A jogi technológiák ismeretének elsajátítása elengedhetetlen a jövő jogászainak sikeréhez


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara 2023 szeptemberében vezette be a legaltech tantárgyat, az elsők között a hazai egyetemek körében. Dr. Aczél-Partos Adrienn, az egyetem Jogi Informatikai Oktatási Csoportjának vezetője az interjúban a legaltech-ismeretek fontosságáról, a jogászképzés jövőjéről beszél.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara az elsők között vezette be a legaltech tantárgyat a joghallgatók számára. Miért tartották fontosnak, hogy a hallgatók már az egyetemen elsajátíthassák a legaltech alapjait?  

legaltech

Dr. Aczél-Partos Adrienn, a PPKE JÁK Jogi Informatikai Oktatási Csoportjának vezetője

Richard Susskind „Az ügyvédség vége? A jogi szolgáltatások természetének újragondolásáról” című műve, amely a jogi szakma jövőjét elemzi, nagy hatással volt rám. Könyvében arra ösztönzi a jogászokat, gondolják át, melyek azok a feladatok, amelyeket hatékonyabban, olcsóbban, gyorsabban, vagy magasabb minőségben el lehetne végezni alternatív munkamódszerekkel. A könyv hangsúlyozza a technológiai változások és az információtechnológia fejlődésének és elfogadásának szükségességét a jogi szakmában. Teljesen egyetértettem azzal a gondolattal, hogy a jogászoknak jogtechnikusokká kell válniuk, mert az a jövő. 

Az egyetemen ez a fajta gondolkodás abban öltött testet, hogy informatika helyett elkezdtünk jogi informatikát oktatni. A tárgy keretében elsősorban a jogi információ fogalmát járjuk körbe, és gyakorlati jelleggel a jogi információkeresés módszertani lehetőségeit nézzük végig. Ingyenes és előfizetett jogi adatbázisokat ismertetünk meg a joghallgatókkal az egyetem első évében. Néhány éve azt is felismertük, hogy a digitalizáció térhódítása és a gyorsan változó jogi környezet miatt a jövő jogászainak alkalmazkodniuk kell a technológiai innovációkhoz és megoldásokhoz. A legaltech tantárgy bevezetésével azt tűztük ki célul, hogy a hallgatók ismerjék meg a digitális kor jogi kérdéseit, a jogi innováció jelentőségét és a technológiai eszközöket.  

Amennyiben a joghallgatók már az egyetemen elsajátítják a jogi technológiai tudást, úgy a jövő jogászai képesek lesznek a technológiai eszközök és megoldások hatékony alkalmazására. Emellett a legaltech tantárgy bevezetése segít megszerezni a hallgatóknak azt a kritikus tudást és készséget, amely szükséges a modern jogi környezetben való sikeres működéshez. 

Milyen mélységű tudást kívánnak átadni a hallgatóknak a legaltech tantárgy keretében? Mire helyezik a hangsúlyt?  

A mesterséges intelligencia, mint a jövő meghatározó technológiája, a jogi területen is egyre fontosabbá válik. Ez a trend elkerülhetetlen, de lehetőséget kínál arra, hogy a fejlődést a társadalmi, jogi, etikai és informatikai normák keretei között irányítsuk. Ennek érdekében növekszik az igény azon szakemberek iránt, akik egyaránt ismerik a legaltech jogi és technológiai dimenzióit, és képesek híd-szerepet betölteni a technológia és a jog között. 

A legaltech tantárgy célja, hogy a hallgatókat felkészítse a digitális kor jogi kihívásaira. A tantárgy mélyreható tudást nyújt a digitális kor jogi kérdéseiről, a jogi innováció jelentőségéről és a technológiai eszközökről, mint például az adatelemzés, a mesterséges intelligencia, és a dokumentumautomatizáció.  

