Fogyasztóvédelmi Jog online


 

A Fogyasztóvédelmi Jog online (FVJO) negyedévente megjelenő szakfolyóirat a fogyasztói érdekek védelme, a fogyasztóvédelmi jog iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, a gyakorlat igényeire figyelemmel. A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett fogyasztóvédelem és határterületei sokakat érintő kérdéseit, a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa, európai, illetve nemzetközi kitekintéssel. A szakfolyóirat rovatai – tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, valamint a területet érintő bírósági és hatósági döntvényekkel, illetve a fórum rovatban ismertetett egyéb aktualitásokkal – ezt a célt szolgálják.

Főszerkesztő:

 • dr. Zavodnyik József

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Balogh Virág
 • dr. Hajnal Zsolt

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Priskin Boglárka: Sötét mintázatok az európai és hazai fogyasztóvédelem és adatvédelem fókuszában

Jogesetelemzés

 • Hajnal Zsolt: Az Európai Bíróság ítélete a fogyasztóvédelmi szervezetek adatvédelmi jogsértésekkel szembeni fellépésének lehetőségéről

Döntvény

Hazai bíróságok határozatai

 • FVD2023. 7. (Kúria Pfv.V.20.566/2022/4.)
 • FVD2023. 8. (Kúria Kfv.II.37.282/2023/5.)

Versenytanács határozatai

 • FKD2023. 5. (22/2022. VJ.)

Fórum

 • Balogh Virág: Könyv a fogyasztóvédelmi jogi igényérvényesítésről

Tanulmány

 • Kóródi Balázs: A hálózatsemlegesség kérdése a nullás díjszabású mobilinternet szolgáltatásokkal összefüggésben

Jogesetelemzés

 • Simon Károly László: Érvényessé nyilvánítás és elszámolás a devizahiteles perekben

Döntvény

Hazai bíróságok határozatai

 • FVD2023. 6. (Kúria Kfv.VI.37.839/2022/5.)

Versenytanács határozatai

 • FKD2023. 4. (24/2022. VJ.)

Fórum

 • Hajnal Zsolt – Jagusztin Tamás: Képviseleti keresetek szakértői anyag
 • Hargita Árpád: Jogegységi határozattal zárta le a Kúria a határidőtúllépéssel kapcsolatos jogértelmezési vitát

Tanulmány

 • Szentléleky Szabolcs: Fogyasztóvédelem nemzetközi vizeken: az ENSZ és a Nemzetközi Távközlési Egyesület fogyasztóvédelmet érintő dokumentumainak bemutatása

Jogesetelemzés

 • Hargita Árpád: Tisztességtelen feltételek az ügyvédi szerződésekben

Hazai bíróságok határozatai

 • FVD2023. 4. (Pfv.III.20.007/2022/4.)
 • FVD2023. 5. (Pfv.III.20.318/2022/4.)

Versenytanács határozatai

 • FKD2023. 2. (5/2022. VJ.)
 • FKD2023. 3. (13/2022. VJ)

Fórum

 • Zavodnyik József: Az általános szerződési feltételeket tisztességtelennek minősítő ítéletek megismerhetősége

Tanulmány:

 • Kocsis Csilla: Fogyasztói jogokat keletkeztető események a Légiutas Rendelet és az Európai Unió Bírósága gyakorlatának tükrében

Hazai bíróságok határozatai:

 • FVD2023. 1. (Kfv.IV.37.206/2022/9.)
 • FVD2023. 2. (Kfv.III.37.468/2022/7.)
 • FVD2023. 3. (Kfv.VI.37.026/2022/8.)

Versenytanács határozatai:

 • FKD2023. 1. (9/2022. VJ)

Fórum:

 • Köcse Ildikó – Zenisek Andrea: A fogyasztóvédelmi hatóságok lehetőségei az uniós szintű és hatású jogérvényesítésre az online térben

Tanulmány

Jogesetelemzés

Döntvény

 • Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Hazai bíróságok határozatai

Versenytanács határozatai

Fórum

Tanulmány

 • Zavodnyik József: Segédlet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alkalmazásához I. rész

Tanulmány

 • Fézer Tamás: Új fejlemények és trendek az amerikai termékfelelősségi jogban
 • Grimm Krisztina: Az ún. Omnibus irányelv rendelkezései a rangsorolás kapcsán
 • Hajnal Zsolt: Az európai termékfelelősségi szabályozás reformjának lehetséges útjai

Döntvény
Hazai bíróságok határozatai

 • FVD2022. 2. (Pfv.V.20.629/2021/4.)
 • FVD2022. 3. (Kfv.IV.37.679/2021/7.)

