Közbeszerzési Jog online


 

A Közbeszerzési Jog online (KJO) kéthavonta megjelenő szakfolyóirat a közbeszerzés iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, egyben kifejezetten a gyakorlat igényeire figyelemmel.

A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett közbeszerzés és határterületei izgalmas kérdéseit, a közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa európai, illetve nemzetközi kitekintéssel. A periodika rovatai – tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, valamint az előző két hónap döntvényeivel és egyéb aktualitásokkal – ezt a célt szolgálják.


Főszerkesztő:

 • dr. Németh Anita

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Barabás Gergely
 • dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 • dr. Kothencz Éva
 • dr. Nagy-Fribiczer Gabriella.

Rovatok

 1. Tanulmány
  Rovatvezető: dr. Gyulai-Schmidt Andrea
 2. Jogesetelemzés
  Rovatvezető: dr. Barabás Gergely és dr. Németh Anita
 3. Döntvény
  Rovatvezető: dr. Barabás Gergely és dr. Nagy-Fribiczer Gabriella
 4. Fórum
  Rovatvezető: dr. Kothencz Éva

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – az Európai Unió bírósági gyakorlata és az ILO munkajogi normái fényében I.

Jogesetelemzés

 • F. Rozsnyai Krisztina: Azonnali jogvédelem a közbeszerzési jogvita ajánlati szakaszában

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • Barabás Gergely: KUD2021. 8. (C–23/20. Simonsen & Weel ügy)
 • Barabás Gergely: KUD2021. 9. (C–295/20. Sanresa ügy)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: KDB2021. 5. (D.225/14/2021.)
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy Gabriella: Integritási megállapodás a közbeszerzési eljárásban

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében II.

Jogesetelemzés

 • Várhomoki-Molnár Márta: A jogorvoslathoz való jog a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötés engedélyezéséről hozott döntése esetén – Az Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 6. (C-6/20. Riigi Tugiteenuste Keskus ügy)
 • KUD2021. 7. (C-210/20. Rad Service és társai ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 8. [Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat]
 • KJD2021. 9. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)
 • KJD2021. 10. (Fővárosi Ítélőtábla Gf.20.40.083/2021/07.)
 • KJD2021. 11. (Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.014/2021/07.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 4. (D.94/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Barabás Gergely: A Biden-elnökség által elfogadott „Made in America” Elnöki rendelet

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében I.

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád – Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok felhasználhatósága a versenyfelügyeleti eljárásban – A Kúria által 2020. szeptember 22-én hozott Kf.IV.37.468/2019/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 4. (C-771/19. NAMA és társai ügy)
 • KUD2021. 5. (C-537/19. Bizottság kontra Ausztria ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 5. (Kúria Kf.V.39.084/2021/4.)
 • KJD2021. 6. (Kúria Kf.VI.39.085/2021/5.)
 • KJD2021. 7. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 3. (D.20/21/2021.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Bővülő lehetőségek az ajánlatkérői mérlegelésre, gyarapodó kérdések – reflexiók a Kbt. 2020. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosításához

Tanulmány

 • Németh Anita: Előreláthatóság, és ami azon túl van – a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései

Jogesetelemzés

 • Rák-Fekete Edina: Az egyéb érdekelt ügyfélképessége – A Kúria Közigazgatási Tanácsa által 2020. november 18-án hozott Kfv.III.37.647/2020/5. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2021. 1. (C 387/19. RTS infra és Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel ügy)
 • KUD2021. 2. (C 450/19. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ügy)
 • KUD2021. 3. (C-155/19. és C-156/19. FIGC és Consorzio Ge.Se.Av. egyesített ügyek)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2021. 1. (Kúria Kf.V.40.222/2020/7.)
 • KJD2021. 2. (Kúria Pfv.V.21.079/2020/4.)
 • KJD2021. 3. (Kúria Kf.V.39.081/2021/5.)
 • KJD2021. 4. (Kúria Kfv.IV.37.749/2020/11.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2021. 1. (D.334/22/2020.)
 • KDB2021. 2. (D.529/15/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Fenntartható közbeszerzés a pandémiában is? – Recenzió Prof. Dr. Jan Ziekow és Dr. Gyulai-Schmidt Andrea által kiadott és szerkesztett „Fenntarthatósági stratégiák az európai uniós közbeszerzési jog modernizációja során” című konferenciakötethez

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Versenyjogi jogsértések és a közbeszerzési kizárás

