Jogesetelemzés

 • Tombor Csaba: A helyi földbizottság állásfoglalása vitathatóságának kérdése a földforgalmi ügyekben
 • Kiss Gábor: A társasházi közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések és azoknak a tulajdonostársak közötti megállapodással való rendezésének a jogi lehetősége – A Kúria polgári tanácsa által 2020. szeptember 2-án hozott Pfv.I.20.019/2020/6. számú ítélet

Döntvény

 • IJD2022. 1.
 • IJD2022. 2.
 • IJD2022. 3.
 • IJD2022. 4.

Fórum

 • Demjén Péter: „Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport jelentésének összefoglalása, főbb tanulságai II.

Tanulmány

 • Gyurán Ildikó: A felek pozíciója a földforgalmi eljárásokban
 • Dálnoki Réka: A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás I.

Jogesetelemzés

 • Tombor Csaba: Az érdekellentét fennállása vizsgálatának szempontjai az ingatlan-nyilvántartási eljárásban – A Kúria K.III. tanácsa által 2021. május 19-én hozott Kfv.III.37.146/2021/7. számú ítélet
 • Kiss Gábor: A társasház közgyűlése által hozható határozatok jogszabályi korlátai – A Kúria polgári tanácsa által 2020. november 30-án hozott Pfv.I.21.625/2019/8. számú ítélet

Döntvény

 • IJD2021. 5.
 • IJD2021. 6.
 • IJD2021. 7.
 • IJD2021. 8.

Fórum

 • Demjén Péter: „Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport jelentésének összefoglalása, főbb tanulságai I.

Tanulmány

 • Papik Orsolya: Az előhaszonbérleti jog a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződések körében
 • Kiss Gábor: Az ingatlan-nyilvántartás joga a Polgári Törvénykönyvben

Jogesetelemzés

 • Orosz Dzsenifer: A mezőgazdasági földterületen fennálló haszonélvezeti jog és az Európai Unió joga összefüggései
 • Szecskó József András: A bejegyzési engedély feltétlen voltának kérdése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban
 • Szecskó József András: Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének jogszerűsége az időközben jóhiszeműen, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző harmadik személyt érintően

Döntvény

 • IJD2021. 1.
 • IJD2021. 2.
 • IJD2021. 3.
 • IJD2021. 4.
 • IJD2021. 5.

Elérhetőség

ingatlanjogonline@wolterskluwer.com

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
https://www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Szilvási Miklós

ISSN 2786-1597