Közbeszerzési Jog online


 

A Közbeszerzési Jog online (KJO) kéthavonta megjelenő szakfolyóirat a közbeszerzés iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, egyben kifejezetten a gyakorlat igényeire figyelemmel.

A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett közbeszerzés és határterületei izgalmas kérdéseit, a közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa európai, illetve nemzetközi kitekintéssel. A periodika rovatai – tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, valamint az előző két hónap döntvényeivel és egyéb aktualitásokkal – ezt a célt szolgálják.


Főszerkesztő:

 • dr. Németh Anita

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Barabás Gergely
 • dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 • dr. Hubai Ágnes
 • dr. Kothencz Éva

Rovatok

 1. Tanulmány
  Rovatvezető: dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 2. Jogesetelemzés
  Rovatvezető: dr. Németh Anitaés dr. Barabás Gergely
 3. Döntvény
  Rovatvezető: dr. Barabás Gergely és dr. Hubai Ágnes
 4. Fórum
  Rovatvezető: dr. Kothencz Éva

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Cser-Palkovics Tamás – Gajdács Renáta – Szász Péter: A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásának tapasztalatai a gyakorló jogász szemével II.

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A közbeszerzési jogorvoslati kérelem tartalmának meghatározása: a kérelemhez kötöttség elve, a kérelem tartalmi elbírálása és a jogorvoslat-kiterjesztés A Fővárosi Törvényszék által 2023. szeptember 12-én hozott 103.K.701.310/2023/15. számú ítélet és a Kúria által 2023. szeptember 27-én hozott Kfv.II.37.192/2023/9. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai bíróságok határozatai

 • KUD2024. 1. (C-480/22.EVN Business Service és társai ügy)
 • KUD2024. 2. (C 441/22. és C 443/22. Obshtina Razgrad egyesített ügyek)
 • KUD2024. 3. (C 66/22. Infraestruturas de Portugal és Futrifer Indústrias Ferroviárias ügy)
 • KUD2024. 4. (C 421/22. Dobeles Autobusu Parks és társai ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2024. 1. (Kúria Kfv.IV.37.243/2023/13.)
 • KJD2024. 2. (Kúria Pfv.V.20.552/2023/5.)
 • KJD2024. 3. (Kúria Kfv.IV.37.434/2023/9.)
 • KJD2024. 4.(Kúria Kfv.VI.37.409/2023/10.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2024. 1. (D.258/18/2023.)
 • KDB2024. 2. (D.297/26/2023.)
 • KDB2024. 3. (D.340/25/2023.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Braun Péter – Nagy Krisztina: Az Integritás Hatóság szerepe és feladatai a közbeszerzések ellenőrzésében

Tanulmány

 • Cser-Palkovics Tamás: A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásának tapasztalatai a gyakorló jogász szemével I.

Jogesetelemzés

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérő-e a sportszövetség? A közjogi szervezetnek minősülés függőségi kritériuma az ügyvezetés felett gyakorolt ellenőrzés szempontjából (Az Európai Unió Bírósága által a C-155/19. és C-156/19. FIGC és Consorzio Ge.Se.Av. egyesített ügyekben 2021. február 3-án hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai bíróságok határozatai

 • KUD2023. 15. (C-186/22. Sad Trasporto Locale ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 17. (Fővárosi Törvényszék 103.K.701.310/2023/15.)
 • KJD2023. 18. (Fővárosi Törvényszék 103.K.701.470/2023/10.)
 • KJD2023. 19. (Fővárosi Törvényszék 103.K.700.520/2023/12.)
 • KJD2023. 20. (Fővárosi Törvényszék 106.K.702.817/2023/15.)
 • KJD2023. 21. (Fővárosi Törvényszék 103.K.704.051/2022/22.)
 • KJD2023. 22. (Kúria Kfv.II.37.360/2023/5.)
 • KJD2023. 23. (Kúria Kfv.II.37.192/2023/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 14. (D.212/12/2023.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Dull Attila: A beszerzések előkészítésének különbségei a magánszektorban és a közszférában

Tanulmány

 • Hubai Ágnes: A belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló rendelet

Jogesetelemzés

 • Paksi Gábor: Az ügyfélképesség és a kereshetőségi jog az Európai Unió Bírósága gyakorlatának tükrében [Az Európai Unió Bírósága által a C-53/22. VZ (Soumissionnaire définitivement exclu) ügyben 2023. február 9-én hozott ítélet]

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljes körűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai bíróságok határozatai

 • KUD2023. 13. (C-601/21. Bizottság kontra Lengyelország ügy)
 • KUD2023. 14. (C-510/22. Romaqua Group ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 11. (Fővárosi Törvényszék 103.K.700.635/2023/15.)
 • KJD2023. 12. (Fővárosi Törvényszék 106.K.701.236/2023/9.)
 • KJD2023. 13. (Fővárosi Törvényszék 103.K.700.739/2023/9.)
 • KJD2023. 14. (Fővárosi Törvényszék 106.K.701.333/2023/15.)
 • KJD2023. 15. (Fővárosi Törvényszék 106.K.700.570/2023/25.)
 • KJD2023. 16. (Fővárosi Törvényszék 106.K.701.526/2023/19.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 11. (D.122/27/2023.)
 • KDB2023. 12. (D.147/21/2023.)
 • KDB2023. 13. (D.164/16/2023.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Sirály Katalin: Az állami építési beruházások új rendszere – gondolatok a beruházási törvényről

Tanulmány

 • Thomas Ferber: Fenntarthatóság és gazdaságosság az európai közbeszerzési jogban

Jogesetelemzés

 • Nagy Csongor István: A Kúria Medirex ügyben hozott ítélete és a kartelljogi szabályok miatti közbeszerzési kizárás időbeli dimenziója: „Minden macska halandó. Szókrátész halandó, ergo: Szókrátész… macska.” (A Kúria által 2022. december 7-én hozott Kfv.II.37.320/2022/9. számú ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai bíróságok határozatai

 • KUD2023. 12. (C-545/21. ANAS ügy)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 8. (D.23/10/2023.)
 • KDB2023. 9. (D.110/16/2023.)
 • KDB2023. 10. (D.115/18/2023.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Varga Ágnes: A nemzetközi közbeszerzési eszköz (IPI) – valóban képes az uniós közbeszerzési piac védelmére?

Tanulmány

 • Zsigmondi András: Mennyit ér a rendes üzleti kockázatot meghaladó sérelem, és ki viseli az építőipari infláció terheit?