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Nulla forintos ár értékelése kirívóan alacsony ár vizsgálata körében információtechnológiai rendszerek piacain – Az Európai Unió Bírósága által a C-367/19. Tax-Fin-Lex ügyben 2020. szeptember 10-én hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 13. (C-299/19. Techbau ügy)
 • KUD2020. 14. (C-835/19. Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 33. (Kúria Pfv.V.20.167/2020/6.)
 • KJD2020. 34. (Kúria Kpkf.VI.40.226/2020/2.)
 • KJD2020. 35. (Kúria Kfv.III.37.647/2020/5.)
 • KJD2020. 36. (Kúria Kfv.II.37.432/2020/10.)
 • KJD2020. 37. (Kúria Kfv.II.37.451/2020/8.)
 • KJD2020. 38. (Kúria Kf.VI.40.227/2020/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 10. (D.370/18/2020.)
 • KDB2020. 11. (D.445/19/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Marta Paul: Nachhaltig beschaffen auch in der Pandemie? – eine Rezension des Tagungsbandes „Nachhaltigkeitsstrategien im Zuge der Modernisierung der europäischen Vergaberechtsvorschriften” herausgegeben von Prof. Dr. Jan Ziekow und Dr. Andrea Gyulai-Schmidt

Tanulmány

 • Cser-Palkovics Tamás: Kártérítési felelősség a közbeszerzési jogsértésekért

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A teljesítési határidő módosításának korlátairól – a Kúria legfrissebb joggyakorlata és ennek tanulságai – A Kúria által 2020. június 26-án hozott Kf.IV.37.909/2019/6. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 11. (C-367/19. Tax-Fin-Lex ügy)
 • KUD2020. 12. (C-521/18. Pegaso és Sistemi di Sicurezza ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 28. (Kúria Kfv.II.37.167/2020/6.)
 • KJD2020. 29. (Kúria Kfv.IV.37.539/2020/3.)
 • KJD2020. 30. (Kúria Kfv.III.37.146/2020/9.)
 • KJD2020. 31. (Kúria Pfv.VII.20.944/2020/4.)
 • KJD2020. 32. (Kúria Kfv.III.37.418/2020/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 8. (D.207/15/2020.)
 • KDB2020. 9. (D.206/22/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gáspár Emőke: A központosított közbeszerzési rendszer változásai

Tanulmány

 • Albert Lili – Kocsis Márton: A magyar közbeszerzési jog szerinti közös ajánlattétel versenyjogi megítélése európai uniós kitekintéssel

Jogesetelemzés

 • Ferge Péter: Az „in-house” ügyletek korlátozása – a tagállamok szabadsága és kötelezettsége – Az Európai Unió Bírósága által a C-285/18. Irgita-ügyben 2019. október 3-án hozott ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 6. (C-3/19. Asmel ügy)
 • KUD2020. 7. (C-429/19. Remondis ügy)
 • KUD2020. 8. (C-219/19. Parsec Fondazione ügy)
 • KUD2020. 9. (C-472/19. Vert Marine ügy)
 • KUD2020. 10. (C-328/19. Porin kaupunki ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 17. (Kúria Kfv.II.37.151/2020/7.)
 • KJD2020. 18. (Kúria Pfv.V.20.926/2019/12.)
 • KJD2020. 19. (Kúria Kf.II.37.152/2020/7.)
 • KJD2020. 20. (Kúria Pfv.V.21.702/2018/6.)
 • KJD2020. 21. (Kúria Kfv.IV.37.178/2019/7.)
 • KJD2020. 22. (Kúria Kfv.II.38.329/2019/9.)
 • KJD2020. 23. (Kúria Kfv.IV.37.909/2019/6.)
 • KJD2020. 24. (Kúria Kf.III.37.835/2019/4.)
 • KJD2020. 25. (Kúria Kf.II.38.309/2019/9.)
  KJD2020. 26. (Kúria Kfv.II.37.181/2020/6.)
 • KJD2020. 27. (Kúria Kfv.IV.37.950/2019/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 7. (D.72/13/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Németh Anita: Válság és a közbeszerzési jogi „keretek” – röpirat
 • Barabás Gergely: „Ne lopj!” – A szentszéki közbeszerzési kódex

Tanulmány

 • Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében

Jogesetelemzés

 • Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban – Az Alkotmánybíróság 35/2019. (XII. 31.) AB határozata