Versenytanács határozatai

 • FKD2022. 3. (27/2021. VJ)

Pénzügyi Békéltető Testület határozatai

 • FKD.2022. 4. (Ügyszám: nem ismert)

Fórum

 • Zavodnyik József: Az új fogyasztóvédelmi szabályok értelmezését segítő útmutatók, tájékoztatók

Tanulmány

 • Priskin Boglárka: Az európai fogyasztóvédelmi jogot megreformáló Omnibus irányelv bemutatása

Jogesetelemzés

 • Joó Imre: Fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés érvénytelen kikötéseinek bírósági megítélése az ügyész keresete alapján

Döntvény
Hazai bíróságok határozatai

 • FVD2022. 1. (Kfv.IV.37.412/2021/5.)

Versenytanács határozatai

 • FKD2022. 1. (12/2020. VJ)

Pénzügyi Békéltető Testület határozatai

 • FKD.2022. 2. (Ügyszám: nem ismert)

Fórum

 • Szoboszlai Izabella – Tóth András: A Kúria Facebook ügyben hozott ítéletének margójára
Tanulmány
 • Kovács Anita: Adatforgalmazás nullás díjszabással – tűrve vagy tiltva?
 • Ujhelyi Dávid: A fogyasztó fogalmának versenyjogi és védjegyjogi dimenziói, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának gyakorlatára
Jogesetelemzés
 • Joó Imre: A fogyasztók polgári jogi igényének közérdekű érvényesítése
Döntvény
Európai Unió Bíróságának határozatai
 • FUD2021. 7. (C-774/19. A. B. és B. B. kontra Personal Exchange International Limited ügy)
Versenytanács határozatai
 • FKD2021. 10. (14/2020. VJ)
 • FKD2021. 11. (15/2021. VJ)
Pénzügyi Békéltető Testület határozatai
 • FKD.2021. 12. (Ügyszám: nem ismert)
 • FKD2021. 13. (Ügyszám: nem ismert)
Fórum
 • Zavodnyik József: Az Európai Bizottság új fogyasztóvédelmi közleményei
Tanulmány
 • Bencsik András: A (közigazgatási) bíróság helye és szerepe a fogyasztóvédelmi jog érvényesítésében
 • Szoboszlai Izabella: Nincs mese – gyermekeknek szóló reklámok és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
Jogesetelemzés
 • Zavodnyik József: A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartás egyes kérdései fogyasztói szerződések esetén
Döntvény

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • FUD2021. 5. (C-303/20. Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. kontra KM ügy)
 • FUD2021. 6. (C-192/20. Prima banka Slovensko a.s. kontra HD ügy)
Versenytanács határozatai
 • FKD2021. 6. (40/2018. VJ)
 • FKD2021. 7. (17/2020. VJ)
Pénzügyi Békéltető Testület határozatai
 • FKD2021. 8. (Ügyszám: 1937-8/2019)
 • FKD2021. 9. (Ügyszám: nem ismert)
Fórum
 • Inzelt Éva: A Budapesti Békéltető Testület 2021. I. félévi tapasztalatai
Tanulmány 
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben II. rész 
 • Szabó Kenéz: Kereskedelmi gyakorlatok a tisztességtelenség határán 
Jogesetelemzés 
 • Madai Sándor: Pillanatkép a rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettének bírói értékeléséről 
Döntvény 
Európai Unió Bíróságának határozatai 
 • FUD2021. 3. (C-641/19. EU kontra PE Digital GmbH ügy) 
 • FUD2021. 4. (C-826/19. WZ kontra Austrian Airlines AG ügy) 
Hazai bíróságok határozatai 
 • FVD2021. 1. (Kfv.III.37.276/2020/8.) 
 • FVD2021. 2. (Kfv.II.37.673/2020/6.) 
Versenytanács határozatai 
 • FKD2021. 4. (38/2018. VJ) 
 • FKD2021. 5. (50/2018. VJ) 
Fórum 
 • Zavodnyik József: Ajánló a Gazdasági Versenyhivatal 2020. évi beszámolójához és a Pénzügyi Békéltető Testület 2020. évi jelentéséhez 

Tanulmány

 • Balogh Virág: A hírközlési/digitális fogyasztóvédelem legújabb európai fejleményei
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben I. rész

Jogesetelemzés

 • Zavodnyik József: Az Aziz-ítélet szerinti „tisztességtelenségi teszt” a magyar bírói gyakorlatban – A Kúria Pfv.V.20.152/2020/7. számú ítélete

Döntvény

Európai Unió Bíróságának határozatai

 • FUD2021. 1. (C 229/19. és C 289/19. számú egyesített ügyek Dexia Nederland ügy)
 • FUD2021. 2. (C-667/16. A.M. Kozmetikai termékek címkézése ügy)

Versenytanács határozatai

 • FKD2021. 1. (22/2020. VJ.)
 • FKD2021. 2. (41/2019. VJ.)
 • FKD2021. 3. (65/2017. VJ.)

Fórum

 • Hajnal Zsolt: Ajánló „A fogyasztói adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasonlító elemzése” című kiadványhoz

Elérhetőség

fogyasztovedelmijogonline@wolterskluwer.com

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2023

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Némedi-Tóth Zsuzsanna

ISSN 2786-1600