Jogesetelemzés

 • Csépai Balázs: Változatok összejátszása, avagy lehet-e előrelépés a visszalépés? (Az Európai Unió Bírósága által a C-769/21. BTA Baltic Insurance Company ügyben 2022. december 8-án hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai bíróságok határozatai

 • KUD2023. 10. (C-329/21. DIGI Communications ügy)
 • KUD2023. 11. (C-101/22. P. Commission v Sopra Steria Benelux and Unisys Belgium ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 8. (Kúria Kfv.IV.37.103/2023/7.)
 • KJD2023. 9. (Kúria Kfv.V.37.885/2022/12.)
 • KJD2023. 10. (Kúria Kfv.III.37.106/2023/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 6. (D.6/26/2023.)
 • KDB2023. 7. (D.500/11/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Süvöltős András: Mindegy csak gyors legyen (!?) – A gyorsított eljárásokkal kapcsolatos jogszerűségi kérdések, jogalkalmazási gyakorlatok

Tanulmány

 • Thomas Ferber: Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im europäischen Vergaberecht

Jogesetelemzés

 • Ferge Péter: A közszférába tartozó szervezetek közötti in-house és horizontális együttműködési kapcsolat kereteinek a pontosítása

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2023. 5. (C-469/22. Ambisig ügy)
 • KUD2023. 6. (C-292/21. CNAE és társai ügy)
 • KUD2023. 7. (C-403/21. NV Construct ügy)
 • KUD2023. 8. (C-682/21. HSC Baltic és társai ügy)
 • KUD2023. 9. (C-53/22. VZ ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 3. (Kúria Pfv.IV.20.909/2022/8.)
 • KJD2023. 4. (Kúria Pfv.V.20.420/2022/6.)
 • KJD2023. 5. (Kúria Kfv.VII.37.026/2023/6.)
 • KJD2023. 6. (Kúria Kfv.III.37.883/2022/9.)
 • KJD2023. 7. (Kúria Kfv.IV.37.033/2023/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 3. (D.393/22/2022.)
 • KDB2023. 4. (D.383/14/2022.)
 • KDB2023. 5. (D.430/10/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Papp-Lada Beáta: Közbeszerzési szabálytalanságok az audit tapasztalatok tükrében

Tanulmány

 • Faludi Gábor: Szellemi tulajdonjogok és egyéb kizárólagos jogok a Kúria precedensképes közbeszerzési tárgyú döntéseiben

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: A bizalmas információk védelmének terjedelme

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2023. 1. (C-54/21. Antea Polska és társai ügy)
 • KUD2023. 2. (C-769/21. BTA Baltic Insurance Company ügy)
 • KUD2023. 3. (C-669/20. Veridos ügy)
 • KUD2023. 4. (C 383/21. és C 384/21. Sambre & Biesme egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 1. (Kpkf.3.750.816/2022/07.)
 • KJD2023. 2. (Kfv.II.37.320/2022/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 1. (D.325/13/2022.)
 • KDB2023. 2. (D.334/15/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Süvöltős András: Új kihívások a közbeszerzésben – energiabeszerzések az elmúlt években és napjainkban

Tanulmány

 • Szárnyasi János:  A közbeszerzési szerződés módosítása a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján II.

Jogesetelemzés

 • Csépai Balázs: Változatok tudathasadásra, avagy létezik-e vállalkozáson belüli verseny, és ha igen, az mikor korlátozódik  (Az Európai Unió Bírósága által a C-416/21. J. Sch. Omnibusunternehmen és K. Reisen ügyben 2022. szeptember 15-én hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 12. (C-274/21. és C-275/21.EPIC Financial Consulting egyesített ügyek)
 • KUD2022. 13. (C-332/20. Roma Multiservizi és Rekeep ügy)
 • KUD2022. 14. (C-416/21., J. Sch. Omnibusunternehmen és K. Reisen ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 16. (Kúria Kfv.IV.37.264/2022/6.)
 • KJD2022. 17. (Fővárosi Ítélőtábla Kf.1.700.081/2022/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 13. (D.143/25/2022.)
 • KDB2022. 14. (D.233/13/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Soós Gábor – Csillag Laura: Az Oroszország ellen bevezetett szankciók egyes közbeszerzési kérdései

Tanulmány

 • Szárnyasi János:  A közbeszerzési szerződés módosítása a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján I.

Jogesetelemzés

 • Németh Anita: Közbeszerzési eljárási kötelezettség vagy kivétel ez alól? Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés és a még meg nem épített épületre vonatkozó bérleti szerződés elhatárolásának kérdése (Az Európai Unió Bírósága által a C-537/19. Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság ügyben 2021. április 22-én hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 9. (C-719/20. Comune di Lerici ügy)
 • KUD2022. 10. (C-376/21. Obshtina Razlog ügy)
 • KUD2022. 11. (C-213/21. és C-214/21. Italy Emergenza egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 12. (Fővárosi Ítélőtábla Kf.1.700.011/2022/04.)
 • KJD2022. 13. (Kúria Kf.VI.39.216/2022/6.)
 • KJD2022. 14. (Kúria Kúria Kf.III.39.263/2022/4.)
 • KJD2022. 15. (Kúria Kf.II.39.261/2022/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 10. (D.15/10/2022.)
 • KDB2022. 11. (D.69/23/2022.)
 • KDB2022. 12. (D.149/10/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: A közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárások egyes kérdései a közétkeztetések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló kormányrendelet tükrében

Tanulmány

 • Csépai Balázs:  Gyanú vagy bizonyosság? – Az ajánlatkérőt terhelő bizonyítás mértéke és az eljárásában összejátszó ajánlattevők kizárása

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A Medirex-ügyről és a jogbiztonságról (Fővárosi Törvényszék által 2022. január 19-én hozott 104.K.704.511/2021/4. számú ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 6. (C-532/20. Alstom Transport ügy)
 • KUD2022. 7. (C-195/21., Smetna palata na Republika Bulgaria ügy)
 • KUD2022. 8. (C-642/20., Caruter ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 9. (Kúria Kf.I.39.035/2022/9.)
 • KJD2022. 10. (Kúria Kfv.VI.37.336/2022/2.)
 • KJD2022. 11. (Kúria Kf.IV.39.008/2022/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 7. (D.484/14/2021.)
 • KDB2022. 8. (D.527/48/2021.)
 • KDB2022. 9. (D.12/23/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Soós Gábor: Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló intézkedések

Tanulmány

 • Marta Paul:  A következő generációt érintő professzionalizációs kihívások a jövőorientált közbeszerzés jegyében

Jogesetelemzés

 • Dudás Gábor: A nyertes ajánlattevők közérdekű adatigénylésre történő adatszolgáltatási kötelezettsége

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 3. (C-327/20. New Media Development & Hotel Services ügy)
 • KUD2022. 4. (T-849/19. Leonardo kontra Frontex ügy)
 • KUD2022. 5. (C-461/20. Advania Sverige és Kammarkollegiet ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 3. (Kúria Kfv.VI. 38.036/2021/22.)
 • KJD2022. 4. (Kúria Kfv.II.37.910/2021/6.)
 • KJD2022. 5. (Kúria Kf.I.40.725/2021/18.)
 • KJD2022. 6. (Kúria Kfv.III.38.078/2021/5.)
 • KJD2022. 7. (Kúria Kfv.I.38.151/2021/9.)
 • KJD2022. 8. (Kúria Kf.IV.40.887/2021/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 3. (D.392/14/2021.)
 • KDB2022. 4. (D.410/10/2021.)
 • KDB2022. 5. (D.460/10/2021.)
 • KDB2022. 6. (D.520/11/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Farkas Dénes: A szubjektivitás, mint rendszerelem Az ún. mentesített beszerzésekről – felhasználói szemmel