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 4. (C-263/19. T-Systems ügy)
 • KUD2020. 5. (C-796/18. ISE ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 13. (Kúria Kf.III.37.630/2019/6.)
 • KJD2020. 14. (Kúria Kf.III.38.320/2019/5.)
 • KJD2020. 15. (Kúria Kfv.IV.37.465/2019/11.)
 • KJD2020. 16. (Kúria Kfv.IV.37.784/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 5. (D.55/14/2020.)
 • KDB2020. 6. (D.93/14/2020..)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál

2020/2.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Szerződésmódosítás a közbeszerzési szerződések teljesítése során. A szerződésmódosítás megengedhetősége a közbeszerzési jogban a 2014. évi irányelvcsomag és annak a 2018. évi osztrák közbeszerzési törvénnyel történt átültetése alapján.

Jogesetelemzés

 • Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 3. (C-496/18. és C-497/18. Hungeod ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 7. (Kúria Kfv.IV.37.286/2019/3.)
 • KJD2020. 8. (Kúria Kfv.VI.37.646/2019/4.)
 • KJD2020. 9. (Kúria Kf.III.38.211/2019/5.)
 • KJD2020. 10. (Kúria Kfv.III.37.062/2020/3.)
 • KJD2020. 11. (Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5.)
 • KJD2020. 12. (Kúria Kfv.VI.38.358/2018/3.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 3. (D.537/13/2019.)
 • KDB2020. 4. (D.15/16/2020.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról III.

2020/1.

Tanulmány

 • Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: A hivatalbóli kiterjesztés és alaki feltételei a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, különös tekintettel a HUNGEOD-ügyre

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2020. 1. (C-362/18. Hochtief ügy)
 • KUD2020. 2. (C-395/18. Tim ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2020. 1. (Kúria Kfv.IV.37.968/2018/5.)
 • KJD2020. 2. (Kúria Kf.III.37.521/2019/10.)
 • KJD2020. 3. (Kúria Kf.III.37.522/2019/10.)
 • KJD2020. 4. [35/2019. (XII. 31.) AB határozat]
 • KJD2020. 5. (Kúria Kf.III.37.383/2019/5.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2020. 1. (D.468/10/2019.)
 • KDB2020. 2. (D.522/24/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból


Fórum

 • Kothencz Éva: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról II.

2019/1.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – I.

Jogesetelemzés

 • Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 1. (C-328/17. Amt Azienda Trasporti e Mobilità és társai ügy)
 • KUD2019. 2. (C-216/17. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust és Coopservice ügy)
 • KUD2019. 3. (C-375/17. Stanley International Betting és Stanleybet Malta ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 1. (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.476/2018/11.)
 • KJD2019. 2. (Kúria Kf.III.37.731/2018/12.)
 • KJD2019. 3. (Kúria Kfv.VI.37.188/2018/7.)
 • KJD2019. 4. (Kúria Pfv.V.20.807/2018/3.)
 • KJD2019. 5. (Kúria Kfv.II.38.077/2017/5.)
 • KJD2019. 6. (Kúria Pfv.V.21.421/2018/9.)
 • KJD2019. 7. (Kúria Kfv.VI.37.080/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 1. (D.345/19/2018.)
 • KDB2019. 2. (D.367/15/2018.)
 • KDB2019. 3. (D.395/10/2018.)
 • KDB2019. 4. (D.386/10/2018.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platon, La République et le nouveau code de la commande publique
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében I. – ahogyan a szakember látja
 • Kothencz Éva: Pulzáló joggyakorlat – az ELTE Faksz képzésének margójára

2019/2.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Europäischer und deutscher Vergaberechtsrahmen für die Neuvergabe von Trinkwasserkonzessionen

Jogesetelemzés

 • Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 4. (C-388/17. SJ ügy)
 • KUD2019. 5. (C-465/17. Falck Rettungsdienste és Falck ügy)
 • KUD2019. 6. (C-101/18. Idi ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 8. (Kúria Kfv.II.37.067/2018/5.)
 • KJD2019. 9. (Kúria Kf.II.37.797/2018/8.)
 • KJD2019. 10. (Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.)
 • KJD2019. 11. (Kúria Kf.VI.37.816/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 5. (D.409/18/2018.)
 • KDB2019. 6. (D.1/13/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Florian Linditch: Platón, az Állam és az új közbeszerzési törvény
 • Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében II. – ahogyan a szakember látja
 • Gyulai-Schmidt Andrea: A berlini koncessziósjogi konferencia margójára

2019/3.

