Polgári jog online


kéthavonta dupla lapszámmal megjelenő online folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő, vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését. 

Főszerkesztő:

 • Vékás Lajos

Szerkesztő:

 •  Gárdos Péter

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • Csehi Zoltán
 • Kisfaludi András
 • Parlagi Mátyás
 • Sándor István

Rovatok

 1. Tanulmány
  Rovatvezető: dr. Kisfaludi András

  A tanulmány tudományos igényű, teljes és pontos hivatkozásokkal, tényekkel, érvekkel alátámasztott állításokkal, következtetésekkel, megállapításokkal.

 2. Jogesetelemzés
  Rovatvezető: dr. Gárdos Péter

  A rovat célja, hogy fórumot biztosítson felsőbb bírósági ítéletek tudományos elemzésének. Ez a rövid, néhány oldalas, kivonatolt döntéseknél jobban megismerhetővé teszik egyes kérdésekben a bíróságok álláspontját és gondolkodásmódját, emellett fórumot biztosítanak ezen döntések esetleges érvelési hibáinak bemutatására. A folyóirat lapszámonként egy részletes, tudományos igényű jogesetelemzést tartalmaz.

 3. Ptk. a jogesetek tükrében
  Rovatvezető: dr. Gárdos Péter és dr. Parlagi Mátyás

  Régi döntvény új köntösben, az 1959-es Ptk. gyakorlatából ismert (akár EBH-ként közzétett) jogeset ismertetését és megoldását tartalmazza a Ptk. szabályai alapján. A rovat célja, a Ptk. alkalmazásának, értelmezésének konkrét bemutatása egy korábbi jogeset/tényállás alapján.

 4. Döntvény
  Rovatvezető: dr. Parlagi Mátyás

  A rovat már az új Ptk. alapján egyedi ügyben hozott (akár egymásnak ellentmondó) bírósági határozatokra fókuszál (peres és nemperes ügyekre egyaránt), elsődlegesen az alsóbb fokú bírósági döntésekből merítve, mivel most még itt jelentkeznek.

 5. Fórum
  Rovatvezetők: dr. Csehi Zoltán és dr. Sándor István

  Rövid – nem tanulmány jellegű – írások lehetőségét biztosítja ez a rovat. Célja, hogy a jogalkotók, a bármely jogi hivatásrendhez tartozó jogalkalmazók (ügyvédek, jogtanácsosok, bírák, közjegyzők, ügyészek), a tudomány elméleti képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák gondolataikat, álláspontjukat, szakmai véleményüket saját tapasztalataik alapján. A könyvismertetések és konferencia-beszámolók is itt találhatóak.


A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa/

Eddig megjelent lapszámok

A 2019-2022 években megjelent számok tartalomjegyzékei

2022/1-2.

Tanulmány
 • Boronkay Miklós:  Tapadókár – következménykár
 • Gárdos Péter:  Az engedményezéssel átszálló jogok – átszállás és átruházhatóság a német jogban
Döntvény
 • PJD2022. 7.
 • PJD2022. 8.
 • PJD2022. 9.
 • PJD2022. 10.
 • PJD2022. 11.
 • PJD2022. 12.

Fórum

 • Kun Mariann: Lehet-e „parittyával lődözni egy olyan világra, amelyben az atom uralkodik”?

2022/1-2.

Tanulmány
 • Bergendi-Rácz Diána: A kellékszavatossági jog a Ptk.-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben
 • Istenes Attila: Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az internet jogalkalmazói szemmel – az EJEB online térben elkövetett személyiségi jogsértéseket érintő gyakorlatáról
Jogesetelemzés
 • Makai Krisztián: Belterületi vadak a „célkeresztben” – a vadászható állat által okozott kárért való felelősség legújabb bírói gyakorlata
Döntvény
 • PJD2022. 1.
 • PJD2022. 2.
 • PJD2022. 3.
 • PJD2022. 4.
 • PJD2022. 5.
 • PJD2022. 6.

2021/11-12.

Tanulmány

Czapári Dóra: Személyes adatok felhasználására vonatkozó szerződés lényeges kérdései

Döntvény

 • PJD2021. 31.
 • PJD2021. 32.
 • PJD2021. 33.
 • PJD2021. 34.
 • PJD2021. 35.
 • PJD2021. 36.

Fórum

 • Boros Ilona-Jovánovics Eszter: Az állami szervek objektív személyiségi jogi felelősségét relativizáló joggyakorlatról

2021/9-10.

Tanulmány

 • Török Soma: „Van, aki kénytelen, van, aki képtelen” – jogok átruházása és forgalma a Ptk. rendszerében

Döntvény

 • a21h0025.pjd
 • a21h0026.pjd
 • a21h0027.pjd
 • a21h0028.pjd
 • a21h0029.pjd
 • a21h0030.pjd

Fórum

 • Biró Levente: A magánautonómia határa, avagy néhány gondolat a kötbér mérsékléséről
 • Ferge Zsigmond: Számítógépes szoftver elektronikus úton történő szolgáltatása

2021/7-8.