Tanulmány

 • Marta Paul:  The necessary professionalization of the next generation and its connection with the challenges of a future-oriented public procurement

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Az Európai Unió Bírósága által a C‑927/19. „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB ügyben hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 1. (C-471/21. P(R) – Inivos és Inivos kontra Bizottság ügy)
 • KUD2022. 2. (C-497/20., Randstad Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 1. (Kúria Kpkf.IV.40.868/2021/2.)
 • KJD2022. 2. (Kúria Kfv.IV.37.690/2021/7.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 1. (D.428/16/2021)
 • KDB2022.2. (D.364/11/2021)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Farkas Edit: Az iratbetekintés sötét bugyrai/lehetősége és korlátai

Tanulmány

 • Hubai Ágnes:  Innováció és közbeszerzés az Európai Unióban

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád – dr. Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok közigazgatási eljárásban történő felhasználhatósága (3291/2021. (VII.22.) AB határozat)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 12. (C-561/19. Consorzio Italian Management és Catania Multiservizi SpA ügy)
 • KUD2021. 13. (C-598/19. Confederación Nacional de Centros Espaciales de Empleo (Conacee) ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 14. (Kúria Kfv.IV.37.422/2021/8.)
 • KJD2021. 15. (Kúria Kfv.40.591/2021/4.)
 • KJD2021. 16. (Kúria Kfv.IV.37.619/2021/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 8. (D.301/19/2021.)
 • KDB2021.9. (D.326/28/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bozzay Erika: Brexit közbeszerzési szemmel – Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása a közbeszerzésekre

Tanulmány

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – a kapcsolódó irányelvek, a magyar jogi szabályozás és a jó gyakorlatok fényében II.

Jogesetelemzés

 • Siket Judit: Helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A helyi közügy fogalmába tartozhat-e a kibervédelmi tanácsadás?

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 10. (C-721/19. és C-722/19. Sisal SpA és társai egyesített ügyek)
 • KUD2021. 11. (C-927/19. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 12. (Kúria Kpkf.IV.40.629/2021/2.)
 • KJD2021. 13. (Kúria Kf.VII.40.455/2021/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 6. (D.227/23/2021.)
 • KDB2021.7. (D.282/38/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy Marianna: A rózsa neve, avagy recenzió Várhomoki-Molnár Márta: A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában című könyvéről

Tanulmány

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – az Európai Unió bírósági gyakorlata és az ILO munkajogi normái fényében I.

Jogesetelemzés

 • F. Rozsnyai Krisztina: Azonnali jogvédelem a közbeszerzési jogvita ajánlati szakaszában

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • Barabás Gergely: KUD2021. 8. (C–23/20. Simonsen & Weel ügy)
 • Barabás Gergely: KUD2021. 9. (C–295/20. Sanresa ügy)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: KDB2021. 5. (D.225/14/2021.)
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy Gabriella: Integritási megállapodás a közbeszerzési eljárásban

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében II.

Jogesetelemzés

 • Várhomoki-Molnár Márta: A jogorvoslathoz való jog a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötés engedélyezéséről hozott döntése esetén – Az Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 6. (C-6/20. Riigi Tugiteenuste Keskus ügy)
 • KUD2021. 7. (C-210/20. Rad Service és társai ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 8. [Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat]
 • KJD2021. 9. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)
 • KJD2021. 10. (Fővárosi Ítélőtábla Gf.20.40.083/2021/07.)
 • KJD2021. 11. (Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.014/2021/07.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 4. (D.94/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Barabás Gergely: A Biden-elnökség által elfogadott „Made in America” Elnöki rendelet

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében I.

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád – Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok felhasználhatósága a versenyfelügyeleti eljárásban – A Kúria által 2020. szeptember 22-én hozott Kf.IV.37.468/2019/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 4. (C-771/19. NAMA és társai ügy)
 • KUD2021. 5. (C-537/19. Bizottság kontra Ausztria ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 5. (Kúria Kf.V.39.084/2021/4.)
 • KJD2021. 6. (Kúria Kf.VI.39.085/2021/5.)
 • KJD2021. 7. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 3. (D.20/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Bővülő lehetőségek az ajánlatkérői mérlegelésre, gyarapodó kérdések – reflexiók a Kbt. 2020. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosításához

Tanulmány

 • Németh Anita: Előreláthatóság, és ami azon túl van – a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései

Jogesetelemzés

 • Rák-Fekete Edina: Az egyéb érdekelt ügyfélképessége – A Kúria Közigazgatási Tanácsa által 2020. november 18-án hozott Kfv.III.37.647/2020/5. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 1. (C 387/19. RTS infra és Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel ügy)
 • KUD2021. 2. (C 450/19. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ügy)
 • KUD2021. 3. (C-155/19. és C-156/19. FIGC és Consorzio Ge.Se.Av. egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 1. (Kúria Kf.V.40.222/2020/7.)
 • KJD2021. 2. (Kúria Pfv.V.21.079/2020/4.)
 • KJD2021. 3. (Kúria Kf.V.39.081/2021/5.)
 • KJD2021. 4. (Kúria Kfv.IV.37.749/2020/11.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 1. (D.334/22/2020.)
 • KDB2021. 2. (D.529/15/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Fenntartható közbeszerzés a pandémiában is? – Recenzió Prof. Dr. Jan Ziekow és Dr. Gyulai-Schmidt Andrea által kiadott és szerkesztett „Fenntarthatósági stratégiák az európai uniós közbeszerzési jog modernizációja során” című konferenciakötethez

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Versenyjogi jogsértések és a közbeszerzési kizárás

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Nulla forintos ár értékelése kirívóan alacsony ár vizsgálata körében információtechnológiai rendszerek piacain – Az Európai Unió Bírósága által a C-367/19. Tax-Fin-Lex ügyben 2020. szeptember 10-én hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 13. (C-299/19. Techbau ügy)
 • KUD2020. 14. (C-835/19. Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 33. (Kúria Pfv.V.20.167/2020/6.)
 • KJD2020. 34. (Kúria Kpkf.VI.40.226/2020/2.)
 • KJD2020. 35. (Kúria Kfv.III.37.647/2020/5.)
 • KJD2020. 36. (Kúria Kfv.II.37.432/2020/10.)
 • KJD2020. 37. (Kúria Kfv.II.37.451/2020/8.)
 • KJD2020. 38. (Kúria Kf.VI.40.227/2020/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 10. (D.370/18/2020.)
 • KDB2020. 11. (D.445/19/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Nachhaltig beschaffen auch in der Pandemie? – eine Rezension des Tagungsbandes „Nachhaltigkeitsstrategien im Zuge der Modernisierung der europäischen Vergaberechtsvorschriften” herausgegeben von Prof. Dr. Jan Ziekow und Dr. Andrea Gyulai-Schmidt

