Közbeszerzési Jog online

 

A Közbeszerzési Jog online (KJO) kéthavonta megjelenő szakfolyóirat a közbeszerzés iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, egyben kifejezetten a gyakorlat igényeire figyelemmel.

A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett közbeszerzés és határterületei izgalmas kérdéseit, a közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa európai, illetve nemzetközi kitekintéssel. A periodika rovatai – tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, valamint az előző két hónap döntvényeivel és egyéb aktualitásokkal – ezt a célt szolgálják.


Főszerkesztő:

 • dr. Németh Anita

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Barabás Gergely
 • dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 • dr. Kothencz Éva
 • dr. Nagy-Fribiczer Gabriella.

Rovatok

 1. Tanulmány
  Rovatvezető: dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 2. Jogesetelemzés
  Rovatvezető: dr. Barabás Gergely és dr. Németh Anita
 3. Döntvény
  Rovatvezető: dr. Barabás Gergely és dr. Nagy-Fribiczer Gabriella
 4. Fórum
  Rovatvezető: dr. Kothencz Éva

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében

Jogesetelemzés

 • Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban – Az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 4. (C-263/19. T-Systems ügy)
 • KUD2020. 5. (C-796/18. ISE ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 13. (Kúria Kf.III.37.630/2019/6.)
 • KJD2020. 14. (Kúria Kf.III.38.320/2019/5.)
 • KJD2020. 15. (Kúria Kfv.IV.37.465/2019/11.)
 • KJD2020. 16. (Kúria Kfv.IV.37.784/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 5. (D.55/14/2020.)
 • KDB2020. 6. (D.93/14/2020..)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál

2020/2.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Szerződésmódosítás a közbeszerzési szerződések teljesítése során. A szerződésmódosítás megengedhetősége a közbeszerzési jogban a 2014. évi irányelvcsomag és annak a 2018. évi osztrák közbeszerzési törvénnyel történt átültetése alapján.

Jogesetelemzés

 • Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 3. (C-496/18. és C-497/18. Hungeod ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 7. (Kúria Kfv.IV.37.286/2019/3.)
 • KJD2020. 8. (Kúria Kfv.VI.37.646/2019/4.)
 • KJD2020. 9. (Kúria Kf.III.38.211/2019/5.)
 • KJD2020. 10. (Kúria Kfv.III.37.062/2020/3.)
 • KJD2020. 11. (Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5.)
 • KJD2020. 12. (Kúria Kfv.VI.38.358/2018/3.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 3. (D.537/13/2019.)
 • KDB2020. 4. (D.15/16/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról III.

2020/1.

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A hivatalbóli kiterjesztés és alaki feltételei a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, különös tekintettel a HUNGEOD-ügyre

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 1. (C-362/18. Hochtief ügy)
 • KUD2020. 2. (C-395/18. Tim ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 1. (Kúria Kfv.IV.37.968/2018/5.)
 • KJD2020. 2. (Kúria Kf.III.37.521/2019/10.)
 • KJD2020. 3. (Kúria Kf.III.37.522/2019/10.)
 • KJD2020. 4. [35/2019. (XII. 31.) AB határozat]
 • KJD2020. 5. (Kúria Kf.III.37.383/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 1. (D.468/10/2019.)
 • KDB2020. 2. (D.522/24/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból


Fórum

 • Kothencz Éva: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról II.

2019/1.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – I.

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 1. (C-328/17. Amt Azienda Trasporti e Mobilità és társai ügy)
 • KUD2019. 2. (C-216/17. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust és Coopservice ügy)
 • KUD2019. 3. (C-375/17. Stanley International Betting és Stanleybet Malta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 1. (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.476/2018/11.)
 • KJD2019. 2. (Kúria Kf.III.37.731/2018/12.)
 • KJD2019. 3. (Kúria Kfv.VI.37.188/2018/7.)
 • KJD2019. 4. (Kúria Pfv.V.20.807/2018/3.)
 • KJD2019. 5. (Kúria Kfv.II.38.077/2017/5.)
 • KJD2019. 6. (Kúria Pfv.V.21.421/2018/9.)
 • KJD2019. 7. (Kúria Kfv.VI.37.080/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 1. (D.345/19/2018.)
 • KDB2019. 2. (D.367/15/2018.)
 • KDB2019. 3. (D.395/10/2018.)
 • KDB2019. 4. (D.386/10/2018.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platon, La République et le nouveau code de la commande publique
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében I. – ahogyan a szakember látja
 • Kothencz Éva: Pulzáló joggyakorlat – az ELTE Faksz képzésének margójára

2019/2.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Europäischer und deutscher Vergaberechtsrahmen für die Neuvergabe von Trinkwasserkonzessionen