Tanulmány

 • Reines János: A zálogjog, mint kár?

Döntvény

 • PJD2021. 19.
 • PJD2021. 20.
 • PJD2021. 21.
 • PJD2021. 22.
 • PJD2021. 23.

Fórum

 • Bene Lajos: Jobb lett volna, ha meg sem születik?

2021/5-6.

Tanulmány

 • Boros György: A garancia mint zálogjog és fiduciárius biztosíték tárgya

Döntvény

 • PJD2021. 13.
 • PJD2021. 14.
 • PJD2021. 15.
 • PJD2021. 16.
 • PJD2021. 17.
 • PJD2021. 18.

Fórum

 • Csaba Orsolya – Nagy András: Gondolatok a Gárdos István tanulmányíró versenyről
 • Ferge Zsigmond: A közös jogkezelő szervezet szolgáltatásával kapcsolatos szerzői jogvédelem kérdései

2021/3-4.

Tanulmány

 • Boóc Ádám: Hogyan befolyásolja a COVID-19 pandémia a választottbíráskodást?
 • Török Soma: Végrendetlenül? – Don Quijote hologramja, avagy gondolatok a végrendeletek alakisága kapcsán

Döntvény

 • PJD2021. 7.
 • PJD2021. 8.
 • PJD2021. 9.
 • PJD2021. 10.
 • PJD2021. 11.
 • PJD2021. 12.

Fórum

 • Zavodnyik József: A felelősségbiztosítási szerződéskötési kötelezettségek szabályozása

2021/1-2.

Tanulmány

 • Miczán Péter: A gazdasági társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezeléséről

Döntvény

 • PJD2021. 1.
 • PJD2021. 2.
 • PJD2021. 3.
 • PJD2021. 4.
 • PJD2021. 5.
 • PJD2021. 6.

Fórum

 • Fajtai Krisztina: A házassági vagyonjogi szerződés és annak jóerkölcsbe ütközése a hazai bírói gyakorlatban

2020/11–12.

Tanulmány

 • Vadász Vanda: A kulturális javak jogi fogalma

Döntvény

 • PJD2020. 31.
 • PJD2020. 32.
 • PJD2020. 33.
 • PJD2020. 34.
 • PJD2020. 35.
 • PJD2020. 36.

Fórum

 • Gárdos Péter: Válogatás a 2000 után megjelent polgári jogi témájú jogirodalomból

2020/9–10.

Tanulmány

 • Barta Judit: A vadászható állat által okozott kárral és a vadkárral kapcsolatos néhány aktuális jogkérdés

Döntvény

 • PJD2020. 25.
 • PJD2020. 26.
 • PJD2020. 27.
 • PJD2020. 28.
 • PJD2020. 29.
 • PJD2020. 30.

Fórum

 • Menyhárd Attila: Szászy István: A kötelmi jog tanai – egy megkésett recenzió

2020/7–8.

Tanulmány

 • Mohai Máté: Színleltség, jóerkölcsbe ütközés és feltűnő értékaránytalanság a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.488/2019/5. számú ítéletének tükrében
 • Tőkey Balázs: A nem tulajdonostól való szerzés mint harmadik személy érdekeit sértő szerződés

Döntvény

 • PJD2020. 19.
 • PJD2020. 20.
 • PJD2020. 21.
 • PJD2020. 22.
 • PJD2020. 23.
 • PJD2020. 24.

Fórum

 • Csehi Zoltán: Polgári jogi aktualitások egy új jogászi generáció tolmácsolásában – az MTA Civilisztikai Albizottságának 2019. decemberi ülése

2020/5–6.

Tanulmány

 • Csőke Andrea: Mire készüljünk? – Gondolatok az (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárásokról
 • Fabók Zoltán : A Szerkezetátalakítási Irányelv átültetésének kérdése – Észrevételek Csőke Andrea javaslatához

Döntvény

 • PJD2020. 13.
 • PJD2020. 14.
 • PJD2020. 15.
 • PJD2020. 16.
 • PJD2020. 17.
 • PJD2020. 18.

Fórum

 • Pomeisl András: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről általában

2020/3–4.

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: A bírói szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazhatósága a hatályos Ptk. és a kapcsolódó bírói gyakorlat szerint
 • Miczán Péter: A kölcsönből vásárolt gépjármű törzskönyvének biztosítéki célú birtokba adásáról

Döntvény

 • PJD2020. 7.
 • PJD2020. 8.
 • PJD2020. 9.
 • PJD2020. 10.
 • PJD2020. 11.
 • PJD2020. 12.

Fórum

 • Benke József: Navratyil Zoltán: A gyermek mint „kár”? – Recenzió

2020/1–2.

Tanulmány

 • Fenyőházi András – Rajkai Bence: Elméleti megfontolások a joggyakorlat és a jogalkotás számára a kivitelezési szerződést biztosító bankgaranciával kapcsolatban

Döntvény

 • PJD2020. 1.
 • PJD2020. 2.
 • PJD2020. 3.
 • PJD2020. 4.
 • PJD2020. 5.
 • PJD2020. 6.