Tanulmány

 • Cser-Palkovics Tamás: Kártérítési felelősség a közbeszerzési jogsértésekért

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A teljesítési határidő módosításának korlátairól – a Kúria legfrissebb joggyakorlata és ennek tanulságai – A Kúria által 2020. június 26-án hozott Kf.IV.37.909/2019/6. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 11. (C-367/19. Tax-Fin-Lex ügy)
 • KUD2020. 12. (C-521/18. Pegaso és Sistemi di Sicurezza ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 28. (Kúria Kfv.II.37.167/2020/6.)
 • KJD2020. 29. (Kúria Kfv.IV.37.539/2020/3.)
 • KJD2020. 30. (Kúria Kfv.III.37.146/2020/9.)
 • KJD2020. 31. (Kúria Pfv.VII.20.944/2020/4.)
 • KJD2020. 32. (Kúria Kfv.III.37.418/2020/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 8. (D.207/15/2020.)
 • KDB2020. 9. (D.206/22/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gáspár Emőke: A központosított közbeszerzési rendszer változásai

Tanulmány

 • Albert Lili – Kocsis Márton: A magyar közbeszerzési jog szerinti közös ajánlattétel versenyjogi megítélése európai uniós kitekintéssel

Jogesetelemzés

 • Ferge Péter: Az „in-house” ügyletek korlátozása – a tagállamok szabadsága és kötelezettsége – Az Európai Unió Bírósága által a C-285/18. Irgita-ügyben 2019. október 3-án hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 6. (C-3/19. Asmel ügy)
 • KUD2020. 7. (C-429/19. Remondis ügy)
 • KUD2020. 8. (C-219/19. Parsec Fondazione ügy)
 • KUD2020. 9. (C-472/19. Vert Marine ügy)
 • KUD2020. 10. (C-328/19. Porin kaupunki ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 17. (Kúria Kfv.II.37.151/2020/7.)
 • KJD2020. 18. (Kúria Pfv.V.20.926/2019/12.)
 • KJD2020. 19. (Kúria Kf.II.37.152/2020/7.)
 • KJD2020. 20. (Kúria Pfv.V.21.702/2018/6.)
 • KJD2020. 21. (Kúria Kfv.IV.37.178/2019/7.)
 • KJD2020. 22. (Kúria Kfv.II.38.329/2019/9.)
 • KJD2020. 23. (Kúria Kfv.IV.37.909/2019/6.)
 • KJD2020. 24. (Kúria Kf.III.37.835/2019/4.)
 • KJD2020. 25. (Kúria Kf.II.38.309/2019/9.)
  KJD2020. 26. (Kúria Kfv.II.37.181/2020/6.)
 • KJD2020. 27. (Kúria Kfv.IV.37.950/2019/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 7. (D.72/13/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Németh Anita: Válság és a közbeszerzési jogi „keretek” – röpirat
 • Barabás Gergely: „Ne lopj!” – A szentszéki közbeszerzési kódex

Tanulmány

 • Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében

Jogesetelemzés

 • Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban – Az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 4. (C-263/19. T-Systems ügy)
 • KUD2020. 5. (C-796/18. ISE ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 13. (Kúria Kf.III.37.630/2019/6.)
 • KJD2020. 14. (Kúria Kf.III.38.320/2019/5.)
 • KJD2020. 15. (Kúria Kfv.IV.37.465/2019/11.)
 • KJD2020. 16. (Kúria Kfv.IV.37.784/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 5. (D.55/14/2020.)
 • KDB2020. 6. (D.93/14/2020..)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál

2020/2.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Szerződésmódosítás a közbeszerzési szerződések teljesítése során. A szerződésmódosítás megengedhetősége a közbeszerzési jogban a 2014. évi irányelvcsomag és annak a 2018. évi osztrák közbeszerzési törvénnyel történt átültetése alapján.

Jogesetelemzés

 • Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 3. (C-496/18. és C-497/18. Hungeod ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 7. (Kúria Kfv.IV.37.286/2019/3.)
 • KJD2020. 8. (Kúria Kfv.VI.37.646/2019/4.)
 • KJD2020. 9. (Kúria Kf.III.38.211/2019/5.)
 • KJD2020. 10. (Kúria Kfv.III.37.062/2020/3.)
 • KJD2020. 11. (Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5.)
 • KJD2020. 12. (Kúria Kfv.VI.38.358/2018/3.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 3. (D.537/13/2019.)
 • KDB2020. 4. (D.15/16/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról III.

2020/1.

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A hivatalbóli kiterjesztés és alaki feltételei a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, különös tekintettel a HUNGEOD-ügyre

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 1. (C-362/18. Hochtief ügy)
 • KUD2020. 2. (C-395/18. Tim ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 1. (Kúria Kfv.IV.37.968/2018/5.)
 • KJD2020. 2. (Kúria Kf.III.37.521/2019/10.)
 • KJD2020. 3. (Kúria Kf.III.37.522/2019/10.)
 • KJD2020. 4. [35/2019. (XII. 31.) AB határozat]
 • KJD2020. 5. (Kúria Kf.III.37.383/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 1. (D.468/10/2019.)
 • KDB2020. 2. (D.522/24/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból


Fórum

 • Kothencz Éva: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról II.

2019/1.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – I.

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 1. (C-328/17. Amt Azienda Trasporti e Mobilità és társai ügy)
 • KUD2019. 2. (C-216/17. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust és Coopservice ügy)
 • KUD2019. 3. (C-375/17. Stanley International Betting és Stanleybet Malta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 1. (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.476/2018/11.)
 • KJD2019. 2. (Kúria Kf.III.37.731/2018/12.)
 • KJD2019. 3. (Kúria Kfv.VI.37.188/2018/7.)
 • KJD2019. 4. (Kúria Pfv.V.20.807/2018/3.)
 • KJD2019. 5. (Kúria Kfv.II.38.077/2017/5.)
 • KJD2019. 6. (Kúria Pfv.V.21.421/2018/9.)
 • KJD2019. 7. (Kúria Kfv.VI.37.080/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 1. (D.345/19/2018.)
 • KDB2019. 2. (D.367/15/2018.)
 • KDB2019. 3. (D.395/10/2018.)
 • KDB2019. 4. (D.386/10/2018.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platon, La République et le nouveau code de la commande publique
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében I. – ahogyan a szakember látja
 • Kothencz Éva: Pulzáló joggyakorlat – az ELTE Faksz képzésének margójára

2019/2.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Europäischer und deutscher Vergaberechtsrahmen für die Neuvergabe von Trinkwasserkonzessionen

Jogesetelemzés

 • Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 4. (C-388/17. SJ ügy)
 • KUD2019. 5. (C-465/17. Falck Rettungsdienste és Falck ügy)
 • KUD2019. 6. (C-101/18. Idi ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 8. (Kúria Kfv.II.37.067/2018/5.)
 • KJD2019. 9. (Kúria Kf.II.37.797/2018/8.)
 • KJD2019. 10. (Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.)
 • KJD2019. 11. (Kúria Kf.VI.37.816/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 5. (D.409/18/2018.)
 • KDB2019. 6. (D.1/13/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platón, az Állam és az új közbeszerzési törvény
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében II. – ahogyan a szakember látja
 • Gyulai-Schmidt Andrea: A berlini koncessziósjogi konferencia margójára

2019/3.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – II.