A tanterv kialakításánál a hangsúlyt elsősorban a gyakorlati készségek fejlesztésére helyeztük. A Wolters Kluwer Hungary munkatársai által tartott kurzus részeként a hallgatók olyan képességekre tesznek szert, mint a prototípusok készítése és tesztelése, a designgondolkodás alkalmazása, és a technológia etikus használata a jogi gyakorlatban. Továbbá igyekeztünk hangsúlyossá tenni a jogi szolgáltatások működésének menedzselését, a digitális eszközök és stratégiák alkalmazását a jogi szolgáltatások promóciójában és az ügyfelekkel való kommunikációban.  

A tanterv összeállításának fő célja az volt, hogy a tárgy elsajátítását követően a jövő jogászai rendelkezzenek mindazokkal a szükséges ismeretekkel és készségekkel, amelyek a gyorsan változó jogi környezetben való eligazodást és boldogulást segítik. 

Pár szót a Wolters Kluwer Hungaryvel történő együttműködésről: mit jelent az egyetem számára a céggel való együttműködés?  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Wolters Kluwer Hungary közötti együttműködés jelentősége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a joghallgatók számára, hogy a digitális kor jogi kihívásaival kapcsolatos mélyreható ismereteket szerezzenek. A hazai piac egyik vezető legaltech szolgáltató szervezete, a Wolters Kluwer szakértőitől a joghallgatók olyan konkrét készségeket tanulhatnak meg, amelyek a jogi technológiai és innovációs gyakorlatban létfontosságúak, a hagyományos jogi oktatás azonban nélkülözi azokat. Ez az együttműködés nemcsak elméleti tudást, hanem gyakorlati képességeket is biztosít a joghallgatók számára, elősegítve őket abban, hogy alkalmazkodjanak a gyorsan változó jogi környezethez. 

Az új kurzus iránt nagy az érdeklődés, amit a gyorsan betelt létszám is mutat. Ez arra utal, hogy a hallgatók pozitívan fogadják ezt az innovatív és releváns képzést. Teljes a hallgatói egyetértés abban, miszerint a legaltech tantárgy teljesen új perspektívába helyezi a jogi tanulmányokat. A hallgatói visszajelzések nagyon pozitívak: nagyon élvezik a tantárgy interaktív és gyakorlatorientált megközelítését. Kézzelfogható projektjeik vannak, amelyek valódi jogi problémákra adtak innovatív megoldásokat. 

Hogyan látja, a jogászképzésre milyen hatással lehet digitalizáció térhódítása, az ügyféligények változása – erre hogyan tudja az egyetem felkészíteni a joghallgatókat? Milyen új készségek elsajátítására van szükségük a hallgatóknak, hogy eredményesen indulhassanak el a jogi pályán?  

Büszkék vagyunk arra, hogy a Pázmány élen jár a hazai jogi egyetemek között a jogi technológia bevezetésében. A jogi szolgáltatások világa változik, és a joghallgatóknak erről tudniuk, tanulniuk kell. Egyre nagyobb szükség van olyan jogászokra, akik nemcsak általános jogi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, hanem az innovatív folyamatokat és technológiákat is ismerik. 

A digitális kor kihívásaira való felkészülés, a jogi technológiák ismeretének elsajátítása, valamint a versenyképesség növelése elengedhetetlen a jövő jogászainak sikeréhez. A technológia a társadalom szerves részévé vált, így az egyetemeknek fel kell készíteniük a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek kezelni a modern technológiákat és digitális eszközöket, amelyek egyre inkább beépülnek a jogi gyakorlatba. Fontos, hogy a hallgatók megismerjék a designgondolkodást és a felhasználói kutatást, és ezeket a jogi problémák megoldásában is alkalmazni tudják. Véleményem szerint a legaltech tantárgy bevezetésével proaktívan tudunk reagálni ezekre a változásokra, biztosítva, hogy a hallgatók felkészültek legyenek a digitálisan orientált jogi pályára. 

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.
Kapcsolódó cikkek

2024. július 11.

A mesterséges intelligencia emberközpontú korszakának küszöbén állunk

Az ELTE ismeretterjesztő videósorozatának legújabb részében Darázs Lénárd rektorhelyettes, a Mesterséges Intelligencia Koalíció munkacsoport-vezetője tárja fel az MI jogi vetületeit. Az általuk kidolgozott irányelvek jelentős hatással voltak a vonatkozó európai rendelet alakulására.