Fogyasztóvédelmi Jog online


 

A Fogyasztóvédelmi Jog online (FVJO) negyedévente megjelenő szakfolyóirat a fogyasztói érdekek védelme, a fogyasztóvédelmi jog iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, a gyakorlat igényeire figyelemmel. A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett fogyasztóvédelem és határterületei sokakat érintő kérdéseit, a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa, európai, illetve nemzetközi kitekintéssel. A szakfolyóirat rovatai – tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, valamint a területet érintő bírósági és hatósági döntvényekkel, illetve a fórum rovatban ismertetett egyéb aktualitásokkal – ezt a célt szolgálják.

Főszerkesztő:

 • dr. Zavodnyik József

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Balogh Virág
 • dr. Hajnal Zsolt

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány 
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben II. rész 
 • Szabó Kenéz: Kereskedelmi gyakorlatok a tisztességtelenség határán 
Jogesetelemzés 
 • Madai Sándor: Pillanatkép a rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettének bírói értékeléséről 
Döntvény 
Európai Unió Bíróságának határozatai 
 • FUD2021. 3. (C-641/19. EU kontra PE Digital GmbH ügy) 
 • FUD2021. 4. (C-826/19. WZ kontra Austrian Airlines AG ügy) 
Hazai bíróságok határozatai 
 • FVD2021. 1. (Kfv.III.37.276/2020/8.) 
 • FVD2021. 2. (Kfv.II.37.673/2020/6.) 
Versenytanács határozatai 
 • FKD2021. 4. (38/2018. VJ) 
 • FKD2021. 5. (50/2018. VJ) 
Fórum 
 • Zavodnyik József: Ajánló a Gazdasági Versenyhivatal 2020. évi beszámolójához és a Pénzügyi Békéltető Testület 2020. évi jelentéséhez 

Tanulmány

 • Balogh Virág: A hírközlési/digitális fogyasztóvédelem legújabb európai fejleményei
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben I. rész

Jogesetelemzés

 • Zavodnyik József: Az Aziz-ítélet szerinti „tisztességtelenségi teszt” a magyar bírói gyakorlatban – A Kúria Pfv.V.20.152/2020/7. számú ítélete

Döntvény

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • FUD2021. 1. (C 229/19. és C 289/19. számú egyesített ügyek Dexia Nederland ügy)
 • FUD2021. 2. (C-667/16. A.M. Kozmetikai termékek címkézése ügy)

Versenytanács határozatai

 • FKD2021. 1. (22/2020. VJ.)
 • FKD2021. 2. (41/2019. VJ.)
 • FKD2021. 3. (65/2017. VJ.)

Fórum

 • Hajnal Zsolt: Ajánló „A fogyasztói adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasonlító elemzése” című kiadványhoz

Elérhetőség

fogyasztovedelmijogonline@wolterskluwer.com

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2021

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: Lopusny Eszter

ISSN 2786-1600