Jogesetelemzés

 • Vitál-Eigner Beáta: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételeinek értelmezése műszaki-technikai sajátosságok esetén – a Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.III.37.852/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 7. (C-266/17. és C-267/17. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker és BVR Busverkehr Rheinland egyesített ügyek)
 • KUD2019. 8. (C-699/17. Allianz Vorsorgekasse ügy)
 • KUD2019. 9. (C-309/18. Lavorgna ügy)
 • KUD2019. 10. (C-253/18. Rhenus Veniro ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 12. (Kúria Kfv. III. 37.782/2018/11.)
 • KJD2019. 13. (Kúria Kf. VI. 37.878/2018/6.)
 • KJD2019. 14. (Kúria Gfv. VII. 30.436/2018/7.)
 • KJD2019. 15. (Kúria Pfv. V. 21.596/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 7. (D.111/23/2019.)
 • KDB2019. 8. (D.104/27/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szakmai fórum a környezettudatosabb építési beruházásokért
 • Schäffer Kinga: Gondolatok a KÖSZ „Egészségügy és közbeszerzés” című rendezvénye kapcsán

2019/4.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
 • Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy)
 • KUD2019. 12. (C–264/18. P.M. és társai ügy)
 • KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy)
 • KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” ügy)
 • KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 16. (Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat)
 • KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
 • Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
 • KDB2019. 9. (D.160/16/2019.)
 • KDB2019. 10. (D.225/15/2019.)
 • KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról

2019/5.

Tanulmány

 • Pfeffer Zsolt: A hatékony és felelős közpénzfelhasználás egyes jogi kérdései a közbeszerzési jogban

Jogesetelemzés

 • Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 16. (C–620/17. Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe ügy)
 • KUD2019. 17. (C–333/18. Lombardi ügy)
 • KUD2019. 18. (C–526/17. Bizottság kontra Olaszország ügy)
 • KUD2019. 19. (C–63/18. Vitali ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 18. (Kúria Kfv.IV.37.737/2018/13.)
 • KJD2019. 19. (Kúria Pfv.V.20.947/2019/6.)
 • KJD2019. 20. (Kúria Kfv.III.38.120/2018/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 12. (D.347/19/2019.)
 • KDB2019. 13. (D.360/14/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban
 • Miklós Gyula: Amiről a szakmai fórumok nem mindig szólnak: értelmezési kérdések, örök dilemmák, különös figyelemmel a szakmai ajánlatra és a szerződés teljesítésére

2019/6.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Vertragsänderung während der Laufzeit. Die vergaberechtliche Zulässigkeit von Vertragsänderungen nach dem Richtlinienpaket 2014 und seiner Umsetzung durch das BVergG 2018

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Múltbeli teljesítésen alapuló kizárás – Az Európai Unió Bírósága által a C–41/18. Meca Srl kontra Comune di Napoli ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 20. (C-267/18. Delta ügy)
 • KUD2019. 21. (C-285/18. Irgita ügy)
 • KUD2019. 22. (C-402/18. Tedeschi és Consorzio Stabile Istant Service ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 21. (Kúria Kf.IV.38.026/2018/3. végzése)
 • KJD2019. 22. (Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5.)
 • KJD2019. 23. (Kúria Kfv.IV.38.146/2018/6.)
 • KJD2019. 24. (Kúria Kfv.II.37.693/2018/7.)
 • KJD2019. 25. (Kúria Pfv.V.20.118/2019/3.)
 • KJD2019. 26. (Kúria Kfv.III.38.151/2018/18.)
 • KJD2019. 27. (Kúria Kfv.VI.38.014/2018/7.)
 • KJD2019. 28. (Kúria Kfv.VI.38.008/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 14. (D.387/15/2019.)
 • KDB2019. 15. (D.400/8/2019.)
 • KDB2019. 16. (D.499/43/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Egyet vissza, egyet előre – gondolatok a Kbt. módosításáról I.
 • Berczi Norbert: Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből

Tanulmány

 • Faludi Gábor: Szellemi tulajdonjogok és egyéb kizárólagos jogok a Kúria precedensképes közbeszerzési tárgyú döntéseiben

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: A bizalmas információk védelmének terjedelme

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2023. 1. (C-54/21. Antea Polska és társai ügy)
 • KUD2023. 2. (C-769/21. BTA Baltic Insurance Company ügy)
 • KUD2023. 3. (C-669/20. Veridos ügy)
 • KUD2023. 4. (C 383/21. és C 384/21. Sambre & Biesme egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2023. 1. (Kpkf.3.750.816/2022/07.)
 • KJD2023. 2. (Kfv.II.37.320/2022/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2023. 1. (D.325/13/2022.)
 • KDB2023. 2. (D.334/15/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Süvöltős András: Új kihívások a közbeszerzésben – energiabeszerzések az elmúlt években és napjainkban

Tanulmány

 • Fazekas Szilvia: Gondolatok az előre nem láthatóságra alapított szerződésmódosításról és az előkészítésről

Jogesetelemzés

 • Dudás Gábor – Zavodnyik József: A közpénz fogalma az Alaptörvényben

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 15. (C-475/20-C-482/20., Admiral Gaming Network egyesített ügyek)
 • KUD2022. 16. (C-68/21. és C-84/21., Iveco Orecchia egyesített ügyek)
 • KUD2022. 17. (C-486/21., Sharengo ügy)
 • KUD2022. 18. (C-631/21., Taxi Horn Tours ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 18. (Kúria Kfv.II.37.530/2022/6.)
 • KJD2022. 19. (Kúria Kfv.V.37.425/2022/16.)
 • KJD2022. 20. (Kúria Kfv.V.37.505/2022/11.)
 • KJD2022. 21. (Kúria Kfv.VI.37.506/2022/7.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 15. (D.210/25/2022.)
 • KDB2022. 16. (D.216/22/2022.)
 • KDB2022. 17. (D.247/21/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Dessewffy Anna: A sikeres közbeszerzés egyik kulcsa: egyértelmű előírások a közbeszerzési dokumentumokban, pontos megfogalmazások az ajánlatokban

Tanulmány

 • Szárnyasi János:  A közbeszerzési szerződés módosítása a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján II.

Jogesetelemzés

 • Csépai Balázs: Változatok tudathasadásra, avagy létezik-e vállalkozáson belüli verseny, és ha igen, az mikor korlátozódik  (Az Európai Unió Bírósága által a C-416/21. J. Sch. Omnibusunternehmen és K. Reisen ügyben 2022. szeptember 15-én hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 12. (C-274/21. és C-275/21.EPIC Financial Consulting egyesített ügyek)
 • KUD2022. 13. (C-332/20. Roma Multiservizi és Rekeep ügy)
 • KUD2022. 14. (C-416/21., J. Sch. Omnibusunternehmen és K. Reisen ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 16. (Kúria Kfv.IV.37.264/2022/6.)
 • KJD2022. 17. (Fővárosi Ítélőtábla Kf.1.700.081/2022/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 13. (D.143/25/2022.)
 • KDB2022. 14. (D.233/13/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Soós Gábor – Csillag Laura: Az Oroszország ellen bevezetett szankciók egyes közbeszerzési kérdései

Tanulmány

 • Szárnyasi János:  A közbeszerzési szerződés módosítása a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján I.