Jogesetelemzés

 • Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 4. (C-388/17. SJ ügy)
 • KUD2019. 5. (C-465/17. Falck Rettungsdienste és Falck ügy)
 • KUD2019. 6. (C-101/18. Idi ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 8. (Kúria Kfv.II.37.067/2018/5.)
 • KJD2019. 9. (Kúria Kf.II.37.797/2018/8.)
 • KJD2019. 10. (Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.)
 • KJD2019. 11. (Kúria Kf.VI.37.816/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 5. (D.409/18/2018.)
 • KDB2019. 6. (D.1/13/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platón, az Állam és az új közbeszerzési törvény
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében II. – ahogyan a szakember látja
 • Gyulai-Schmidt Andrea: A berlini koncessziósjogi konferencia margójára

2019/3.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – II.

Jogesetelemzés

 • Vitál-Eigner Beáta: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételeinek értelmezése műszaki-technikai sajátosságok esetén – a Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.III.37.852/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 7. (C-266/17. és C-267/17. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker és BVR Busverkehr Rheinland egyesített ügyek)
 • KUD2019. 8. (C-699/17. Allianz Vorsorgekasse ügy)
 • KUD2019. 9. (C-309/18. Lavorgna ügy)
 • KUD2019. 10. (C-253/18. Rhenus Veniro ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 12. (Kúria Kfv. III. 37.782/2018/11.)
 • KJD2019. 13. (Kúria Kf. VI. 37.878/2018/6.)
 • KJD2019. 14. (Kúria Gfv. VII. 30.436/2018/7.)
 • KJD2019. 15. (Kúria Pfv. V. 21.596/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 7. (D.111/23/2019.)
 • KDB2019. 8. (D.104/27/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szakmai fórum a környezettudatosabb építési beruházásokért
 • Schäffer Kinga: Gondolatok a KÖSZ „Egészségügy és közbeszerzés” című rendezvénye kapcsán

2019/4.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
 • Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy)
 • KUD2019. 12. (C–264/18. P.M. és társai ügy)
 • KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy)
 • KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Verde” ügy)
 • KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 16. (Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat)
 • KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
 • Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
 • KDB2019. 9. (D.160/16/2019.)
 • KDB2019. 10. (D.225/15/2019.)
 • KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról

2019/5.

Tanulmány

 • Pfeffer Zsolt: A hatékony és felelős közpénzfelhasználás egyes jogi kérdései a közbeszerzési jogban

Jogesetelemzés

 • Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 16. (C–620/17. Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe ügy)
 • KUD2019. 17. (C–333/18. Lombardi ügy)
 • KUD2019. 18. (C–526/17. Bizottság kontra Olaszország ügy)
 • KUD2019. 19. (C–63/18. Vitali ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 18. (Kúria Kfv.IV.37.737/2018/13.)
 • KJD2019. 19. (Kúria Pfv.V.20.947/2019/6.)
 • KJD2019. 20. (Kúria Kfv.III.38.120/2018/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 12. (D.347/19/2019.)
 • KDB2019. 13. (D.360/14/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban
 • Miklós Gyula: Amiről a szakmai fórumok nem mindig szólnak: értelmezési kérdések, örök dilemmák, különös figyelemmel a szakmai ajánlatra és a szerződés teljesítésére

2019/6.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Vertragsänderung während der Laufzeit. Die vergaberechtliche Zulässigkeit von Vertragsänderungen nach dem Richtlinienpaket 2014 und seiner Umsetzung durch das BVergG 2018

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Múltbeli teljesítésen alapuló kizárás – Az Európai Unió Bírósága által a C–41/18. Meca Srl kontra Comune di Napoli ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 20. (C-267/18. Delta ügy)
 • KUD2019. 21. (C-285/18. Irgita ügy)
 • KUD2019. 22. (C-402/18. Tedeschi és Consorzio Stabile Istant Service ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 21. (Kúria Kf.IV.38.026/2018/3. végzése)
 • KJD2019. 22. (Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5.)
 • KJD2019. 23. (Kúria Kfv.IV.38.146/2018/6.)
 • KJD2019. 24. (Kúria Kfv.II.37.693/2018/7.)
 • KJD2019. 25. (Kúria Pfv.V.20.118/2019/3.)
 • KJD2019. 26. (Kúria Kfv.III.38.151/2018/18.)
 • KJD2019. 27. (Kúria Kfv.VI.38.014/2018/7.)
 • KJD2019. 28. (Kúria Kfv.VI.38.008/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 14. (D.387/15/2019.)
 • KDB2019. 15. (D.400/8/2019.)
 • KDB2019. 16. (D.499/43/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Egyet vissza, egyet előre – gondolatok a Kbt. módosításáról I.
 • Berczi Norbert: Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2020

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Szilvási Miklós

ISSN 2676-9069