Fórum

 • Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás elméleti kérdései – a fórum tagadása

2019/1–2.

Tanulmány

 • Czirfusz György: Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz

Döntvény

 • PJD2019. 01.
 • PJD2019. 02.
 • PJD2019. 03.
 • PJD2019. 04.
 • PJD2019. 05.
 • PJD2019. 06.

Fórum

 • Halász Csenge: Beszámoló a Miskolcon megrendezett Novotni Emlékkonferenciáról
  Dúl János – Nagy Barna Krisztina: Polgári jogi oktatásunk jelene

2019/3–4.

Tanulmány

 • Csehi Zoltán: A közvetítői szerződések a magyar jog fejlődésében és az uniós jog környezetében

Döntvény

 • PJD2019. 7.
 • PJD2019. 8.
 • PJD2019. 9.
 • PJD2019. 10.
 • PJD2019. 11.
 • PJD2019. 12.

Fórum

 • Borbás Eszter: Híradás a III. Pécsi Magánjogi Szimpóziumról
 • Molnár Sarolta Judit: Lábady Tamás emlékülés a PPKE Jog- és Államtudományi Kar, ELTE és PTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékei szervezésében

2019/5–6.

Tanulmány

 • Szécsényi Gergely: Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében
 • Tran Róbert Péter: A jogalkotással okozott kárért való felelősség

Döntvény

 • PJD2019. 13.
 • PJD2019. 14.
 • PJD2019. 15.
 • PJD2019. 16.
 • PJD2019. 17.
 • PJD2019. 18.

Fórum

 • Molnár Sarolta Judit: Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje című monográfia ismertetése
 • Navratyil Zoltán: Lábady Tamás: Megtartott szó – Válogatott jogi tanulmányok című kiadvány ismertetése

2019/7–8.

Tanulmány

 • Varga Yvett: A tagállami bíróságok és az Európai Unió Bírósága közti munkamegosztás – az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárása tükrében

Döntvény

 • PJD2019. 19.
 • PJD2019. 20.
 • PJD2019. 21.
 • PJD2019. 22.
 • PJD2019. 23.
 • PJD2019. 24.

Fórum

 • Dúl János: Konferencia a vadászati joggal és a vadászattal kapcsolatos aktuális kérdésekről
 • Halász Csenge: Kettős habilitáció a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

2019/9–10.

Tanulmány

 • Gárdos István: Még egyszer a biztosítéki átruházásról
 • Fenyőházi András, Rajkai Bence: A pótmunka és néhány kapcsolódó jogintézmény dogmatikai és joggyakorlati elemzése

Döntvény

 • PJD2019. 25.
 • PJD2019. 26.
 • PJD2019. 27.
 • PJD2019. 28.
 • PJD2019. 29.
 • PJD2019. 30.

Fórum

 • Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás helye – fikció vagy valóság
 • Halász Csenge: Beszámoló a Miskolcon megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozójáról és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves rendes konferenciájáról

2019/11–12.

Tanulmány

 • Pethő András: A hozzátartozói igény megítélésének aktuális kérdései az orvosi jog tükrében

Döntvény

 • PJD2019. 31.
 • PJD2019. 32.
 • PJD2019. 33.
 • PJD2019. 34.
 • PJD2019. 35.
 • PJD2019. 36.

Fórum

 • Ujhelyi Dávid: Sápi Edit: A színpadi művek szerzői jogi védelme – recenzió
 • 2018 | 3. évf. 1. szám
 • 2018 | 3. évf. 2. szám
 • 2018 | 3. évf. 3. szám
 • 2018 | 3. évf. 4. szám
 • 2018 | 3. évf. 5. szám
 • 2018 | 3. évf. 6. szám
 • 2018 | 3. évf. 7–8. szám
 • 2018 | 3. évf. 9. szám
 • 2018 | 3. évf. 10. szám
 • 2018 | 3. évf. 11–12. szám
 • 2017 | 2. évf. 1. szám
 • 2017 | 2. évf. 2. szám
 • 2017 | 2. évf. 3. szám
 • 2017 | 2. évf. 4. szám
 • 2017 | 2. évf. 5. szám
 • 2017 | 2. évf. 6. szám
 • 2017 | 2. évf. 7–8. szám
 • 2017 | 2. évf. 9. szám
 • 2017 | 2. évf. 10. szám
 • 2017 | 2. évf. 11. szám
 • 2017 | 2. évf. 12. szám
 • 2016 | 1. évf. 1. szám
 • 2016 | 1. évf. 2. szám
 • 2016 | 1. évf. 3. szám
 • 2016 | 1. évf. 4. szám
 • 2016 | 1. évf. 5. szám
 • 2016 | 1. évf. 6. szám
 • 2016 | 1. évf. 7–8. szám
 • 2016 | 1. évf. 9. szám
 • 2016 | 1. évf. 10. szám
 • 2016 | 1. évf. 11. szám
 • 2016 | 1. évf. 12. szám

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2022

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657

https://www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Gábor Zsolt

Felelős szerkesztő: dr. Gerse Márton

ISSN 2498-7263