Jogesetelemzés

 • Németh Anita: Közbeszerzési eljárási kötelezettség vagy kivétel ez alól? Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés és a még meg nem épített épületre vonatkozó bérleti szerződés elhatárolásának kérdése (Az Európai Unió Bírósága által a C-537/19. Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság ügyben 2021. április 22-én hozott ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 9. (C-719/20. Comune di Lerici ügy)
 • KUD2022. 10. (C-376/21. Obshtina Razlog ügy)
 • KUD2022. 11. (C-213/21. és C-214/21. Italy Emergenza egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 12. (Fővárosi Ítélőtábla Kf.1.700.011/2022/04.)
 • KJD2022. 13. (Kúria Kf.VI.39.216/2022/6.)
 • KJD2022. 14. (Kúria Kúria Kf.III.39.263/2022/4.)
 • KJD2022. 15. (Kúria Kf.II.39.261/2022/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 10. (D.15/10/2022.)
 • KDB2022. 11. (D.69/23/2022.)
 • KDB2022. 12. (D.149/10/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: A közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárások egyes kérdései a közétkeztetések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló kormányrendelet tükrében

Tanulmány

 • Csépai Balázs:  Gyanú vagy bizonyosság? – Az ajánlatkérőt terhelő bizonyítás mértéke és az eljárásában összejátszó ajánlattevők kizárása

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A Medirex-ügyről és a jogbiztonságról (Fővárosi Törvényszék által 2022. január 19-én hozott 104.K.704.511/2021/4. számú ítélet)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 6. (C-532/20. Alstom Transport ügy)
 • KUD2022. 7. (C-195/21., Smetna palata na Republika Bulgaria ügy)
 • KUD2022. 8. (C-642/20., Caruter ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 9. (Kúria Kf.I.39.035/2022/9.)
 • KJD2022. 10. (Kúria Kfv.VI.37.336/2022/2.)
 • KJD2022. 11. (Kúria Kf.IV.39.008/2022/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 7. (D.484/14/2021.)
 • KDB2022. 8. (D.527/48/2021.)
 • KDB2022. 9. (D.12/23/2022.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Soós Gábor: Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló intézkedések

Tanulmány

 • Marta Paul:  A következő generációt érintő professzionalizációs kihívások a jövőorientált közbeszerzés jegyében

Jogesetelemzés

 • Dudás Gábor: A nyertes ajánlattevők közérdekű adatigénylésre történő adatszolgáltatási kötelezettsége

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 3. (C-327/20. New Media Development & Hotel Services ügy)
 • KUD2022. 4. (T-849/19. Leonardo kontra Frontex ügy)
 • KUD2022. 5. (C-461/20. Advania Sverige és Kammarkollegiet ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 3. (Kúria Kfv.VI. 38.036/2021/22.)
 • KJD2022. 4. (Kúria Kfv.II.37.910/2021/6.)
 • KJD2022. 5. (Kúria Kf.I.40.725/2021/18.)
 • KJD2022. 6. (Kúria Kfv.III.38.078/2021/5.)
 • KJD2022. 7. (Kúria Kfv.I.38.151/2021/9.)
 • KJD2022. 8. (Kúria Kf.IV.40.887/2021/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 3. (D.392/14/2021.)
 • KDB2022. 4. (D.410/10/2021.)
 • KDB2022. 5. (D.460/10/2021.)
 • KDB2022. 6. (D.520/11/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Farkas Dénes: A szubjektivitás, mint rendszerelem Az ún. mentesített beszerzésekről – felhasználói szemmel

Tanulmány

 • Marta Paul:  The necessary professionalization of the next generation and its connection with the challenges of a future-oriented public procurement

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Az Európai Unió Bírósága által a C‑927/19. „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB ügyben hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2022. 1. (C-471/21. P(R) – Inivos és Inivos kontra Bizottság ügy)
 • KUD2022. 2. (C-497/20., Randstad Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2022. 1. (Kúria Kpkf.IV.40.868/2021/2.)
 • KJD2022. 2. (Kúria Kfv.IV.37.690/2021/7.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2022. 1. (D.428/16/2021)
 • KDB2022.2. (D.364/11/2021)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Farkas Edit: Az iratbetekintés sötét bugyrai/lehetősége és korlátai

Tanulmány

 • Hubai Ágnes:  Innováció és közbeszerzés az Európai Unióban

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád – dr. Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok közigazgatási eljárásban történő felhasználhatósága (3291/2021. (VII.22.) AB határozat)

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 12. (C-561/19. Consorzio Italian Management és Catania Multiservizi SpA ügy)
 • KUD2021. 13. (C-598/19. Confederación Nacional de Centros Espaciales de Empleo (Conacee) ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 14. (Kúria Kfv.IV.37.422/2021/8.)
 • KJD2021. 15. (Kúria Kfv.40.591/2021/4.)
 • KJD2021. 16. (Kúria Kfv.IV.37.619/2021/9.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 8. (D.301/19/2021.)
 • KDB2021.9. (D.326/28/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bozzay Erika: Brexit közbeszerzési szemmel – Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása a közbeszerzésekre

Tanulmány

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – a kapcsolódó irányelvek, a magyar jogi szabályozás és a jó gyakorlatok fényében II.

Jogesetelemzés

 • Siket Judit: Helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A helyi közügy fogalmába tartozhat-e a kibervédelmi tanácsadás?

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 10. (C-721/19. és C-722/19. Sisal SpA és társai egyesített ügyek)
 • KUD2021. 11. (C-927/19. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 12. (Kúria Kpkf.IV.40.629/2021/2.)
 • KJD2021. 13. (Kúria Kf.VII.40.455/2021/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 6. (D.227/23/2021.)
 • KDB2021.7. (D.282/38/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy Marianna: A rózsa neve, avagy recenzió Várhomoki-Molnár Márta: A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában című könyvéről

Tanulmány

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – az Európai Unió bírósági gyakorlata és az ILO munkajogi normái fényében I.

Jogesetelemzés

 • F. Rozsnyai Krisztina: Azonnali jogvédelem a közbeszerzési jogvita ajánlati szakaszában

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • Barabás Gergely: KUD2021. 8. (C–23/20. Simonsen & Weel ügy)
 • Barabás Gergely: KUD2021. 9. (C–295/20. Sanresa ügy)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: KDB2021. 5. (D.225/14/2021.)
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy Gabriella: Integritási megállapodás a közbeszerzési eljárásban

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében II.

Jogesetelemzés

 • Várhomoki-Molnár Márta: A jogorvoslathoz való jog a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötés engedélyezéséről hozott döntése esetén – Az Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 6. (C-6/20. Riigi Tugiteenuste Keskus ügy)
 • KUD2021. 7. (C-210/20. Rad Service és társai ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 8. [Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat]
 • KJD2021. 9. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)
 • KJD2021. 10. (Fővárosi Ítélőtábla Gf.20.40.083/2021/07.)
 • KJD2021. 11. (Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.014/2021/07.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 4. (D.94/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Barabás Gergely: A Biden-elnökség által elfogadott „Made in America” Elnöki rendelet

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében I.