Tanulmány

 • Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – II.

Jogesetelemzés

 • Vitál-Eigner Beáta: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételeinek értelmezése műszaki-technikai sajátosságok esetén – a Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.III.37.852/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 7. (C-266/17. és C-267/17. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker és BVR Busverkehr Rheinland egyesített ügyek)
 • KUD2019. 8. (C-699/17. Allianz Vorsorgekasse ügy)
 • KUD2019. 9. (C-309/18. Lavorgna ügy)
 • KUD2019. 10. (C-253/18. Rhenus Veniro ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 12. (Kúria Kfv. III. 37.782/2018/11.)
 • KJD2019. 13. (Kúria Kf. VI. 37.878/2018/6.)
 • KJD2019. 14. (Kúria Gfv. VII. 30.436/2018/7.)
 • KJD2019. 15. (Kúria Pfv. V. 21.596/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 7. (D.111/23/2019.)
 • KDB2019. 8. (D.104/27/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szakmai fórum a környezettudatosabb építési beruházásokért
 • Schäffer Kinga: Gondolatok a KÖSZ „Egészségügy és közbeszerzés” című rendezvénye kapcsán

2019/4.

Tanulmány

 • Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
 • Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából

Jogesetelemzés

 • Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy)
 • KUD2019. 12. (C–264/18. P.M. és társai ügy)
 • KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy)
 • KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Verde” ügy)
 • KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 16. (Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat)
 • KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
 • Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
 • KDB2019. 9. (D.160/16/2019.)
 • KDB2019. 10. (D.225/15/2019.)
 • KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról

2019/5.

Tanulmány

 • Pfeffer Zsolt: A hatékony és felelős közpénzfelhasználás egyes jogi kérdései a közbeszerzési jogban

Jogesetelemzés

 • Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 16. (C–620/17. Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe ügy)
 • KUD2019. 17. (C–333/18. Lombardi ügy)
 • KUD2019. 18. (C–526/17. Bizottság kontra Olaszország ügy)
 • KUD2019. 19. (C–63/18. Vitali ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 18. (Kúria Kfv.IV.37.737/2018/13.)
 • KJD2019. 19. (Kúria Pfv.V.20.947/2019/6.)
 • KJD2019. 20. (Kúria Kfv.III.38.120/2018/4.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 12. (D.347/19/2019.)
 • KDB2019. 13. (D.360/14/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban
 • Miklós Gyula: Amiről a szakmai fórumok nem mindig szólnak: értelmezési kérdések, örök dilemmák, különös figyelemmel a szakmai ajánlatra és a szerződés teljesítésére

2019/6.

Tanulmány

 • Hubert Reisner: Vertragsänderung während der Laufzeit. Die vergaberechtliche Zulässigkeit von Vertragsänderungen nach dem Richtlinienpaket 2014 und seiner Umsetzung durch das BVergG 2018

Jogesetelemzés

 • Kenessey Réka: Múltbeli teljesítésen alapuló kizárás – Az Európai Unió Bírósága által a C–41/18. Meca Srl kontra Comune di Napoli ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete

Döntvény

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • KUD2019. 20. (C-267/18. Delta ügy)
 • KUD2019. 21. (C-285/18. Irgita ügy)
 • KUD2019. 22. (C-402/18. Tedeschi és Consorzio Stabile Istant Service ügy)

Hazai bíróságok határozatai

 • KJD2019. 21. (Kúria Kf.IV.38.026/2018/3. végzése)
 • KJD2019. 22. (Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5.)
 • KJD2019. 23. (Kúria Kfv.IV.38.146/2018/6.)
 • KJD2019. 24. (Kúria Kfv.II.37.693/2018/7.)
 • KJD2019. 25. (Kúria Pfv.V.20.118/2019/3.)
 • KJD2019. 26. (Kúria Kfv.III.38.151/2018/18.)
 • KJD2019. 27. (Kúria Kfv.VI.38.014/2018/7.)
 • KJD2019. 28. (Kúria Kfv.VI.38.008/2018/6.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

 • KDB2019. 14. (D.387/15/2019.)
 • KDB2019. 15. (D.400/8/2019.)
 • KDB2019. 16. (D.499/43/2019.)
 • Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum

 • Kothencz Éva: Egyet vissza, egyet előre – gondolatok a Kbt. módosításáról I.
 • Berczi Norbert: Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2020

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Szilvási Miklós

ISSN 2676-9069