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád – Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok felhasználhatósága a versenyfelügyeleti eljárásban – A Kúria által 2020. szeptember 22-én hozott Kf.IV.37.468/2019/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 4. (C-771/19. NAMA és társai ügy)
 • KUD2021. 5. (C-537/19. Bizottság kontra Ausztria ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 5. (Kúria Kf.V.39.084/2021/4.)
 • KJD2021. 6. (Kúria Kf.VI.39.085/2021/5.)
 • KJD2021. 7. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 3. (D.20/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Bővülő lehetőségek az ajánlatkérői mérlegelésre, gyarapodó kérdések – reflexiók a Kbt. 2020. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosításához

Tanulmány

 • Németh Anita: Előreláthatóság, és ami azon túl van – a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései

Jogesetelemzés

 • Rák-Fekete Edina: Az egyéb érdekelt ügyfélképessége – A Kúria Közigazgatási Tanácsa által 2020. november 18-án hozott Kfv.III.37.647/2020/5. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 1. (C 387/19. RTS infra és Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel ügy)
 • KUD2021. 2. (C 450/19. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ügy)
 • KUD2021. 3. (C-155/19. és C-156/19. FIGC és Consorzio Ge.Se.Av. egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 1. (Kúria Kf.V.40.222/2020/7.)
 • KJD2021. 2. (Kúria Pfv.V.21.079/2020/4.)
 • KJD2021. 3. (Kúria Kf.V.39.081/2021/5.)
 • KJD2021. 4. (Kúria Kfv.IV.37.749/2020/11.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 1. (D.334/22/2020.)
 • KDB2021. 2. (D.529/15/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Fenntartható közbeszerzés a pandémiában is? – Recenzió Prof. Dr. Jan Ziekow és Dr. Gyulai-Schmidt Andrea által kiadott és szerkesztett „Fenntarthatósági stratégiák az európai uniós közbeszerzési jog modernizációja során” című konferenciakötethez

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Versenyjogi jogsértések és a közbeszerzési kizárás

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Nulla forintos ár értékelése kirívóan alacsony ár vizsgálata körében információtechnológiai rendszerek piacain – Az Európai Unió Bírósága által a C-367/19. Tax-Fin-Lex ügyben 2020. szeptember 10-én hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 13. (C-299/19. Techbau ügy)
 • KUD2020. 14. (C-835/19. Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 33. (Kúria Pfv.V.20.167/2020/6.)
 • KJD2020. 34. (Kúria Kpkf.VI.40.226/2020/2.)
 • KJD2020. 35. (Kúria Kfv.III.37.647/2020/5.)
 • KJD2020. 36. (Kúria Kfv.II.37.432/2020/10.)
 • KJD2020. 37. (Kúria Kfv.II.37.451/2020/8.)
 • KJD2020. 38. (Kúria Kf.VI.40.227/2020/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 10. (D.370/18/2020.)
 • KDB2020. 11. (D.445/19/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Nachhaltig beschaffen auch in der Pandemie? – eine Rezension des Tagungsbandes „Nachhaltigkeitsstrategien im Zuge der Modernisierung der europäischen Vergaberechtsvorschriften” herausgegeben von Prof. Dr. Jan Ziekow und Dr. Andrea Gyulai-Schmidt

Tanulmány

 • Cser-Palkovics Tamás: Kártérítési felelősség a közbeszerzési jogsértésekért

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A teljesítési határidő módosításának korlátairól – a Kúria legfrissebb joggyakorlata és ennek tanulságai – A Kúria által 2020. június 26-án hozott Kf.IV.37.909/2019/6. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 11. (C-367/19. Tax-Fin-Lex ügy)
 • KUD2020. 12. (C-521/18. Pegaso és Sistemi di Sicurezza ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 28. (Kúria Kfv.II.37.167/2020/6.)
 • KJD2020. 29. (Kúria Kfv.IV.37.539/2020/3.)
 • KJD2020. 30. (Kúria Kfv.III.37.146/2020/9.)
 • KJD2020. 31. (Kúria Pfv.VII.20.944/2020/4.)
 • KJD2020. 32. (Kúria Kfv.III.37.418/2020/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 8. (D.207/15/2020.)
 • KDB2020. 9. (D.206/22/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gáspár Emőke: A központosított közbeszerzési rendszer változásai

Tanulmány

 • Albert Lili – Kocsis Márton: A magyar közbeszerzési jog szerinti közös ajánlattétel versenyjogi megítélése európai uniós kitekintéssel

Jogesetelemzés

 • Ferge Péter: Az „in-house” ügyletek korlátozása – a tagállamok szabadsága és kötelezettsége – Az Európai Unió Bírósága által a C-285/18. Irgita-ügyben 2019. október 3-án hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 6. (C-3/19. Asmel ügy)
 • KUD2020. 7. (C-429/19. Remondis ügy)
 • KUD2020. 8. (C-219/19. Parsec Fondazione ügy)
 • KUD2020. 9. (C-472/19. Vert Marine ügy)
 • KUD2020. 10. (C-328/19. Porin kaupunki ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 17. (Kúria Kfv.II.37.151/2020/7.)
 • KJD2020. 18. (Kúria Pfv.V.20.926/2019/12.)
 • KJD2020. 19. (Kúria Kf.II.37.152/2020/7.)
 • KJD2020. 20. (Kúria Pfv.V.21.702/2018/6.)
 • KJD2020. 21. (Kúria Kfv.IV.37.178/2019/7.)
 • KJD2020. 22. (Kúria Kfv.II.38.329/2019/9.)
 • KJD2020. 23. (Kúria Kfv.IV.37.909/2019/6.)
 • KJD2020. 24. (Kúria Kf.III.37.835/2019/4.)
 • KJD2020. 25. (Kúria Kf.II.38.309/2019/9.)
  KJD2020. 26. (Kúria Kfv.II.37.181/2020/6.)
 • KJD2020. 27. (Kúria Kfv.IV.37.950/2019/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 7. (D.72/13/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Németh Anita: Válság és a közbeszerzési jogi „keretek” – röpirat
 • Barabás Gergely: „Ne lopj!” – A szentszéki közbeszerzési kódex

Tanulmány

 • Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében

Jogesetelemzés

 • Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban – Az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 4. (C-263/19. T-Systems ügy)
 • KUD2020. 5. (C-796/18. ISE ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 13. (Kúria Kf.III.37.630/2019/6.)
 • KJD2020. 14. (Kúria Kf.III.38.320/2019/5.)
 • KJD2020. 15. (Kúria Kfv.IV.37.465/2019/11.)
 • KJD2020. 16. (Kúria Kfv.IV.37.784/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 5. (D.55/14/2020.)
 • KDB2020. 6. (D.93/14/2020..)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál

2020/2.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Szerződésmódosítás a közbeszerzési szerződések teljesítése során. A szerződésmódosítás megengedhetősége a közbeszerzési jogban a 2014. évi irányelvcsomag és annak a 2018. évi osztrák közbeszerzési törvénnyel történt átültetése alapján.

Jogesetelemzés

 • Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 3. (C-496/18. és C-497/18. Hungeod ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 7. (Kúria Kfv.IV.37.286/2019/3.)
 • KJD2020. 8. (Kúria Kfv.VI.37.646/2019/4.)
 • KJD2020. 9. (Kúria Kf.III.38.211/2019/5.)
 • KJD2020. 10. (Kúria Kfv.III.37.062/2020/3.)
 • KJD2020. 11. (Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5.)
 • KJD2020. 12. (Kúria Kfv.VI.38.358/2018/3.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 3. (D.537/13/2019.)
 • KDB2020. 4. (D.15/16/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról III.

2020/1.

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A hivatalbóli kiterjesztés és alaki feltételei a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, különös tekintettel a HUNGEOD-ügyre

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 1. (C-362/18. Hochtief ügy)
 • KUD2020. 2. (C-395/18. Tim ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 1. (Kúria Kfv.IV.37.968/2018/5.)
 • KJD2020. 2. (Kúria Kf.III.37.521/2019/10.)
 • KJD2020. 3. (Kúria Kf.III.37.522/2019/10.)
 • KJD2020. 4. [35/2019. (XII. 31.) AB határozat]
 • KJD2020. 5. (Kúria Kf.III.37.383/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 1. (D.468/10/2019.)
 • KDB2020. 2. (D.522/24/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból


Fórum

 • Kothencz Éva: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról II.

2019/1.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – I.

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 1. (C-328/17. Amt Azienda Trasporti e Mobilità és társai ügy)
 • KUD2019. 2. (C-216/17. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust és Coopservice ügy)
 • KUD2019. 3. (C-375/17. Stanley International Betting és Stanleybet Malta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 1. (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.476/2018/11.)
 • KJD2019. 2. (Kúria Kf.III.37.731/2018/12.)
 • KJD2019. 3. (Kúria Kfv.VI.37.188/2018/7.)
 • KJD2019. 4. (Kúria Pfv.V.20.807/2018/3.)
 • KJD2019. 5. (Kúria Kfv.II.38.077/2017/5.)
 • KJD2019. 6. (Kúria Pfv.V.21.421/2018/9.)
 • KJD2019. 7. (Kúria Kfv.VI.37.080/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 1. (D.345/19/2018.)
 • KDB2019. 2. (D.367/15/2018.)
 • KDB2019. 3. (D.395/10/2018.)
 • KDB2019. 4. (D.386/10/2018.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platon, La République et le nouveau code de la commande publique
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében I. – ahogyan a szakember látja
 • Kothencz Éva: Pulzáló joggyakorlat – az ELTE Faksz képzésének margójára

2019/2.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Europäischer und deutscher Vergaberechtsrahmen für die Neuvergabe von Trinkwasserkonzessionen

Jogesetelemzés

 • Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 4. (C-388/17. SJ ügy)
 • KUD2019. 5. (C-465/17. Falck Rettungsdienste és Falck ügy)
 • KUD2019. 6. (C-101/18. Idi ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 8. (Kúria Kfv.II.37.067/2018/5.)
 • KJD2019. 9. (Kúria Kf.II.37.797/2018/8.)
 • KJD2019. 10. (Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.)
 • KJD2019. 11. (Kúria Kf.VI.37.816/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 5. (D.409/18/2018.)
 • KDB2019. 6. (D.1/13/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platón, az Állam és az új közbeszerzési törvény
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében II. – ahogyan a szakember látja
 • Gyulai-Schmidt Andrea: A berlini koncessziósjogi konferencia margójára

2019/3.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – II.

Jogesetelemzés

 • Vitál-Eigner Beáta: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételeinek értelmezése műszaki-technikai sajátosságok esetén – a Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.III.37.852/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 7. (C-266/17. és C-267/17. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker és BVR Busverkehr Rheinland egyesített ügyek)
 • KUD2019. 8. (C-699/17. Allianz Vorsorgekasse ügy)
 • KUD2019. 9. (C-309/18. Lavorgna ügy)
 • KUD2019. 10. (C-253/18. Rhenus Veniro ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 12. (Kúria Kfv. III. 37.782/2018/11.)
 • KJD2019. 13. (Kúria Kf. VI. 37.878/2018/6.)
 • KJD2019. 14. (Kúria Gfv. VII. 30.436/2018/7.)
 • KJD2019. 15. (Kúria Pfv. V. 21.596/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 7. (D.111/23/2019.)
 • KDB2019. 8. (D.104/27/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szakmai fórum a környezettudatosabb építési beruházásokért
 • Schäffer Kinga: Gondolatok a KÖSZ „Egészségügy és közbeszerzés” című rendezvénye kapcsán

2019/4.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
 • Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy)
 • KUD2019. 12. (C–264/18. P.M. és társai ügy)
 • KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy)
 • KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” ügy)
 • KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 16. (Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat)
 • KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
 • Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
 • KDB2019. 9. (D.160/16/2019.)
 • KDB2019. 10. (D.225/15/2019.)
 • KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról

2019/5.

Tanulmány

 • Pfeffer Zsolt: A hatékony és felelős közpénzfelhasználás egyes jogi kérdései a közbeszerzési jogban

Jogesetelemzés

 • Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 16. (C–620/17. Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe ügy)
 • KUD2019. 17. (C–333/18. Lombardi ügy)
 • KUD2019. 18. (C–526/17. Bizottság kontra Olaszország ügy)
 • KUD2019. 19. (C–63/18. Vitali ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 18. (Kúria Kfv.IV.37.737/2018/13.)
 • KJD2019. 19. (Kúria Pfv.V.20.947/2019/6.)
 • KJD2019. 20. (Kúria Kfv.III.38.120/2018/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 12. (D.347/19/2019.)
 • KDB2019. 13. (D.360/14/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban
 • Miklós Gyula: Amiről a szakmai fórumok nem mindig szólnak: értelmezési kérdések, örök dilemmák, különös figyelemmel a szakmai ajánlatra és a szerződés teljesítésére

2019/6.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Vertragsänderung während der Laufzeit. Die vergaberechtliche Zulässigkeit von Vertragsänderungen nach dem Richtlinienpaket 2014 und seiner Umsetzung durch das BVergG 2018

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Múltbeli teljesítésen alapuló kizárás – Az Európai Unió Bírósága által a C–41/18. Meca Srl kontra Comune di Napoli ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 20. (C-267/18. Delta ügy)
 • KUD2019. 21. (C-285/18. Irgita ügy)
 • KUD2019. 22. (C-402/18. Tedeschi és Consorzio Stabile Istant Service ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 21. (Kúria Kf.IV.38.026/2018/3. végzése)
 • KJD2019. 22. (Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5.)
 • KJD2019. 23. (Kúria Kfv.IV.38.146/2018/6.)
 • KJD2019. 24. (Kúria Kfv.II.37.693/2018/7.)
 • KJD2019. 25. (Kúria Pfv.V.20.118/2019/3.)
 • KJD2019. 26. (Kúria Kfv.III.38.151/2018/18.)
 • KJD2019. 27. (Kúria Kfv.VI.38.014/2018/7.)
 • KJD2019. 28. (Kúria Kfv.VI.38.008/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 14. (D.387/15/2019.)
 • KDB2019. 15. (D.400/8/2019.)
 • KDB2019. 16. (D.499/43/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Egyet vissza, egyet előre – gondolatok a Kbt. módosításáról I.
 • Berczi Norbert: Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
https://www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Gubucz Viktória

ISSN 2676-9069